Ekonomikas ministrija ir izstrādājusi sākotnējo piedāvājumu grozījumiem Elektroenerģijas tirgus likumā (turpmāk – ETL), ar kuriem paredzēts paplašināt iespējas elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem pašpatēriņam. Sagatavotie grozījumi ETL ir nodoti sabiedriskajai apspriešanai, tādēļ aicinām ieinteresētās puses iesaistīties normatīvā regulējuma izstrādes procesā, līdz š.g. 2.aprīlim sniedzot rakstiski savu viedokli Ekonomikas ministrijai uz e-pastu: .

Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs: Kopš 2020. gada 1. aprīļa mājsaimniecībām NETO sistēmas ietvaros vairs nav jāmaksā OIK mainīgā daļa par tīklā nodoto un atpakaļ saņemto elektrību, kas ir sekmējisuzstādīto mikroģeneratoru atmaksāšanos. Tomēr straujākas zaļās enerģijas ražošanas attīstībai gribam piedāvāt papildus uzlabojumus – ļaut NETO sistēmu izmantot arī juridiskām personām, lielākas jaudas iekārtām un izmantot attālināta pašpatēriņa priekšrocības.

Ar grozījumiem ETL tiks pārņemtas divu Eiropas Savienības direktīvu prasības[1][2], kuras paredz jaunu regulējumu attiecībā uz elektroenerģiju, ko galalietotājs pats saražo savām vajadzībām no atjaunojamiem energoresursiem (saules, vēja u.c.). Grozījumi ETL sniegs šim galalietotājam iespējas:

  • ražot elektroenerģiju ne tikai objektā, kurā tā tiek patērēta, bet arī attālināti. Tas nozīmē, piemēram, ka varēs ražot elektroenerģiju no saules paneļiem vai vēja ģeneratora savā lauku īpašumā, bet patērēt dzīvoklī pilsētā;
  • savstarpēji dalīties jeb kopīgot pašu saražoto elektroenerģiju. Piemēram, ja daudzdzīvokļu mājai uz jumta uzstādīti saules paneļi, šīs mājas ietvaros varēs dalīties ar saražoto elektroenerģiju bez papildus tīkla izmaksām un nepiemērojot prasības, kas attiektos uz elektroenerģijas tirdzniecību (saimnieciskās darbības reģistrācija, nodokļi u.tml.);
  • veidot elektroenerģijas energokopienas[3]. Piemēram, elektroenerģijas patērētāji, kas apvienojas juridiskā savienībā un patērē elektroenerģiju, ko saražojuši kopīgā saules paneļu vai vēja ģeneratoru parkā. Arī šī būtu elektroenerģijas kopīgošana nevis savstarpēja tirdzniecība;
  • NETO sistēmas priekšrocības izmantot pašpatērētājiem ar lielākas jaudas iekārtām.

Elektroenerģijas pašražošanas jauninājumi likumdošanā veicinās mikroģeneratoru un elektrostaciju attīstību Latvijā, vienlaikus ļaujot ilgtermiņā gan optimizēt elektroenerģijas patēriņa izmaksas fiziskām un juridiskām personām, gan valstiskā līmenī veicināt atjaunojamo energoresursu izmantošanas mērķu sasniegšanu.

Ar sagatavotajiem priekšlikumiem grozījumiem Elektroenerģijas tirgus likumā var iepazīties Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē sadaļā “Diskusiju dokumenti”.

 

Par konkursu

Konkursu "Energoefektīvākā ēka Latvijā" organizē Ekonomikas ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un žurnāls "Būvinženieris".

Konkursa mērķis ir veicināt labo praksi ēku energoefektivitātes un ilgtspējas jomā, īstenojot energoefektīvu ēku būvniecību, atjaunošanu un pārbūvi, tādējādi samazinot siltumnīcefekta gāzu  emisiju daudzumu atmosfērā un veicinot sabiedrības izpratni par ēku siltumnoturību, telpu mikroklimatu, kā arī siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām, lai radītu kvalitatīvu, arhitektoniski izteiksmīgu dzīves telpu. 

2021. gadā konkursu atbalsta: Eiropas komisijas pārstāvniecība Latvijā, VentSysSIA „Paroc”, SIA „Saint-Gobain Celtniecības Produkti”, SIA „Knauf”, SIA "Rockwool", Attīstības finanšu institūcija Altum, AS "Latvenergo", SIA „Tenapors” SIA “Kingspan Insulation”, SIA "Inetllify" un Scheock.

Konkursa nolikuma izstādē iesaistījušās nozīmīgākās būvniecības nozares nevalstiskās organizācijas - Latvijas Būvinženieru savienībaLatvijas Būvnieku asociācija, Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija, Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācija, Rīgas Tehniskā universitāte, Būvmateriālu ražotāju asociācija, Latvijas minerālvates ražotāju asociācija, Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība, Rīgas Stradiņa universitāte un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.

Pieteikties ENERGO EFEKTĪVAS ĒKAS konkursam

Organizē

 emvaram     buvinzenieris     dzivo siltak

Galvenais partneris

EK augstas izskirstpejas logo zils ar dzeltenam zvaigznem

 

Sadarbības partneri

Isover saintGobain          Logo Schoeck en 2021 RGB   

 

     Paroc          elektrum logo 

Atbalstītāji

   ventsys logo          ROCKWOOL-Logo         knauf   

     altum attistiba logo          TENAPORS          kingspan logo vector xs         Intellify logo slogan

Informatīvie sadarbības partneri

 abc building   Buvlaukumslv-logo 

 buvbaze-new

la  laiks majai   

 

Kontakti

Antra Ērgle
29538464,

Juris Kokainis
26431300,  

Inese Bērziņa

67013240,

Dzīvo siltāk

dzivo siltak 20

Sazināties

UZ AUGŠU