Energoefektīvākā Ēka -

Roņu iela 3, Liepāja - viena no energoefektīvākajām ēkām Latvijā 2013. gadā

© ENERGOEFEKTĪVĀKĀ ĒKA 2018