Šogad konkurss „Energoefektīvākā ēka Latvijā” tika organizēts jau sesto gadu pēc kārtas. Konkursa mērķis ir veicināt labo praksi ēku energoefektivitātes jomā. Konkursu organizēja Ekonomikas ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un žurnāls „Būvinženieris”.


Konkursa „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2016” laureāti – 1. vietas ieguvēji:
• Energoefektīvākā atjaunotā daudzdzīvokļu ēka Latvijā – daudzdzīvokļu ēka Valmierā, Stacijas ielā 21;
• Energoefektīvākā daudzdzīvokļu ēka Latvijā. Jaunbūve – daudzdzīvokļu ēka Rīgā, Grostonas ielā 19;
• Energoefektīvākā industriālā ēka Latvijā – SIA "VALPRO" Industriālā ēka Valmierā, Linarda Laicena ielā 2;
• Energoefektīvākā sabiedriskā ēka Latvijā – Personāla dokumentu valsts arhīva ēka Rīgā, Šampētera ielā 16.


Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens uzsver: “Enerģijas izmaksu pieaugums mums visiem liek domāt un meklēt veidus, kā strādāt un dzīvot efektīvāk. Energoefektivitāte palīdz samazināt enerģijas resursu patēriņu un attiecīgi arī izdevumus. Konkurss „Energoefektīvākā ēka Latvijā” kļuvis par labu tradīciju, lai ar labo piemēru palīdzību mudinātu arvien plašāku sabiedrības daļu kļūt energoefektīvākiem. Energoefektivitātes paaugstināšana šobrīd viena no būtiskākajām Ekonomikas ministrijas prioritātēm, un tās īstenošanai nākošajos piecos gados plānotais atbalsts ir vairāk kā 333 miljoni eiro. Esmu pārliecināts, ka tas dos spēcīgu impulsu turpmākajai ēku renovācijai”.

Energoefektīva ēka nav tikai jauni logi, jumts, ventilācijas un apkures sistēmas. Energoefektivitāte ir atbildīgs dzīvesveids. Pilsētās un ciematos, kur iedzīvotāji aktīvāk īstenojuši energoefektivitātes pasākumus, kaimiņš no kaimiņa ietekmējas - labais vairo labo,” norāda konkursa žūrijas priekšsēdētāja, žurnāla „Būvinženieris” galvenā redaktore Mārīte Šperberga. “Konkursa laikā zvanīja kādas daudzdzīvokļu mājas vecākā no Alūksnes un stāstīja, ka šīs ēkas iedzīvotāji jau gadiem soli pa solim sakārto savu māju. Cik ļoti viņa lepojās ar savu māju un paveikto! Kundze pauda apņēmību, ka tad, kad viņi īstenos visas savas ieceres un realizēs arī labiekārtošanas idejas, viņi pieteiksies konkursam, lai parādītu savu māju visai Latvijai! Šādi stāsti iedvesmo un motivē turpinājumam. Ceru, ka mēs visi kopā Latvijai līdz tās 100. dzimšanas dienai uzdāvināsim simtiem skaistu un energoefektīvu ēku,” turpina M.Šperberga.


Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts uzsver: „Vides aizsardzības un energoefektivitātes jomas vienmēr bijušas cieši saistītas, bet dabas resursu izmantošana ir enerģētikas pamats. Savukārt vides aizsardzības, sevišķi klimata, mērķu sasniegšana nav iespējama bez pārmaiņām enerģētikā, tajā skaitā energoefektivitātes sektorā. Atbilde šīm pārmaiņām ir zaļā ekonomika. Konkurss „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2016” ir lielisks piemērs, kas veicina un popularizē zaļās ekonomikas priekšrocības, bet konkursa laureātu īstenotie projekti kalpo par iedvesmas avotu un iedrošina arī citus uzdrīkstēties! Energoefektīvu pasākumu īstenošana ir daļa no mūsu ikdienas, kad, pārdomāti izmantojot mums pieejamos resursus, mēs veicinām Latvijas ekonomisko attīstību, vienlaikus sniedzot tiešu ieguldījumu klimata pārmaiņu ierobežošanā.

Informācija par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Klimata draugu http://varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=22226


2016. gada Simpātiju balvas ieguvēja - daudzdzīvokļu ēka Valmierā, Stacijas ielā 13 - ēka, kas interneta balsojumā konkursa mājaslapā www.energoefektivakaeka.lv saņēma visvairāk – 925 balsis.

Iepriekšējo piecu gadu Simpātiju balvas ieguvēja – daudzdzīvokļu ēka Rīgā, Grostonas ielā 17, kas pērn konkursā bija laureāte nominācijā“Energoefektīvākā daudzdzīvokļu ēka Latvijā. Jaunbūve”. Interneta balsojumā šī ēka saņēma 253 balsis.


Konkursa laureāti balvā saņēma pie ēkas piestiprināmu plāksni „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2016”, kā arī uzņēmumu SIA “Robert Bosch” un SIA “Metāldarbnīca” dāvanas. Simpātiju balvas ieguvēji saņēma pie ēkas novietojamus soliņus.

Konkursa „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2016” galvenie vērtēšanas kritēriji bija sasniegtais kopējais siltumenerģijas patēriņš apkurei un karstā ūdens sagatavošanai, kā arī siltumenerģijas ietaupījums pēc renovācijas. Kā sekundārie kritēriji tika izvirzīti ventilācijas sistēmas risinājumi, ilgtspējīgie risinājumi, siltumapgādes sistēma un būvniecības kvalitāte.

Detalizēts apraksts par laureātiem konkursa tīmekļa vietnē www.energoefektivaeka.lv.

Konkurss „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2016” notika laika posmā no šā gada 1. marta līdz 13. maijam. Konkursa ietvaros kopumā tika saņemti 33 pieteikumi

Konkursa nolikums tika sagatavots kopā ar informatīvās kampaņas „Dzīvo siltāk” sadarbības partneriem. 2016. gadā konkursu atbalsta uzņēmumi: Profine Baltic pārstāvniecība, SIA „Paroc”, SIA „Saint-Gobain Celtniecības Produkti”, SIA „Knauf”, SIA "Rockwool", SIA "GRUNDFOS Pumps Baltic", SIA "Robert Bosch", Attīstības finanšu institūcija Altum, SIA “Metāldarbnīca”.

Konkursa „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2016” noslēguma pasākums notika Eiropas Savienības Ilgtspējīgas enerģētikas nedēļas ietvaros. Sīkāka informācija par ES Ilgtspējīgas enerģijas nedēļas pasākumiem atrodama interneta vietnē http://eusew.eu.


Evita Urpena
Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr: 67013193
E-pasts: ;
Web: www.em.gov.lv; www.energoefektivakaeka.lv
Seko mums Twitter: @EM_gov_lv; @siltinam
Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija
Facebook: https://www.facebook.com/dzivosiltak

Konkursa “Energoefektīvākā ēka Latvijā 2016” organizatori aicina iedzīvotājus iesaistīties konkursa norisē un līdz šā gada 15. jūnija plkst.15.00 nobalsot par sev simpātiskāko energoefektīvāko ēku Latvijā.
Konkursa mājaslapā publicēta informācija par visām šā gada konkursam pieteiktajām ēkām; balsot aicinām šeit: http://energoefektivakaeka.lv/index.php/balsot/eee-2016 . Ēka, par kuru nobalsos visvairāk iedzīvotāju, saņems Simpātiju balvu.
Konkursā „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2016” tika iesniegti 33 projektu pieteikumi. Plānots, ka konkursa komisija projektu vērtēšanu beigs jūnija vidū. Noslēguma pasākums un konkursa laureātu paziņošana notiks 2016. gada 16. jūnijā, kas tiešraidē būs vērojama Ekonomikas ministrijas mājaslapā www.em.gov.lv.
Konkurss „Energoefektīvākā ēka Latvijā” tiek organizēts jau sesto gadu pēc kārtas ar mērķi veicināt labo praksi ēku energoefektivitātes jomā, veidot sabiedrības izpratni par ēku siltumnoturību, kā arī siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām, lai radītu kvalitatīvu un arhitektoniski izteiksmīgu dzīves telpu.
Konkursu organizē Ekonomikas ministrija sadarbībā ar žurnālu „Būvinženieris” un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Detalizētāka informācija par konkursu pieejama interneta vietnē www.energoefektivakaeka.lv.
Konkursa nolikums sagatavots sadarbībā ar informatīvās kampaņas „Dzīvo siltāk” sadarbības partneriem. Konkursa atbalstītāji ir Konkursa atbalstītāji ir Profine Baltic pārstāvniecība, SIA „Paroc”, SIA „Saint-Gobain Celtniecības produkti”, SIA „Knauf”, SIA „Rockwool”, SIA „ GRUNDFOS Pumps Baltic”, SIA „Robert Bosch”, Attīstības finanšu institūciju Altum un SIA “Metālmeistars”.

Jau sešus gadus Latvijā notiek konkurss “Energoefektīvākā ēka Latvijā 2016”. 
Šā gada konkursa norise vēl turpinās. Taču iepriekšējos piecos gados konkursā ir pieteiktas daudz lieliskas, energoefektīvas ēkas. Tāpēc starp iepriekšējo gadu energoefektīvākajām ēkām (1.vietas ieguvējiem) līdz š.g. 3.jūnijam meklēsim 5-gadu simpātiskāko ēku. Iepazīsties ar iepriekšējo gadu energoefektīvākajām ēkām un noBALSO! http://energoefektivakaeka.lv/index.php/balsot
Konkursa nolikums tika sagatavots sadarbībā ar informatīvās kampaņas „Dzīvo siltāk” sadarbības partneriem. Konkursa atbalstītāji ir Profine Baltic pārstāvniecība, SIA „Paroc”, SIA „Saint-Gobain Celtniecības produkti”, SIA „Knauf”, SIA „Rockwool”, SIA „ GRUNDFOS Pumps Baltic”, SIA „Robert Bosch”, Attīstības finanšu institūciju Altum un SIA “Metālmeistars”.

Šodien tiek sākta konkursā „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2016” iesniegto projektu otrās kārtas vērtēšana - trīs dienas žūrija klātienē apmeklēs un vērtēs 19 ēkas sešās Latvijas pilsētās.
Šā gada 2. jūnijā konkursa žūrija apmeklēs 9 renovētas daudzdzīvokļu ēkas Liepājā - Krūmu ielā 49, Klaipēdas ielā 126, Klaipēdas ielā 88, Klaipēdas ielā 70, Dzintaru ielā 88, Dzintaru ielā 84, Dzērves ielā 25, Dorupes ielā 34 un Bāriņu ielā 8/10.
Šā gada 3. jūnijā žūrija vērtēs 3 ēkas Rīgā un 3 ēkas Valmierā. Šajā dienā eksperti Rīgā apmeklēs daudzdzīvokļu ēku - jaunbūvi Rīgā, Grostonas ielā 19; sabiedrisko ēku - Latvijas Nacionālā arhīva ēku Šampētera ielā 16, kā arī vienu renovētu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku - Finieru ielā 15. Valmierā žūrija apmeklēs divas renovētas daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas - Stacijas ielā 31 un Stacijas ielā 21, kā arī viesosies SIA „Valpro”, kas pretendē uz energoefektīvākās industriālās ēkas titulu.
Šā gada 6. jūnijā žūrija viesosies Jelgavā, Talsos un Ventspilī. Jelgavā tiks vērtēta energoefektivitāte renovētā daudzdzīvokļu ēkā Katoļu ielā 17, savukārt Talsos žūrija apmeklēs renovētu daudzdzīvokļu ēku Dundagas ielā 10. Ventspilī tiks vērtētas divas ēkas – renovēta daudzdzīvokļu ēka Inženieru ielā 97 un Latvijas Nacionālā arhīva ēka (sabiedriskā ēka) - Pils ielā 86/88.
Papildu informācija par šīm ēkām un žūrijas darbu katru dienu tiks publicēta konkursa mājaslapā www.energoefektivakaeka.lv.
Kā zināms, konkurss „Energoefektīvākā ēka Latvijā” tiek organizēts jau sesto gadu pēc kārtas ar mērķi veicināt labo praksi ēku energoefektivitātes jomā, veidot sabiedrības izpratni par ēku siltumnoturību, kā arī siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām, lai radītu kvalitatīvu un arhitektoniski izteiksmīgu dzīves telpu.
Konkurss „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2016” tika izsludināts šā gada martā un pieteikumus konkursam piecās kategorijās varēja iesniegt līdz šā gada 13. maijam. Kopumā konkursā tika iesniegti 33 projektu pieteikumi. Plānots, ka konkursa komisija projektu vērtēšanu beigs jūnija vidū. Noslēguma pasākums un konkursa laureātu paziņošana plānota 2016. gada 16. jūnijā.
Konkursu organizē Ekonomikas ministrija sadarbībā ar žurnālu „Būvinženieris” un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Detalizētāka informācija par konkursu pieejama interneta vietnē www.energoefektivakaeka.lv.
Konkursa nolikums sagatavots sadarbībā ar informatīvās kampaņas „Dzīvo siltāk” sadarbības partneriem. Konkursa atbalstītāji ir Konkursa atbalstītāji ir Profine Baltic pārstāvniecība, SIA „Paroc”, SIA „Saint-Gobain Celtniecības produkti”, SIA „Knauf”, SIA „Rockwool”, SIA „ GRUNDFOS Pumps Baltic”, SIA „Robert Bosch”, Attīstības finanšu institūciju Altum un SIA “Metālmeistars”.

Konkursa „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2016” ietvaros kopumā saņemti 33 pieteikumi. Visvairāk pieteikumi - 28 - pretendē uz uzvaru nominācijā „Energoefektīvākā daudzdzīvokļu ēka Latvijā 2016”, no kuriem 13 pieteikumi iesniegti no Liepājas. Nominācijā „Energoefektīvākā daudzdzīvokļu ēka Latvijā 2016. Jaunbūve” iesniegts viens pieteikums, nominācijā „Energoefektīvākā sabiedriskā ēka Latvijā 2016” iesniegti trīs pieteikumi, savukārt nominācijā „Energoefektīvākā industriālā ēka 2015” iesniegts viens pieteikums.

Konkursa mērķis ir veicināt labo praksi ēku energoefektivātes jomā, veidot sabiedrības izpratni par ēku siltumnoturību, kā arī siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām, lai radītu kvalitatīvu un arhitektoniski izteiksmīgu dzīves telpu.

Nominācijā „Energoefektīvākā renovētā daudzdzīvokļu ēka Latvijā 2016” iesniegti 28 pieteikumi:
1) Salātu iela 20, Bauska;
2) Lielā iela 39, Jelgava;
3) Katoļu iela 17, Jelgava;
4) Vītolu iela 30, Liepāja;
5) Strazdu iela 12, Liepāja;
6) Kuldīgas iela 30, Liepāja;
7) Krūmu iela 49, Liepāja;
8) Klaipēdas iela 126, Liepāja;
9) Klaipēdas iela 88, Liepāja;
10) Klaipēdas iela 70, Liepāja;
11) Dzintaru iela 88, Liepāja;
12) Dzintaru iela 84, Liepāja;
13) Dzērves iela 25, Liepāja;
14) Dorupes iela 34, Liepāja;
15) Celmu iela 3, Liepāja;
16) Bāriņu iela 8/10, Liepāja;
17) Eizenšteina iela 67, Rīga;
18) Finieru iela 15, Rīga;
19) Pulkveža Brieža iela 80, Sigulda;
20) Liepu iela 33, Stende, Talsu novads; 
21) Saulgrieži, Mundigciems, Talsu novads;
22) Saulrieti, Mundigciems, Talsu novads;
23) Dundagas iela 10, Talsi;
24) Gaujas iela 16, Vangaži, Inčukalna novads;
25) Stacijas iela 31, Valmiera;
26) Stacijas iela 21, Valmiera;
27) Stacijas iela 13, Valmiera;
28) Inženieru iela 97, Ventspils.

Nominācijā „Energoefektīvākā daudzdzīvokļu ēka Latvijā 2016. Jaunbūve” iesniegts viens pieteikums - Grostonas iela 19, Rīga.

Nominācijā „Energoefektīvākā sabiedriskā ēka Latvijā 2016” iesniegti trīs pieteikumi:
1) Pirmskolas izglītības iestāde, Skolas iela 25, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads;
2) Šampētera iela 16, Rīga (Latvijas Nacionālā arhīva ēka);
3) Pils iela 86/88, Ventspils (Latvijas Nacionālā arhīva ēka).

Nominācijā „Energoefektīvākā industriālā ēka 2015” iesniegts viens pieteikums - SIA''VALPRO'' Industriālā ēka (Linarda Laicena iela 2, Valmiera).

Šobrīd konkursa komisija uzsākusi pieteikumu vērtēšanu, tuvākajā laikā tiks uzsākta pieteikto ēku apsekošana to atrašanās vietās. Plānots, ka konkursa komisija darbu beigs šā gada jūnija vidū. Noslēguma pasākums un konkursa laureātu paziņošana plānota 2016. gada 16. jūnijā.

Konkursu organizē Ekonomikas ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un žurnāls „Būvinženieris”. Konkurss „Energoefektīvākā ēka Latvijā” tiek organizēts jau sesto gadu pēc kārtas un pērn dalībai konkursā tika saņemti 25 pieteikumi. Sīkāka informācija par konkursu pieejama interneta vietnē www.energoefektivakaeka.lv.

Konkursa nolikums tika sagatavots sadarbībā ar informatīvās kampaņas „Dzīvo siltāk” sadarbības partneriem. Konkursa atbalstītāji ir Profine Baltic pārstāvniecība, SIA „Paroc”, SIA „Saint-Gobain Celtniecības produkti”, SIA „Knauf”, SIA „Rockwool”, SIA „ GRUNDFOS Pumps Baltic”, SIA „Robert Bosch”, Attīstības finanšu institūciju Altum un SIA “Metālmeistars”.

Par konkursu

Konkursu "Energoefektīvākā ēka Latvijā" organizē Ekonomikas ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un žurnāls "Būvinženieris".

Konkursa mērķis ir veicināt labo praksi ēku energoefektivitātes un ilgtspējas jomā, īstenojot energoefektīvu ēku būvniecību, atjaunošanu un pārbūvi, tādējādi samazinot siltumnīcefekta gāzu  emisiju daudzumu atmosfērā un veicinot sabiedrības izpratni par ēku siltumnoturību, telpu mikroklimatu, kā arī siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām, lai radītu kvalitatīvu, arhitektoniski izteiksmīgu dzīves telpu. 

2019. gadā konkursu atbalsta uzņēmumi: SIA "Windows Factory", VentSysSIA „Paroc”, SIA „Saint-Gobain Celtniecības Produkti”, SIA „Knauf”, SIA "Rockwool", SIA "Robert Bosch", Attīstības finanšu institūcija Altum, AS "Latvenergo", SIA "Sika Baltic", SIA "DAW Baltica",  SIA "EJOT Baltic",  SIA "VELUX Latvia", „Kingspan Insulation”, SIA „Tenapors”.

Konkursa nolikuma izstādē iesaistījušās nozīmīgākās būvniecības nozares nevalstiskās organizācijas - Latvijas Būvinženieru savienība, Latvijas Inženierkonsultantu asociācija, Latvijas Būvnieku asociācija, Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija, Tehnisko ekspertu asociācija, Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācija, Rīgas Tehniskā universitāte, Būvmateriālu ražotāju asociācija, Latvijas Ilgstpējīgas būvniecības padome, Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība, un AS "Latvenergo".

Organizē

 emvaram     buvinzenieris     dzivo siltak

Atbalsta

01092015

abc building   Buvlaukumslv-logo  buvbaze-new

la  laiks majai

 

Sponsori

Logo    ventsys logo  paroc  ROCKWOOL-Logo    Ejot    knauf       isover    Bosch LifeClip LV 4C Left 1      sika      elektrum   CAPAROL 2D COLOR  altum attistiba logovelux-logo  kingspan-logo-vector-xs  TENAPORS     csssd-senukai

Kontakti

Antra Ērgle
29538464,

Daiga Buhholce
29465153,

Inese Bērziņa
67013240,

Dzīvo siltāk

dzivo-siltak

Sazināties

UZ AUGŠU