Energoefektīvākā renovētā daudzdzīvokļu ēka Latvijā 2013

1.vieta - daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Saldū, Jelgavas ielā 13

2013-renov-daudzdziv-1Dzīvojamā māja Jelgavas ielā 13, Saldū, ir 12 dzīvokļu māja ar kopējo platību 713 m2. Šai 318. sērijas ēkai ir trīs stāvi un tā tika nodota ekspluatācijā 1962.gadā. Līdz renovācijai 2012.gadā ēkā nav bijuši veikti remontdarbi. Projekta ietvaros ēkai veikta fasādes, cokola, bēniņu un pagraba pārseguma siltināšana, kā arī ielikti logi, kuros iestrādāti kontrolētas gaisa pieplūdes vārsti. Logi ir iebūvēti ārsienas siltināšanas slānī. Tāpat ēkā tika renovēta siltumapgādes sistēma un dzīvokļos uzstādīti alokatori. Kopējais siltumenerģijas ietaupījums pēc renovācijas ir 137,40 kWh/m2 jeb 62,73%. Kopējais ēkas energoefektivitātes stāvoklis ir 83 kWh/m2 (kopā ar karsto ūdeni).
Projekta pasūtītājs ir SIA „Saldus namu pārvalde”, projekta autors – Daiga Deruma, galvenais būvuzņēmējs – SIA „Skorpions VS”. Projektā kopējais ieguldītais finansējums ir 76 670,00 lati, un no tā ERAF līdzfinansējuma apjoms ir 23 280 lati.

2. vieta - daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Liepājā, Roņu ielā 3

2013-renov-daudzdziv-2Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Liepājā, Roņu ielā, tika nodota ekspluatācijā 1981.gadā. Šīs 103. sērijas ēkai ir pieci stāvi (80 dzīvokļi) un ēkas kopējā platība ir 5184,1 m2.  Tā kā jumts bija sliktā tehniskā stāvoklī, kas ietekmēja arī ēkas nesošās konstrukcijas, esošais jumts tika demontēts un uzstādīts jauns divslīpju skārda jumts. Tāpat projekta ietvaros ēkā tika izbūvēta horizontālā iekšējā siltumapgādes sistēma, nomainīta karstā ūdensvada un kanalizācijas sistēma, kā arī renovēti ventilācijas vadi. Tika veikta ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju, pagraba un bēniņu siltināšana. Renovācijas darbi tika veikti 2012. gadā.  Kopējais siltumenerģijas ietaupījums ir 79,50 kWh/m2 jeb 56,67%. Kopējais ēkas energoefektivitātes stāvoklis ir 60,80 kWh/m2 (kopā ar karsto ūdeni).

3. vieta - daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Saldū, Tūristu ielā 11

2013-renov-daudzdziv-3Dzīvojamā ēka Saldū, Tūristu ielā 11, ir lauztas konfigurācijas trīs stāvu 20 dzīvokļu dzīvojamā ēka. Ēkai ir divslīpņu jumts, kas veido plašu bēniņu telpu. Ēkas kopējā aprēķina platība ir 1459,7 m2. Ēka nodota ekspluatācijā 1993. gadā un līdz projekta uzsākšanai tajā nebija veikti nekādi ēkas remontdarbi, izņemot nelielu jumta platības nomaiņu vietās, kur bija radušies caurtecējumi. Projekta ietvaros veikta ēkas ārējo konstrukciju, bēniņu un pirmā stāva grīdu siltināšana, siltumapgādes sistēmas renovācija un dažu logu nomaiņa. Lai uzlabotu ēkas tehnisko stāvokli, tika veikta ārējo norobežojošo konstrukciju, pagraba un bēniņu pārsegumu siltināšana, logu un durvju nomaiņa koplietošanas telpās, kā arī uzstādīti alokatori. Ēkas renovācija tika veikta 2012.gadā. Kopējais siltumenerģijas ietaupījums ir 40%. Kopējais ēkas energoefektivitātes stāvoklis ir 92,36 kWh/m2 (kopā ar karsto ūdeni).
Projekta pasūtītājs ir biedrība „TŪRISTU 11”, projekta autori – Raimonds Grietēns un Santa Reinharde, bet galvenais būvuzņēmējs – SIA „RM Siltums”. Projekta īstenošanas izmaksas bija 102 809,80 lati un piesaistītais ERAF līdzfinansējuma apjoms bija 48 145,27 lati.

Kontakti

Uldis Andersons
29461241,

Juris Kokainis
26431300,  

Inese Bērziņa

67013240,

Dzīvo siltāk

dzivo siltak 20

Sazināties

UZ AUGŠU