bratuskins linkedin


RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes dekāns
Profesors, dr. arch.

Saprātīga un mērķtiecīga resursu izmantošana. Godprātīgs darbs gan projektēšanā, gan būvniecībā. Ieinteresēti un atbildīgi procesa dalībnieki. Tie ir daudzveidīgas un ērtas dzīvestelpas veidošanas galvenie mūsdienu izaicinājumi. Lai mums visiem izdodas!

ozolinaEkonomikas ministrijas Atjaunojamo energoresursu un energoefektivitātes departamenta referente.


Es priecātos, ja spriest par energoefektivitātes jautājumiem sabiedrībā būtu tikpat stilīgi, kā par Prāta vētras jauno koncertturneju vai mūsu bobslejistu panākumiem!

sperbergalinkedin

Žurnāla Būvinženieris galvenā redaktore, Latvijas Būvinženieru savienības valdes locekle

Vēlme izkāpt no rāmja vērtēšanu dara sarežģītāju, bet ir nolikums un galvenais kritērijs - enerģijas patēriņš.
Toties, lūkojot energoefektīvākās ēkas klātienē un satiekot darītājus, rodas lieliska iespēja iegūt visdažādāko pieredzi. Nāk klāt idejas un enerģija jauniem projektiem.

 

ankipanslinkedin

SIA “Saint-Gobain Celtniecības Produkti”
Isover, Gyproc vadītājs

Ilgstspējība ir viena no pamatnostādnēm, kam seko kompānija "Saint-Gobain Celtniecības Produkti", ražojot izolācijas materiālus un piedāvājot siltināšanas un akustiskā komforta risinājumus.
Energoefektivitāte ir viens no kritērijiem vienotā kompleksā, tāpēc ISOVER atbalsta konkursu, kas veicina ilgtspējīgu ēku būvniecību un ekspluatāciju.

sulcssSIA "Knauf"

Uzņēmums Knauf jau kopš savas darbības pirmsākumiem vienmēr ir iestājies par valstiski atbildīgu būvniecību. Balstoties mūsu starptautiskajā pieredzē un centienos inovāciju jomā, mēs spējam nodrošināt visdažādāko projektu ilgtspēju, piedāvājot gan savstarpēji saderīgus produktus, gan kvalitatīvas un drošas sistēmas energoefektīvas celtniecības nodrošināšanai.

brantsLatvijas logu un durvju ražotāju asociācija


Ievēro! Logi un ārdurvisi ir visvājākie punkti ēkas norobežojošā konstrukcijā, kas izraisa vidēji vienu trešo daļu mājas siltuma zudumus ziemā un atdzesēšanas zudumus vasarā.
Secinājums: Izvēlies būvizstrādājumus atbildīgi!

lesinskisRīgas Tehniskā universitāte
profesors

Konkurss aktualizē daudzus ēku energoefektivitāti ietekmējošos faktorus gan speciālistu vidū, gan sabiedrībā kopumā. Pamazām virzāmies uz izpratni, ka ēkas netiek būtvētas, lai iemūžinātu arhitekta ego, vai ar mērķi taupīt enerģiju, bet ēkas tiek būvētas cilvēku lietošanai. Patiesībā pirmais nosacījums, lai ēku novērtētu, ir jautājums vai ēka ir "veselīga", vai cilvēki ēkā jūtas labi, var ražīgi strādāt un atpūsties! Un tikai tad, būtu jāvērtē, ar kādu enerģijas patēriņu tas tiek panākts.

buls

linkedin

Profine Baltic pārstāvniecības vadītājs

PVC logu un durvju profilu ražotāja Profine international profile group pārstāvniecība Latvijā ir aktīvs Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācijas biedrs un ir viens no Ekonomikas ministrijas īstenotās informatīvās kampaņas „Dzīvo siltāk” sadarbības partneriem, kas aktīvi piedalās ēku renovācijas popularizēšanā, kā arī sabiedrisko, industriālo un daudzdzīvokļu māju renovācijā - piedāvājot savus risinājumus gan ar energoefektīviem logiem, gan ar ventilācijas pieplūdes risinājumiem caur tiem.

spidansAS "Latvenergo" 

Prieks par konkursa "Energoefektīvākā ēka Latvijā" dalībniekiem. Par to atvērtību un gatavību dalīties savā pieredzē, kas uzkrāta, veicot energoefektivitātes pasākumus.

grinbergsLatvijas Būvnieku asociācijas prezidents


Liels gandarījums par katru labi un kvalitatīvi uzbūvētu ēku! Tas ir iespējams tikai ar godprātīgu un atbildīgu rīcību no visām būvniecībā iesaistītajām pusēm.

vulansLatvijas Lauksaimniecības universitāte, Lauku inženieru fakultāte, sertificēts neatkarīgais eksperts ēku energoefektivitātes jomā

Konkurs ir vienreizēja iespēja iepazīties un izvērtēt Latvijas sabiedrības ceļu uz augstākiem ēku energoefektivitātes standartiem.

 

geipeleRīgas Tehniskā universitāte

Lielu ieguldījumu energoefektivitātes mērķu sasniegšanā ir devis Ekonomikas ministrijas organizētais konkurss Energoefektīvākā ēka Latvijā, kas sekmē enerģijas gala lietotāju un ēku uzturētāju motivāciju pilnveidoties energoefektivitātes jautājumos, kā arī rosina kontrolēt enerģijas lietošanas patēriņa efektivitāti mājsaimniecībās un publiskajās ēkās.
Konkurss akcentē pievērst lielāku uzmanību plānotajiem pasākumiem un atbalstu programmām par pieejamiem energoresursiem un piedāvātajām iespējām un risinājumiem.

beikmanisLatvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotācju asociācija

Dzīve energoefektīvā, drošā un sakoptā mājoklī ilgtermiņā vienmēr atmaksājas!

 

kalninsSIA "Paroc"

Esam atkarīgi no energoresursu pieejamības un kaimiņu labvēlības. Konkurss Ēnergoefektīvākā ēka Latvijā" notiek, lai mēs visi kopā radītu labo praksi, ka energoefektivitāte ir veids, kā būt mazāk atkarīgiem no citiem.

endriksone

Latvijas Būvinženieru savienības valdes priekšsēdētāja vietniece

Konkurss „Energoefektīvākā ēka Latvijā” jau vairākus gadus veicina labo praksi energoefektivitātes jomā, sabiedrības izpratni par energoefektīvu un kvalitatīvu ēku būvniecību.

Tā turpināt!

dimdina linkedin

Neatkarīgā eksperte ēku energoefektivitātes jomā, Sertificēta siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektētāja.


Konkurss popularizē energoefektivitātes pasākumu realizēšanu iedzīvotājiem, demonstrējot tūlītēju labklājības pieaugumu un ekonomisko pamatojumu ilgtermiņā. Piedaloties žūrijas darbā man ir iespēja vērtēt un veicināt izpratni par ventilācijas būtisko ietekmi uz ēkas energoefektivitāti un cilvēka veselību.

endriksoneLatvijas Būvinženieru savienības valdes priekšsēdētāja vietniece

Konkurss „Energoefektīvākā ēka Latvijā” jau vairākus gadus veicina labo praksi energoefektivitātes jomā, sabiedrības izpratni par energoefektīvu un kvalitatīvu ēku būvniecību.
Tā turpināt!

 

lilita1linkedin

Lilita Zadeika
AS “Lafipa” valdes locekle

„Konkursa „Energoefektīvākā ēka Latvijā” pamats ir energoefektivitāte, kas ir arī uzņēmuma AS “Lafipa” ilgstspējīgās pieredzes pamatā. AS “Lafipa” nosaka pasūtītāja energoapgādes sistēmas būtiskos lielumus, analizē šo lielumu ietekmi uz energoefektivitāti, papildina sistēmas ar aktuālāko siltuma un vadības tehnoloģijās, kā arī veido šo sistēmu pasūtītājam ērti pārraugāmā vidē.”

Foto D ĢēģersDainis Ģēģers 

Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas savienības valdes loceklis,
Būvniecības speciālistu sertificēšanas centra vadītājs
Inženierzinātņu doktors, profesors
Dr.Sc.Ing.

"Veicināt sabiedrības izpratni ēku energoefektivitātes jomā, īstenojot energoefektīvu ēku būvniecību un atjaunošanu, lai ēkā būtu veselīgi un komfortabli dzīvot, strādāt un atpūsties; vienlaikus samazinot oglekļa dioksīda izmešu daudzumu atmosfērā."

a IMG 7596linkedin

Pēteris Stanka
SIA "Robert Bosch"

„Kvalitātei un energoefektivitātei nav robežu, jo nekas nevar būt pārāk kvalitatīvs vai pārāk energoefektīvs. Kvalitāte un Energoefektivitāte ir nepārtraukts process kura laika mēs tiecamies uzlabot esošo, lai ar katru nākamo soli sasniegtu aizvien vairāk.  Konkurss "Energoefektīvākā ēka Latvijā" iedvesmo neapstāties pie sasniegtā un tiekties uz aizvien jaunām virsotnēm.”

zane

Zane Galindoma
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

„Viens no veidiem kā veicināt klimata pārmaiņu mazināšanos ir energoefektivitātes pasākumu īstenošana dažāda tipa ēkās. Konkurss “Energoefektīvākā ēka” ir lieliska iespēja izvērtēt īstenoto projektu ietekmi uz klimata pārmaiņām un sniegt sabiedrībai “labās prakses” piemērus”

liepinsTehnisko ekspertu asociācija
Būvinženieris, inženierzinātņu maģistrs, neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes novērtēšanas jomā 

Patīk „Energoefektīvākā ēka” žūrijas komandas darbs, draudzīgā atmosfēra, kā arī iegūtā pieredze un risinājumi, kādreiz noder kā labi piemēri.

Kontakti

Mārīte Šperberga 
29468382,

Daiga Buhholce
29465153,

Inese Bērziņa
67013240,

Sazināties

UZ AUGŠU