Turpinoties diskusijām par Latvijas iesniegto Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna (ANM) projektu, Eiropas Komisija (EK) atzinīgi novērtēja tajā iekļauto piedāvājumu izveidot fondu zemu izmaksu īres māju būvniecībai.

Iespēja dzīvot kvalitatīvā mājoklī par pieejamu cenu ir iedzīvotāju pamatvajadzība, tā ietekmē mājsaimniecību labklājības līmeni, iespēju vienlīdzību, mobilitāti, tādējādi nodrošinot vai liedzot tiem iespēju aktīvi piedalīties darba tirgū un ekonomikā kopumā. Mājokļu pieejamības problēmas reģionos kavē jaunu darba vietu izveidi, tādēļ mana prioritāte ir mūsdienu dzīves prasībām atbilstoša mājokļa pieejamības veicināšana. ANM plānā iekļautā programma ir viens no pasākumiem nevienlīdzības mazināšanai, lai sekmētu īres mājokļu pieejamību iedzīvotājiem,” atzīst ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

Kā ziņots iepriekš, lai sekmētu īres mājokļu pieejamību mājsaimniecībām ar nepietiekamiem ienākumiem, Ekonomikas ministrija piedāvā ANM plānā iekļaut atbalsta pasākumu zemu izmaksu īres māju būvniecībai. Šim mērķim rosinām novirzīt ANM finansējumu 42,9 milj. eiro apmērā, sniedzot ilgtermiņa aizdevumus ar granta elementu nekustamā īpašuma attīstītājiem zemu izmaksu īres mājokļu būvniecībai. Ar šo finansējumu iecerēts uzbūvēt līdz 700 dzīvokļiem.

Saeimā jau ir gatavs pieņemšanai jaunais Dzīvojamās telpas īres likums, kas kļūs par būtisku priekšnosacījumu investīciju ieplūšanai īres mājokļu būvniecībā un kvalitatīva dzīvojamā fonda attīstībai,” pauž ekonomikas ministrs.

Arī EK un OECD pēdējo gadu pārskatos ir aicinājusi Latviju uzlabot cenas ziņā pieejamu mājokļu pieejamību iedzīvotājiem, norādot, ka ieguldījumi mājokļos ir būtiski, lai veicinātu labāku iekšējo mobilitāti, kvalitatīvu darbvietu pieejamību un dzīves kvalitātes paaugstināšanos Latvijas reģionos.

Ekonomikas ministrijas piedāvātais pasākumu kopums Eiropas Atveseļošanās un noturības mehānisma plānam 2021. – 2026. gadam Latvijas ātrākai atveseļošanai pēc Covid-19 izraisītās krīzes ietver četrus darbības virzienus – ekonomikas transformāciju un produktivitāti, reģionālās nevienlīdzības mazināšanu, uzņēmumu digitalizāciju un klimata pārmaiņas, uzņēmējdarbības atbalstam paredzot vismaz 400 miljonus eiro. Vairāk par EM piedāvājumu ANM: https://www.em.gov.lv/lv/jaunums/ekonomikas-ministrijas-piedavajums-atveselosanas-un-noturibas-mehanisma-planam

ANM ir jauna, EK centralizēti pārvaldīta budžeta programma, kas izveidota papildus 2021. – 2027. gada plānošanas perioda ES daudzgadu budžetam. Mehānisma mērķis – atbalstīt reformas, kā arī investīcijas, īpaši, kas saistītas ar pāreju uz zaļo un digitālo ekonomiku, kā arī mazināt krīzes radīto sociālo un ekonomisko ietekmi. Latvija kā pirmā no Baltijas valstīm uzsākusi sarunas ar EK par iesniegto ANM plānu.

WEB: www.em.gov.lv

Par konkursu

Konkursu "Energoefektīvākā ēka Latvijā" organizē Ekonomikas ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un žurnāls "Būvinženieris".

Konkursa mērķis ir veicināt labo praksi ēku energoefektivitātes un ilgtspējas jomā, īstenojot energoefektīvu ēku būvniecību, atjaunošanu un pārbūvi, tādējādi samazinot siltumnīcefekta gāzu  emisiju daudzumu atmosfērā un veicinot sabiedrības izpratni par ēku siltumnoturību, telpu mikroklimatu, kā arī siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām, lai radītu kvalitatīvu, arhitektoniski izteiksmīgu dzīves telpu. 

2021. gadā konkursu atbalsta: Eiropas komisijas pārstāvniecība Latvijā, VentSysSIA „Paroc”, SIA „Saint-Gobain Celtniecības Produkti”, SIA „Knauf”, SIA "Rockwool", Attīstības finanšu institūcija Altum, AS "Latvenergo", SIA „Tenapors” SIA “Kingspan Insulation”, SIA "Inetllify" un Scheock.

Konkursa nolikuma izstādē iesaistījušās nozīmīgākās būvniecības nozares nevalstiskās organizācijas - Latvijas Būvinženieru savienībaLatvijas Būvnieku asociācija, Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija, Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācija, Rīgas Tehniskā universitāte, Būvmateriālu ražotāju asociācija, Latvijas minerālvates ražotāju asociācija, Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība, Rīgas Stradiņa universitāte un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.

Pieteikties ENERGO EFEKTĪVAS ĒKAS konkursam

Organizē

 emvaram     buvinzenieris     dzivo siltak

Galvenais partneris

EK augstas izskirstpejas logo zils ar dzeltenam zvaigznem

 

Sadarbības partneri

Isover saintGobain          Logo Schoeck en 2021 RGB   

 

     Paroc          elektrum logo 

Atbalstītāji

   ventsys logo          ROCKWOOL-Logo         knauf   

     altum attistiba logo          TENAPORS          kingspan logo vector xs         Intellify logo slogan

Informatīvie sadarbības partneri

 abc building   Buvlaukumslv-logo 

 buvbaze-new

la  laiks majai   

 

Kontakti

Antra Ērgle
29538464,

Juris Kokainis
26431300,  

Inese Bērziņa

67013240,

Dzīvo siltāk

dzivo siltak 20

Sazināties

UZ AUGŠU