Energoefektīvākā renovētā daudzdzīvokļu ēka Latvijā 2015

Renovēta daudzdzīvokļu māja Ventas ielā 2, Liepājā

ventas2-liepaja-31.vieta nominācijā "Energoefektīvākā renovētā daudzdzīvokļu ēka Latvijā 2015"

Daudzdzīvokļu māja Ventas ielā 2, Liepājā ekspluatācijā nodota 1982. gadā. Ēkas kopējā platība ir 4802,40 kv.m, bet apkurināmā platība - 4214,1 kv.m. Ēkai ir 9 stāvi un pagrabs. Ārsienas veidotas ir no keramzītbetona paneļiem, pārsegumi - no dzelzsbetona paneļiem. Pirms renovācijas ēkā tika nodrošināta centralizēta siltumapgāde, taču netika izmantoti alokatori un termoregulatori. Renovācijas laikā ārsienas siltinātas ar 100 mm un 150 mm akmens vati, pagraba/grīdas segums - ar akmens vates lamellām 120 mm biezumā, bet jumts - ar cietās minerālvates plātnēm 120 mm un 100 mm biezumā. Ēkā veikta logu un durvju nomaiņa. Siltumapgāde ēkā tiek nodrošināta centralizēti un regulēta atkarībā no gaisa temperatūras ārā, piemērojot temperatūras pazeminājumu naktī, kā arī individuāli - ar termoregulatoriem. Ēkā ierīkota horizontālā apkures sistēma, kur katram dzīvoklim uzstādīts apkures skaitītājs. Karstā ūdens sagatavošana notiek centralizēti siltuma mezglā, ūdens temperatūru pazeminot naktīs. Ēkā nodrošināta dabiskās pieplūdes un dabiskās nosūces ventilācija, bet dzīvokļu logos iemontēti ventilācijas vārsti. Veikta iekšējo elektrotīklu renovācija.

Projekta pasūtītājs: SIA Liepājas namu apsaimniekotājs
Projekta autors: Jēkabs Skrastiņš
Galvenais būvuzņēmējs: SIA Firma UPTK
Būvdarbu vadītājs: Māris Meistars
Būvuzraugs: Jānis Burģis

Renovēta dzīvojamā māja Dzērves ielā 17, Liepājā

dzerves17-liepaja-22.vieta nominācijā "Energoefektīvākā renovētā daudzdzīvokļu ēka Latvijā 2015"

Dzīvojamā māja Dzērves ielā 17, Liepājā ekspluatācijā nodota 1979. gadā. Ēkas kopējā platība ir 3524.1 kv.m, bet ēkas apkurināmā platība - 2357,9 kv.m. Ēkai ir 5 stāvi, pagrabs un bēniņi. Ārsienas veidotas no gāzbetona paneļiem. Pirms renovācijas ēkā tika nodrošināta centralizēta siltumapgāde, taču netika izmantoti alokatori un termoregulatori. Renovācijas laikā ārsienas un dzelzsbetona paneļu bēniņu pārsegums siltināts ar akmens vati 150 mm un 100 mm biezumā, bet dzelzsbetona paneļu pagraba/grīdas pārsegums - ar akmens vates lamellām 120 mm biezumā. Ēkā veikta gan logu, gan durvju nomaiņa. Siltumapgāde ēkā tiek nodrošināta centralizēti un regulēta atkarībā no gaisa temperatūras ārā, piemērojot temperatūras pazeminājumu naktī, kā arī individuāli - ar termoregulatoriem. Ēkā ierīkota horizontālā apkures sistēma, kur katram dzīvoklim uzstādīts apkures skaitītājs. Karstā ūdens sagatavošana notiek centralizēti siltuma mezglā, ūdens temperatūru pazeminot naktīs. Ēkā nodrošināta dabiskās pieplūdes un dabiskās nosūces ventilācija, bet balkona logos iemontēti ventilācijas vārsti.

Projekta pasūtītājs: SIA Liepājas namu apsaimniekotājs
Projekta autors: Ivars Tomsons
Galvenais būvuzņēmējs: SIA Firma UPTK
Būvdarbu vadītājs: Sergejs Duks
Būvuzraugs: Jānis Burģis

Renovēta daudzdzīvokļu ēka Sarkanmuižas dambī 13, Ventspilī

sarkanmuizas13-ventspils-2

3.vieta nominācijā "Energoefektīvākā renovētā daudzdzīvokļu ēka Latvijā 2015"

Daudzdzīvokļu ēka Sarkanmuižas dambī 13, Ventspilī ekspluatācijā nodota 1962. gadā, bet atjaunota 2014. gadā. 3 stāvu 316. sērijas ēkas kopējā platība ir 755,6 kv.m, bet apkurināmā platība - 562,2 kv.m. Renovācijas laikā ēkas silikātķieģeļu ārsienas siltinātas ar akmens vati 120 mm biezumā, bēniņu dzelzsbetona paneļu pārsegumi ar beramo vati 200 mm biezumā un izdedžiem 150 mm biezumā, savukārt, dzelzsbetona paneļu pagraba/grīdas pārsegums ar 80 mm akmens vates plāksnēm. Ēkā veikta gan logu, gan durvju nomaiņa. Siltumapgāde tiek organizēta centralizēti un regulēta atkarībā no gaisa temperatūras ārā, temperatūru pazeminot naktīs un brīvdienās. Karstā ūdens sagatavošana notiek centralizēti siltuma mezglā, piemērojot ūdens temperatūras pazeminājumu naktīs un brīvdienās. Ēkā nodrošināta dabiskās pieplūdes un mehāniskās nosūces ventilācija.

Projekta pasūtītājs: pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi
Projekta autors: Ingrīda Lindenberga
Galvenais būvuzņēmējs: SIA Akro
Būvdarbu vadītājs: Romans Muraško
Būvuzraugs: Edgars Grieze

Renovēta daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Alejas ielā 24, Liepājā

alejas24-liepaja-3Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Alejas ielā 24, Liepājā ekspluatācijā nodota 1960.gadā. Ēkas kopējā platība ir 2010,20 kv.m, Ēkai ir 5 stāvi, pagrabs un bēniņi. Renovācijas laikā silikātķieģeļu ārsienas siltinātas ar 120 mm akmens vati, bēniņu pārseguma dobie dzelzsbetona paneļi siltināti ar beramo akmens vati 250 mm biezumā un pretvēja izolāciju 35 mm biezumā, savukārt, pagraba pārseguma dobie dzelzsbetona paneļi siltināti ar 100 mm akmens vates lamellām. Ēkā veikta gan logu, gan durvju nomaiņa. Siltumapgāde ēkā tiek nodrošināta centralizēti, siltuma regulēšanu veicot atkarībā no gaisa temperatūras ārā, to pazeminot naktīs un brīvdienās, kā arī ar termoregulatoriem. Ēkā ierīkota horizontālā apkures sistēma, kur katram dzīvoklim uzstādīts apkures skaitītājs. Karstā ūdens sagatavošana notiek centralizēti siltuma mezglā, ūdens temperatūru pazeminot naktīs. Ēkā nodrošināta dabiskās pieplūdes un dabiskās nosūces ventilācija. Veikta iekšējo elektrotīklu renovācija.

Projekta pasūtītājs: SIA Liepājas namu apsaimniekotājs
Projekta autors: Ilze Mekša
Galvenais būvuzņēmējs: SIA Vektra - 21
Būvdarbu vadītājs: Roberts Einiņš
Būvuzraugs: Jānis Burģis

Renovēta daudzdzīvokļu māja Lāčplēša ielā 19a, Jelgavā

lacplesa19a-jelgava-2Daudzdzīvokļu māja Lāčplēša ielā 19a, Jelgavā ekspluatācijā nodota 1980. gadā. Ēkas kopējā platība ir 2006,8 kv.m., bet apsildāmā - 1622,9 kv.m. Ēkai ir bēniņi, 5 virszemes stāvi, kuros izvietoti 30 dzīvokļi, un 2 kāpņu telpas. Ēkas ārsienas ir konstruētas no silikātķieģeļiem, bet ēkas pārsegums - no dzelzsbetona. Pirms renovācijas ēkā tika nodrošināta centralizēta siltumapgāde, taču netika izmantoti alokatori un termoregulatori. Renovācijas laikā ārsienas siltinātas ar minerālvati 100 mm biezumā, pagraba/grīdas pārsegums - ar putupolistirolu 50 mm biezumā, savukārt, jumts ar 30 mm un 120 mm akmens vati. Ēkā veikta gan logu, gan durvju nomaiņa. Siltumapgāde ēkā tiek nodrošināta centralizēti un regulēta atkarībā no gaisa temperatūras ārā, kā arī individuāli - ar termoregulatoriem. Siltumenerģijas uzskaite notiek vienoti siltuma mezglā kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai un ar alokatoru palīdzību. Ēkā tiek nodrošināta centralizēta karstā ūdens sagatavošana siltuma mezglā, kura temperatūra tiek pielāgota atbilstoši ārgaisa temperatūrai. Ventilācija ēkā veidota kā dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce. Veikta arī iekšējo elektrotīklu renovācija.

Projekta pasūtītājs: SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde
Projekta autors: SIA Ēka un būve
Galvenais būvuzņēmējs: SIA Flīzētājs
Būvdarbu vadītājs: Guntars Grosbahs
Būvuzraugs: Jānis Zarāns

Renovēta daudzdzīvokļu māja Pirmā ielā 30, Ādažos

pirma30-adazi-3Daudzdzīvokļu māja Pirmā ielā 30, Ādažos ekspluatācijā nodota 1973. gadā, bet renovācija veikta 2013. gadā. Daudzdzīvokļu māja ir 15 dzīvokļu 103. sērijas ēka ar 3 virszemes un 1 pazemes stāvu.  Ēkai ir dzelzsbetona pamati, silikātķieģeļu/gāzbetona paneļu sienas, dzelzsbetona paneļu pārsegums un divslīpu jumts no dzelzsbetona paneļiem ar bitumena ruļļmateriālu. Kopējā ēkas platība ir 1183.6 kv.m, no kuras apkurināmā - 1056.9 kv.m. Siltumapgāde un karstā ūdens sagatavošana tiek nodrošināta centralizēti. Ēkas atjaunošanas laikā ārsienas tika nosiltinātas ar akmens vati 120mm biezumā, savukārt cokols ar 100 mm biezu putupolistirolu. Dzelzsbetona pagraba/grīdas pārsegumi siltināti ar 100 mm putupolistirolu, savukārt, jumts - ar putupolistirolu 160 mm biezumā, akmens vati - 40 mm biezumā, bet kā segums izmantots kausējamais bitumena ruļļmateriāls (uzklātas 2 kārtas). Ēkā veikta arī logu un durvju nomaiņa, vēdināšana nodrošināta ar dabisko pieplūdi un dabisko nosūci.

Projekta pasūtītājs: SIA Latvijas namsaimnieks
Projekta autors: SIA Mūsu projekts
Galvenais būvuzņēmējs: SIA PRO DEV
Būvdarbu vadītājs: Andrejs Kalniņš
Būvuzraugs: Jānis Ozoliņš

Renovēta daudzdzīvokļu māja Pirmā ielā 40, Ādažos

pirma40-adazi-2Daudzdzīvokļu māja Pirmā ielā 40, Ādažos ekspluatācijā nodota 1983. gadā, bet atjaunota 2013. gadā. Daudzdzīvokļu māja ir 103. sērijas ēka ar 89 dzīvokļiem, kas izvietoti 5 virszemes stāvos. Ēkai ir arī 1 pazemes stāvs. Pamati veidoti no dzelzsbetona/betona, ārsienas ir ķieģeļu/paneļi, pārsegums - dzelzsbetona/betona, jumts veidots no gumijotiem lokšņu materiāliem/ruberoīda. Kopējā ēkas platība ir 6112.6 kv.m., bet apkurināmā platība 5175,8 kv.m. Siltumapgāde un karstā ūdens sagatavošana tiek nodrošināta centralizēti. Ēkas atjaunošanas laikā ārsienas tika nosiltinātas ar akmens vati 120mm biezumā, savukārt cokols ar 100 mm biezu ekstrudēto putupolistirolu. Bēniņu dzelzsbetona paneļu pārsegums siltināts ar akmens vati 200 mm biezumā, bet dzelzsbetona pagraba/grīdas pārsegumi siltināti ar 100 mm putupolistirolu. Jumta siltināšanai izmantotas 200 mm biezas akmens vates plāksnes, savukārt,  kā segums izmantots kausējamais bitumena ruļļmateriāls (uzklātas 2 kārtas). Ēkā veikta arī logu un durvju nomaiņa, vēdināšana nodrošināta ar dabisko pieplūdi un dabisko nosūci.

Projekta pasūtītājs: SIA Latvijas namsaimnieks
Projekta autors: SIA Mūsu projekts
Galvenais būvuzņēmējs: SIA PRO DEV

Renovēta daudzdzīvokļu māja Pirmā ielā 28, Ādažos

pirma28-adazi-3Daudzdzīvokļu māja Pirmā ielā 28, Ādažos ekspluatācijā nodota 1980. gadā, bet renovēta 2013. gadā. Daudzdzīvokļu māja ir 103. sērijas ēka ar 32 dzīvokļiem, 4 virszemes un 1 pazemes stāvu. Ēka savienota četrās savstarpēji bloķētās sekcijās. Daudzdzīvokļu mājas pamati veidoti no dzelzsbetona, sienas - no silikātķieģeļu/gāzbetona paneļiem, pārsegumi - no dzelzsbetona paneļu plātnēm, savukārt, jumts veidots koka divslīpu ar azbestšīfera segumu. Ēkas kopējā platība ir 2897,2 kv.m., bet apkurināmā platība - 2538,6 kv.m. Pirms renovācijas ēkā netika izmantoti alokatori un termoregulatori. Renovācijas laikā ēkas ārsienas siltinātas ar akmens vati 100 mm-120 mm biezumā, savukārt cokols siltināts ar ekstrudēto polistirolu 100 mm biezumā. Bēniņu pārseguma dzelzsbetona paneļi siltināti ar 200 mm akmens vati, bet pagraba/ grīdas dzelzsbetona pārsegumi ar putupolistirolu 100 mm biezumā. Ēkā veikta durvju un logu nomaiņa. Siltumapgāde ēkā tiek nodrošināta centralizēti, regulāciju nodrošinot ar termoregulatoriem, bet uzskaiti - individuāli ar alokatoriem. Karstā ūdens sagatavošana notiek centralizēti siltuma mezglā. Ventilācija ēkā veidota kā dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce.

Projekta pasūtītājs: SIA Latvijas namsaimnieks
Projekta autors: SIA Mūsu projekts
Galvenais būvuzņēmējs: SIA PRO DEV
Būvdarbu vadītājs: Andrejs Kalniņš
Būvuzraugs: Jānis Ozoliņš

Renovēta daudzdzīvokļu māja Dobeles ielā 8, Jelgavā

dobeles8-jelgava-2Daudzdzīvokļu māja Dobeles ielā 8, Jelgavā ekspluatācijā nodota 1961. gadā. Ēkas kopējā platība ir 814.4 kv.m., no kuras apkurināmā platība - 532,5 kv.m. 12 dzīvokļu ēkai ir 1 kāpņutelpa, 3 virszemes stāvi, bēniņi un pagraba stāvs. Ēkas ārsienas ir konstruētas no silikātķieģeļiem, bet pārsegums - no dzelzsbetona. Pirms renovācijas ēkā tika nodrošināta centralizēta siltumapgāde, taču netika izmantoti alokatori un termoregulatori. Renovācijas laikā ārsienas siltinātas ar 100mm minerālvati, bēniņu koka pārsegumu brusas ar 200 mm beramo minerālvati, bet dzelzsbetona pagraba/grīdu pārsegums ar putupolistirolu 100mm biezumā. Ēkā veikta logu un durvju nomaiņa. Siltumapgāde ēkā tiek nodrošināta centralizēti un regulēta atkarībā no gaisa temperatūras ārā, kā arī individuāli - ar termoregulatoriem. Siltumenerģijas uzskaite notiek vienoti siltuma mezglā kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai un ar alokatoru palīdzību. Ēkā tiek nodrošināta centralizēta karstā ūdens sagatavošana siltuma mezglā, kura temperatūra tiek pielāgota atbilstoši ārgaisa temperatūrai. Ventilācija ēkā veidota kā dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce. Veikta arī iekšējo elektrotīklu renovācija.

Projekta pasūtītājs: SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde
Projekta autors: SIA Zemgales Projektu Birojs
Galvenais būvuzņēmējs: SIA AMAXS
Būvdarbu vadītājs: Viktors Liepiņš
Būvuzraugs: Mihails Murāns

Renovēta daudzdzīvokļu māja Dobeles ielā 12, Jelgavā

dobeles12-jelgava-2Daudzdzīvokļu māja Dobeles ielā 12, Jelgavā ekspluatācijā nodota 1961. gadā. Ēkas kopējā platība ir  830,6 kv.m., no kuras apkurināmā platība - 545,9 kv.m. 12 dzīvokļu mājai ir 3 virszemes stāvi, bēniņi un pagrabs, kas izbūvēts zem pus mājas. Ēkas ārsienas ir konstruētas no silikātķieģeļiem, bet pārsegums no dzelzbetona. Pirms renovācijas ēkā tika nodrošināta centralizēta siltumapgāde, taču netika izmantoti alokatori un termoregulatori. Renovācijas laikā ārsienas siltinātas ar 100 mm minerālvati, bēniņu koka pārsegumu brusas ar 200 mm beramo minerālvati, bet dzelzsbetona pagraba/grīdu pārsegums ar putupolistirolu 100 mm biezumā. Ēkā veikta logu un durvju nomaiņa. Siltumapgāde ēkā tiek nodrošināta centralizēti un regulēta atkarībā no gaisa temperatūras ārā, kā arī individuāli - ar termoregulatoriem. Siltumenerģijas uzskaite notiek vienoti siltuma mezglā kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai un ar alokatoru palīdzību. Ēkā tiek nodrošināta centralizēta karstā ūdens sagatavošana siltuma mezglā, kura temperatūra tiek pielāgota atbilstoši ārgaisa temperatūrai. Ventilācija ēkā veidota kā dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce. Veikta arī iekšējo elektrotīklu renovācija.

Projekta pasūtītājs: SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde
Projekta autors: SIA Zemgales Projektu Birojs
Galvenais būvuzņēmējs: SIA AMAXS
Būvdarbu vadītājs: Viktors Liepiņš
Būvuzraugs: Mihails Murāns

Renovēta dzīvojamā māja Kalnciema ceļā 101, Jelgavā

kalnciema101-jelgava-2Dzīvojamā māja Kalnciema ceļā 101, Jelgavā ekspluatācijā nodota 1980. gadā. Ēkas kopējā platība ir 1616,6 kv.m., bet apkurināmā platība - 1221,8 kv.m. 17 dzīvokļu mājā ir 3 virszemes stāvi un 1 pazemes stāvs (pagrabs), kā arī 3 kāpņu telpas. Ēkas ārsienas ir konstruētas no gāzbetona paneļiem un māla ķieģeļiem, ēkas pārsegums veidots no dzelzsbetona. Pirms renovācijas ēkā tika nodrošināta centralizēta siltumapgāde, taču netika izmantoti alokatori un termoregulatori. Renovācijas laikā ārsienas siltinātas ar minerālvati 100 mm biezumā, dzelzsbetona bēniņu pārsegums ar 180mm minerālvati, bet pagraba/grīdas dzelzsbetona pārsegums ar 100 mm putupolistirolu. Jumta segumam izmantots uzkausējamais bitumena jumta seguma materiāls. Ēkā veikta logu un durvju nomaiņa. Siltumapgāde ēkā tiek nodrošināta centralizēti un regulēta atkarībā no gaisa temperatūras ārā, kā arī individuāli - ar termoregulatoriem. Siltumenerģijas uzskaite notiek vienoti siltuma mezglā kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai un ar alokatoru palīdzību. Ēkā tiek nodrošināta centralizēta karstā ūdens sagatavošana siltuma mezglā, kura temperatūra tiek pielāgota atbilstoši ārgaisa temperatūrai. Ventilācija ēkā veidota kā dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce. Veikta arī iekšējo elektrotīklu renovācija.

Projekta pasūtītājs: SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde
Projekta autors: SIA Zemgales Projektu Birojs
Galvenais būvuzņēmējs: SIA Būvlat grupa
Būvdarbu vadītājs: Nikolajs Isajenko
Būvuzraugs: Jānis Zarāns

Renovēta daudzdzīvokļu māja Raiņa ielā 9, Jelgavā

raina9-jelgava-3Daudzdzīvokļu māja Raiņa ielā 9, Jelgavā ekspluatācijā nodota 1969. gadā. Ēkas kopējā platība ir 3317 kv.m, bet apkurināmā platība - 2541,2 kv.m.  55 dzīvokļu mājai ir 5 virszemes stāvi, tehniskais stāvs 0,8 m augstumā un 4 kāpņu telpas. Ēkas ārsienas ir konstruētas no silikātķieģeļiem, ēkas pārsegums no dzelzsbetona. Renovācijas laikā ēkas ārsienas siltinātas ar 100 mm minerālvati, bet bēniņu pārsegums ar minerālvati 170 mm biezumā. Jumta segumam izmantots bitumena uzkausējamais materiāls. Pirms renovācijas ēkā tika nodrošināta centralizēta siltumapgāde, taču netika izmantoti alokatori un termoregulatori. Ēkā veikta gan logu, gan durvju nomaiņa. Siltumapgāde ēkā tiek nodrošināta centralizēti un regulēta atkarībā no gaisa temperatūras ārā, kā arī individuāli - ar termoregulatoriem. Siltumenerģijas uzskaite notiek vienoti siltuma mezglā kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai un ar alokatoru palīdzību. Ēkā tiek nodrošināta centralizēta karstā ūdens sagatavošana siltuma mezglā, kura temperatūra tiek pielāgota atbilstoši temperatūrai ārā. Ventilācija ēkā veidota kā dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce. Veikta arī iekšējo elektrotīklu renovācija.

Projekta pasūtītājs: SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde
Projekta autors: SIA Zemgales Projektu Birojs
Galvenais būvuzņēmējs: SIA AMAXS
Būvdarbu vadītājs: Viktors Liepiņš
Būvuzraugs: Jānis Zarāns

Renovēta daudzdzīvokļu māja Dundagas ielā 10, Talsos

dundagas10-talsi-2Daudzdzīvokļu māja Dundagas ielā 10, Talsos ekspluatācijā nodota 1979. gadā. Ēkas kopējā platība ir 3845 kv.m., bet apkurināmā platība – 3073 kv.m. 60 dzīvokļu ēkai ir 4 kāpņu telpas un 5 stāvi. Daudzdzīvokļu mājas pamati veidoti no dzelzsbetona blokiem, pārsegums - no paneļiem, sienas - no keramzītbetona paneļiem, gala sienas - kā ķieģeļu mūris. Ēkai ir divslīpu jumts, kas klāts ar bezazbesta šīferi. Pirms renovācijas ēkā tika nodrošināta centralizēta siltumapgāde, taču netika izmantoti termoregulatori un alokatori. Rekonstrukcijas laikā ārsienas siltinātas ar 100mm putupolistirolu, bēniņu pārsegums - ar 200 mm minerālvati, bet pagraba/grīdas pārsegums - ar putupolistirolu 50 mm biezumā. Ēkā veikta logu nomaiņa. Siltumapgāde ēkā tiek nodrošināta centralizēti un regulēta individuāli - ar termoregulatoriem. Siltumenerģijas uzskaite notiek ar alokatoru palīdzību - katram dzīvoklim individuāli veicot uzskaiti siltuma un karstā ūdens patēriņam, kas tiek nodrošināts izmantojot kombinētos ūdens sildītājus (boilerus). Ventilācija ēkā veidota kā dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce.

Projekta pasūtītājs: SIA ADAX 2 saskaņā ar mājas dzīvokļu īpašnieku pilnvaru
Projekta autors: Visvaldis Vrubļevskis, Kārlis Jēkabsons
Galvenais būvuzņēmējs: SIA Erteks
Būvdarbu vadītājs: Aivars Siliņš
Būvuzraugs: Uldis Stāmers

Renovēta daudzdzīvokļu ēka Annas ielā 4, Valmierā

annas4-valmiera-3Daudzdzīvokļu ēka Annas ielā 4, Valmierā ekspluatācijā nodota 1974. gadā, bet ēkas renovācija veikta 2013. gadā. 5-stāvu 90 dzīvokļu ēkas kopējā platība ir 5270,30 kv.m., bet ēkas apkurināmā platība 4043,3 kv.m. Pirms renovācijas ēkā netika izmantoti alokatori un termoregulatori. Renovācijas rezultātā ēkas keramzītbetona paneļu ārsienas siltinātas ar 100 mm akmens vates plāksnēm, savukārt, cokols - ar ekstrudēto putupolistirolu 50 mm biezumā. Uzsākot ēkas renovāciju, tika veikti kontrolurbumi ēkas jumtā, kā rezultātā konstatēts, ka bēniņu pārseguma siltināšanai paredzētā vieta starp 5. stāva pārseguma paneli un jumta pārseguma paneli ir tikai 8 cm plata, kas piepildīta ar keramzītbetonu. Līdz ar to nav bijis iespējams siltināt bēniņus. Taču, lai nodrošinātu plānoto energoefektivitāti, tika veikta jumta siltināšana divās kārtās: pirmajā kārtā ar putupolistirolu 140 mm biezumā, bet virskārtā - ar akmens vati 40 mm biezumā. Pagraba/grīdas pārseguma dzelzsbetona dobie paneļi siltināti ar akmens vati 100 mm biezumā. Tā kā pirms renovācijas ēkā jau tikusi veikta durvju nomaiņa, ēkas atjaunošanas laikā veikta tikai logu nomaiņa. Rekonstruēts arī ēkas siltummezgls, sistēmu mainot uz pieslēgumu pēc neatkarīgās shēmas, kas nozīmē, ka ēkas apkures sistēma sadalīta pa fasādēm, katrai ēkas fasādei paredzot savu siltummaini. Nomainīti apkures sistēmas maģistrālie un sadalošie cauruļvadi, kā arī stāvvadi un stāvvadu pievienojumi sadalošiem cauruļvadiem pagrabstāvā, uzstādīti balansējošie ventiļi. Siltums ēkā tiek regulēts atkarībā no gaisa temperatūras ārā, temperatūru pazeminot naktīs un brīvdienās, kā arī izmantojot termoregulatorus. Siltumenerģijas uzskate tiek veikta ar alokatoru palīdzību. Ūdens uzsilde notiek centralizēti siltuma mezglā, ēkā arī nomainītas ūdensapgādes caurules. Renovācijas ietvaros veikta ventilācijas kanālu tīrīšana un vilkmes pārbaude dzīvokļos (virtuvē, vannas istabā, tualetē), kā arī ierīkoti 88 pašregulējoši dabīgās pieplūdes gaisa vārsti ārsienās. Veikta iekšējo elektrotīklu renovācija un ierīkota zibensaizsardzība.

Projekta pasūtītājs: SIA Valmieras namsaimnieks
Projekta autors: Liene Melece
Galvenais būvuzņēmējs: SIA Ekers
Būvdarbu vadītājs: Pēteris Skabis
Būvuzraugs: Pēteris Gudrinieks

Renovēta daudzdzīvokļu ēka Annas ielā 8, Valmierā

annas8-valmiera-4Daudzdzīvokļu ēka Annas ielā 8, Valmierā ekspluatācijā nodota 1979. gadā, bet renovācija veikta 2011. gadā. Ēkai ir 5 stāvi, kuros izvietoti 60 dzīvokļi, un tās kopējā platība ir 3540.3 m², nu kuras apkures platība – 2640 kv.m. Renovācijas laikā vieglbetona paneļu un māla ķieģeļu ārsienas siltinātas ar 100 mm akmens vates plāksnēm, bet cokols siltināts ar ekstrudēta putupolistirola plātnēm 50 mm biezumā. Bēniņu pārseguma dzelzsbetona dobie paneļi siltināti ar beramo vati 200 mm biezumā, bet pagraba/grīdas pārseguma dzelzsbetona dobie paneļi ar 100 mm putupolistirola loksnēm EPS. Tā kā pirms renovācijas ēkā jau tikusi veikta durvju nomaiņa, ēkas atjaunošanas laikā veikta tikai logu nomaiņa. Rekonstruēts arī ēkas siltummezgls, sistēmu mainot uz pieslēgumu pēc neatkarīgās shēmas, kas nozīmē, ka ēkas apkures sistēma sadalīta pa fasādēm, katrai ēkas fasādei paredzot savu siltummaini. Karstā ūdens aprēķinam apkures sezonas mēnešos vērā tiek ņemtas vasaras mēnešos (maijs-septembris) vidēji patērētās MWh. Renovācijas ietvaros veikta ventilācijas kanālu tīrīšana un vilkmes pārbaude dzīvokļos (virtuvē, vannas istabā, tualetē), kā arī nodrošināta dabiskās pieplūdes un mehāniskās nosūces ventilācija.

Projekta pasūtītājs: SIA Valmieras namsaimnieks
Projekta autors: Aina Jaunzema
Galvenais būvuzņēmējs: SIA R.K.C.F. Renesanse
Būvdarbu vadītājs: Raimonds Kuncevičs
Būvuzraugs: Jānis Cunskis

Renovēta daudzdzīvokļu māja Kauguru ielā 1, Valmierā

kauguru1-valmiera-2Daudzdzīvokļu māja Kauguru ielā 1, Valmierā ekspluatācijā nodota 1964. gadā, bet mājas renovācija veikta 2013. gadā. Ēkas kopējā apkurināmā platība ir 1785,2 kv.m. 44 dzīvokļu ēkai ir 4 stāvi, bet nav pagraba. Renovācijas laikā ēkas silikāta un māla ķieģeļu mūris siltināts ar 120 mm akmens vates plāksnēm, bet cokols - ar putupolistirola loksnēm 100 mm biezumā. Dzelzsbetona dobie bēniņu pārseguma paneļi siltināti ar ekovati 20 mm biezumā. Divslīpņu jumta segumam izvēlēts skārda lokšņu segums - Rukki. Ēkā veikta ārdurvju, vējtvera un siltummezgla durvju nomaiņa, savukārt, logu nomaiņa veikta jau pirms renovācijas. Rekonstruēts arī ēkas siltummezgls, sistēmu mainot uz pieslēgumu pēc neatkarīgās shēmas, kas nozīmē, ka ēkas apkures sistēma sadalīta pa fasādēm, katrai ēkas fasādei paredzot savu siltummaini. Nomainīti apkures sistēmas maģistrālie un sadalošie cauruļvadi, kā arī stāvvadi un stāvvadu pievienojumi sadalošiem cauruļvadiem, nomainīti visi sildķermeņi dzīvokļos. Siltums ēkā tiek regulēts atkarībā no gaisa temperatūras ārā, temperatūru pazeminot naktīs un brīvdienās, kā arī izmantojot termoregulatorus. Siltumenerģijas uzskate tiek veikta siltuma mezglā kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Ēkā arī nomainītas ūdensapgādes caurules. Renovācijas ietvaros veikta ventilācijas kanālu tīrīšana un vilkmes pārbaude dzīvokļos (virtuvē, vannas istabā, tualetē), kā arī ierīkoti 79 pašregulējoši dabīgās pieplūdes gaisa vārsti ārsienās. Ēkā ierīkota arī zibensaizsardzība un veikta iekšējo elektrotīklu renovācija.

Projekta pasūtītājs: SIA Valmieras namsaimnieks
Projekta autors: Jēkabs Skrastiņš
Galvenais būvuzņēmējs: SIA Plastik
Būvdarbu vadītājs: Inārs Priede
Būvuzraugs: Valdis Valainis

Renovēta daudzdzīvokļu māja Jūras ielā 3, Ventspilī

juras3-ventspils-2Daudzdzīvokļu māja Jūras ielā 3, Ventspilī ekspluatācijā nodota 1964. gadā, bet atjaunota 2014. gadā. Daudzdzīvokļu silikātķieģeļu ēka būvēta pēc 318.sērijas tipveida projekta, tai ir 5 stāvi, kopējā platība 3562,2 kv.m., bet apkurināmā platība - 2940,7 kv.m. Renovācijas laikā silikātķieģeļu ārsienas siltinātas ar 150 mm putupolistirolu, bēniņu dzelzsbetona pārseguma paneļi ar beramo vati 200 mm biezumā, bet pagraba/grīdas dzelzsbetona paneļi ar 100 mm akmens vates lamellām. Ēkā veikta logu un durvju nomaiņa. Siltumapgāde tiek organizēta centralizēti un regulēta atkarībā no gaisa temperatūras ārā, temperatūru pazeminot naktīs un brīvdienās. Karstā ūdens sagatavošana notiek centralizēti siltuma mezglā, piemērojot ūdens temperatūras pazeminājumu naktīs un brīvdienās. Ēkā nodrošināta dabiskās pieplūdes un dabiskās nosūces ventilācija.

Projekta pasūtītājs: SIA Ventspils nekustamie īpašumi
Projekta autors: Jēkabs Skrastiņš
Galvenais būvuzņēmējs: SIA V.S.Būve & Co
Būvdarbu vadītājs: Raimonds Kalējs
Būvuzraugs: Oskars Dzirnieks

Renovēta daudzdzīvokļu māja Lielajā prospektā 39, Ventspilī

lielais39-ventspils-2Daudzdzīvokļu māja Lielajā prospektā 39, Ventspilī ekspluatācijā nodota 1963. gadā, bet renovēta 2013. gadā. 3. stāvu 318. sērijas silikātķieģeļu ēkas kopējā platība ir 1315,9 kv.m., bet apkurināmā platība – 979 kv.m. Renovācijas laikā veikta silikātķieģeļu ārsienu siltināšana ar putupolistirolu 150 mm biezumā, bēniņu pārseguma dzelzsbetona paneļi siltināti ar beramo vati 300 mm biezumā, bet pagraba/grīdas dzelzsbetona paneļi - ar 100 mm akmens vati. Ēkā veikta logu nomaiņa. Siltumapgāde tiek organizēta centralizēti un regulēta atkarībā no gaisa temperatūras ārā, temperatūru pazeminot naktīs un brīvdienās. Karstā ūdens sagatavošana notiek centralizēti siltuma mezglā, piemērojot ūdens temperatūras pazeminājumu naktīs un brīvdienās. Ēkā nodrošināta dabiskās pieplūdes un dabiskās nosūces ventilācija.

Projekta pasūtītājs: SIA Ventspils nekustamie īpašumi
Projekta autors: Ingrīda Lindenberga
Galvenais būvuzņēmējs: SIA Vindbūvserviss
Būvdarbu vadītājs: Ģirts Grauze
Būvuzraugs: Oskars Dzirnieks

Organizē

 emkem   dzivo siltaklbs 300x200 removebg preview

Sadarbības partneri

Isover saintGobain         Paroc  ROCKWOOL-Logo 

 

rs logo 300 transparent    ventsys logo               elektrum logo          

knauf    altum attistiba logo     ivara    kingspan  BOSCH LATVIAN RGB1

 

LV ID EU logo ansamblis ESSKF RGB       

Informatīvie sadarbības partneri

buvinzenieris abc  Buvlaukumslv-logo 

 

 buvbaze-new  la  

 

Kontakti

Uldis Andersons
29461241,

Juris Kokainis
26431300,  

Inese Bērziņa

67013240,

Dzīvo siltāk

dzivo siltak 20

Sazināties

UZ AUGŠU