Energoefektīvākā ēka Latvijā 2019

Renovētā daudzdzīvokļu ēka 2019

Daudzdzīvokļu ēka Helēnas ielā 55 k-3 Alūksnē

P5240003

 

Daudzdzīvokļu ēka Helēnas ielā 55 k-3 Alūksnē ekspluatācijā nodota 1973. gadā, bet tās atjaunošana veikta 2014. gadā. Ēkas kopējā platība ir 1285,3 m2 (ieskaitot pagrabtelpas), apkurināmā - 890,2 m2, trīs virszemes un viens pazemes stāvs. Nesošās sienas veidotas no ķieģeļa mūra, gala sienas un pilastri no sarkanajiem māla ķieģeļiem, norobežojošās ārsienas no saliekamiem ārsienu gāzbetona paneļiem. Pirms atjaunošanas netika izmantoti alokatori un termoregulatoriAtjaunošanas laikā fasāde tika siltināta ar minerālvati 100 mm biezumā, bēniņu pārsegums ar beramo vati 300 mm biezumā, pagraba/grīdas pārsegums siltināts ar putu polistirolu 100 mm biezumā. Veikta durvju un logu nomaiņa. Ēkai ir centralizētā siltumapgāde. Siltuma regulēšana notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras. Tiek veikta siltumenerģijas uzskaite siltuma mezglā kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Ir centralizēta karstā ūdens sagatavošana siltuma mezglā, arī karstā ūdens temperatūras regulēšana notiek siltuma mezglā. Ventilācijai ir dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce. Papildu izveidota energoefektīva teritorijas vai telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana. Saskaņā ar iesniegtajiem datiem ēkas apkurei pirms renovācijas tika izmantots 134 MWh vai 151 kWh/m2, bet 2018.gadā pēc renovācijas 70 MWh vai 79 kWh/m2, sasniedzot 48% ietaupījumu.

 Ēkas atjaunošanai tika piesaistīts Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums.

Projekta pasūtītājs: SIA “ALŪKSNES NAMI”

Projekta autors: SIA “Ēkas siltināšana”

Galvenais būvuzņēmējs: SIA “ASE”

Būvdarbu vadītājs: Pēteris Gudrinieks

Būvuzraugs: Zoja Rozena

Daudzdzīvokļu ēka M. Namiķa ielā 15, Grobiņā

 
IMG 20190611 WA0005
 

Daudzdzīvokļu ēka M. Namiķa ielā 15, Grobiņā ekspluatācijā nodota 1967. gadā, bet atjaunošana veikta 2017. gadā. Tās platība ir 11670 m2tā ir 3 stāvu ēka ar pagrabu un bēniņiem,silikātķieģeļa mūris 510mm biezumā. Pirms atjaunošanas netika izmantoti alokatori un termoregulatoriRenovācijas laikā veikta ārsienu siltināšana ar cietakmens vati 170 mm biezumā (λ≤0,036). Bēniņu pārsegums, kas veidots no dzelzsbetona, siltināts ar beramo akmens vati 350 mm biezumā (λ≤0,041). Pagraba/ grīdas pārsegums siltināts ar cieto akmens vati170mm biezumā (λ≤0,037). Jumta segumu veido profilētais jumta skārds. Veikta durvju nomaiņa (U=1,6 W/m2k)Ir veikta logu nomaiņa (Uw=1,1W). Ēkai ir centralizētā siltumapgāde. Siltuma regulēšana ēkā notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras, veikts temperatūras pazeminājums naktī, kā arī regulēt var individuāli ar termoregulatoriem. Siltumenerģijas uzskaite tiek veikta vienoti siltuma mezglā, kā arī ir vienotā uzskaite siltuma mezglā kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai un individuāli ar siltuma skaitītājiem. Karstais ūdens tiek sagatavots centralizēti siltuma mezglā un arī karstā ūdens temperatūras regulēšana notiek siltuma mezglā. Tiek veikta atsevišķa uzskaite karstā ūdens sagatavošanai. Attiecībā uz ventilāciju ēkai ir dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce. Saskaņā ar iesniegtajiem datiem, ēkas apkurei pirms renovācijas tika izmantots 93 MWh vai 116 kWh/m2 gadā, bet 2018.gadā pēc renovācijas - 30 MWh vai 38 kWh/m2 gadā, sasniedzot 67% ietaupījumu.

Ēkas atjaunošanai tika piesaistīts Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums.
 
Projekta pasūtītājs: Īpašnieku biedrība "Namiķa 15"

Projekta autors: SIA "Energy audit"

Galvenais būvuzņēmējsSIA "IGA-4"

Būvdarbu vadītājsIvars Dimza

BūvuzraugsSIA "MK Būvniecība"Juris Jākobsons

Video: https://www.facebook.com/dzivosiltak/videos/315047496078173/

Daudzdzīvokļu ēka Vīgriežu ielā 30, Jelgavā

Daudzdzīvokļu ēka Vīgriežu ielā 30, Jelgavā ekspluatācijā nodota 1988. gadā, bet tās atjaunošana veikta 2017. gadā. Tās kopējā platība ir 2245,9m2. Tipveida projekts 103. sērija, dzīvokļu īpašumu skaits - 39. Ēkai ir 5 stāvi, bēniņi un pagrabs. Ēkas konstrukcijas - ārsienas būvētas no gāzbetona paneļiem un māla ķieģeļiem. Jumta konstrukcijas - plakanais jumts ar bitumena klājumu. Renovācijas laikā ēkas ārsienas, kas veidotas no gāzbetona paneļiem un māla ķieģeļiem, siltinātas ar minerālvati 150 mm biezumā. Bēniņu pārseguma dzelzsbetona paneļi siltināti ar beramo minerālvati 400 mm biezumā. Pagraba/grīdas pārseguma dzelzsbetona paneļi siltināti ar putupolistirolu EPS 200, 150 mm biezumā. Veikta durvju nomaiņa uz metāla durvju konstrukciju ar U=1.3W/(m2K). Ielikti PVC logi ar gaisa pieplūdes vārstiem U=0,88W/(m2K). Montāžai izmantoti hermētiķi, tvaika izolācijai izmantota difūzā membrāna, kā arī speciālie stiprinājuma elementi, minerālvate, poliuretāns. Ēkā ir centralizētā siltumapgāde. Siltuma regulēšana ēkā notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras, kā arī individuāli ar termoregulatoriem. Karstā ūdens sagatavošana notiek centralizēti siltuma mezglā. Arī karstā ūdens temperatūra tiek regulēta siltuma mezglā. Tiek veidota vienotā siltumenerģijas uzskaite kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Attiecībā uz ventilāciju tiek izmantota vēdināšana, dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce. Veikta iekšējo elektrotīklu renovācija: atjaunots ēkas iekšējais elektrotīkls, Izveidota energoefektīvas teritorijas vai telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana (taimeri, kustības/klātbūtnes sensori), uzstādīti dūmu detektori. Saskaņā ar iesniegtajiem datiem ēkas apkurei pirms renovācijas tika izmantots 264 MWh vai 143 kWh/m2 gadā un 2018.gadā pēc renovācijas 103 MWh vai 56 kWh/m2 gadā, sasniedzot 61% ietaupījumu.

Video: https://www.facebook.com/dzivosiltak/videos/2196238977354753/

Ēkas atjaunošanai tika piesaistīts Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums.

 

Projekta pasūtītājs: SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"

Projekta autors: SIA "Cerkazi-G"

Galvenais būvuzņēmējs: SIA “AJ Celtnieks”

Būvdarbu vadītājs: Ēriks Červinskis

Būvuzraugs: Māris Briška

Daudzdzīvokļu ēka Zigfrīda Meierovica prospektā 9, Jūrmalā

Daudzdzīvokļu ēka Zigfrīda Meierovica prospektā 9, Jūrmalā ekspluatācijā nodota 1971. gadā, bet atjaunošana veikta 2018. gadā. Ēkas kopējā platība ir 5119,8 m2. Ēkai ir 10 virszemes stāvi un 1 pazemes. Ēkai ir 15 ārējās ieejas, no kurām 7 ir ieejas ēkā un 8- iebrauktuves garāžās. Ēkā ir vienas starpstāvu kāpnes un vienas uz pagrabstāvu. Ēkā ir divi pasažieru lifti. Pirms atjaunošanas ēkā tika izmantoti siltumskaitītāji. Atjaunošanas laikā ēkas ārsienas, ko veido ķieģeļu mūris ar cementa apmetumu, siltinātas ar Paroc Linio 10, 150 mm biezumā. Ēkas pagraba/grīdas pārsegums, ko veido dzelzsbetons, siltināts ar Paroc Linio 10, 150 mm biezumā. Logiem veikta stikla pakešu maiņa. Ēkai ir centralizētā siltumapgāde. Siltuma regulēšana ēkā notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras un individuāli ar termoregulatoriem. Tiek veikta vienotā uzskaite siltuma mezglā kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai, kā arī individuālā ar siltumskaitītājiem. Karstā ūdens sagatavošana notiek centralizēti siltuma mezglā. Ventilāciju nodrošina dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce. Ēkā sakārtota vai izveidota zibensaizsardzības sistēma, pārsprieguma aizsardzības sistēma, uzstādīti dūmu detektori. Sakārtota izveidota zibensaizsardzības sistēma, pārsprieguma aizsardzības sistēma. Saskaņā ar iesniegtajiem datiem ēkas apkurei pirms renovācijas tika izmantots 154 MWh vai 41 kWh/m2 gadā un 2018.gadā pēc renovācijas 86 MWh vai 23 kWh/m2 gadā, sasniedzot 44% ietaupījumu.

Video: https://www.facebook.com/dzivosiltak/videos/2029185920526661/

 

Ēkas atjaunošanai tika piesaistīts Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums.

 

Projekta pasūtītājs: "Dzīvokļu īpašnieku biedrība ZM9"

Projekta autors: SIA "Efekta", Gundega Ābelīte

Galvenais būvuzņēmējs: SIA "Ēkas siltināšana"

Būvdarbu vadītājs: Ēvalds Pēteris Cirsis

Būvuzraugs: Ivo Kampāns

Daudzdzīvokļu ēka Daugavas ielā 1, Liepājā

Daudzdzīvokļu ēka Liepājā, Daugavas ielā 1 ekspluatācijā nodota 1990. gadā, bet ēkas renovācija veikta 2013. gadā. Ēkai ir pieci stāvi, 2 kāpņu telpas, kopējā platība ir 2029,85 m2. Pirms atjaunošanas netika izmantoti alokatori un termoregulatori. Atjaunošanas gaitā katram dzīvoklīm ir uzstādīts distances nolasīšanas skaitītājs uz karsto un auksto ūdeni. Dzelzsbetona paneļu ārsienu siltināšanai izmantota akmensvate 120 mm biezumā, bēniņu pārsegumam, kas veidots no dzelzsbetona paneļiem, izmantota beramā vate 200 mm biezumā, pagraba/grīdas dzelzsbetona paneļu pārsegumam izmantota akmensvate 100 mm biezumā. Ēkai nomainītas durvis un logi. Ēkai ir centralizētā siltumapgāde un siltuma regulēšana ēkā notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras. Siltumenerģijas uzskaitei ir vienotā uzskaite siltuma mezglā, kā arī izveidota horizontālā apkures sistēma un katram dzīvoklim ir savs apkures skaitītājs. Karstā ūdens sagatavošana notiek centralizēti siltuma mezglā un tiek regulēta attālināti no datora. Tiek veikta atsevišķa uzskaite karstā ūdens sagatavošanai un katram dzīvoklim ir uzstādīts distances nolasīšanas skaitītājs uz karsto un auksto ūdeni. Ventilācijai tiek izmantota vēdināšana ar dabisko pieplūdi un dabisko nosūci. Saskaņā ar iesniegtajiem datiem ēkas apkurei pirms renovācijas tika izmantots 112 MWh vai 70 kWh/m2 gadā un 2018.gadā pēc renovācijas 62 MWh vai 39 kWh/m2 gadā, sasniedzot 45% ietaupījumu.

 

Video: https://www.facebook.com/dzivosiltak/videos/2384424711580066/

Ēkas atjaunošanai tika piesaistīts Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums.

 

Projekta pasūtītājs: SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"

Projekta autors: Olga Jasaite

Galvenais būvuzņēmējs: SIA "UPTK"

Būvdarbu vadītājs: Sergejs Duks

Būvuzraugs: Juris Jākabsons

Daudzdzīvokļu ēka Klaipēdas iela 88, Liepāja

Daudzdzīvokļu ēka Liepājā, Klaipēdas ielā 88 ekspluatācijā nodota 1968. gadā, bet ēkas renovācija veikta 2015. gadā. Ēkas kopējā platība ir 3354.40 m2. Ēkai ir 5 stāvi, pagrabs un bēniņi. Ārsienas ir no silikāta ķieģeļiem. Pirms atjaunošanas netika izmantoti alokatori un termoregulatori. Renovācijas laikā ārsienas siltinātas ar akmens vati 140 mm biezumā. Bēniņu pārsegums siltināts ar beramo akmens vati 260 mm biezumā. Pagraba/grīdas pārsegums siltināts ar akmens vates lamelēm 120 mm biezumā. Veikta durvju un logu nomaiņa. Montāžai izmantots silikons un FAB 3. Ēkai ir centralizētā siltumapgāde. Siltuma regulēšana ēkā notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras, temperatūras pazeminājums notiek brīvdienās, kā arī, ņemot vērā, ka ir horizontālā apkures sistēma, katram dzīvoklim ir savs apkures skaitītājs. Karstais ūdens tiek sagatavots centralizēti siltuma mezglā, un karstā ūdens temperatūra tiek regulēta attālināti no datora. Siltumenerģijas uzskaite karstā ūdens sagatavošanai tiek veikta kā atsevišķa uzskaite karstā ūdens sagatavošanai un tikai karstā ūdens apjomam (m3). Attiecībā uz ventilāciju tiek izmantota vēdināšana un dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce. Izveidota energoefektīvas teritorijas un telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana (taimeri, kustības/klātbūtnes sensori).

Saskaņā ar iesniegtajiem datiem ēkas apkurei pirms renovācijas tika izmantots 268 MWh vai 98 kWh/m2 gadā un 2018.gadā pēc renovācijas 106 MWh vai 39 kWh/m2 gadā, sasniedzot 61% ietaupījumu.

Video: https://www.facebook.com/dzivosiltak/videos/451981762252896/

Ēkas atjaunošanai tika piesaistīts Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums.

 

Projekta pasūtītājs: SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"

Projekta autors: Anita Pope

Galvenais būvuzņēmējs: SIA "MK Būvniecība"

Būvdarbu vadītājs: Juris Zītars

Būvuzraugs: Jānis Burģis

Daudzdzīvokļu ēka Liepājā, Klaipēdas ielā 126

Daudzdzīvokļu ēka Liepājā, Klaipēdas ielā 126 ekspluatācijā nodota 1973. gadā, bet ēkas renovācija veikta 2015. gadā. Ēkas kopējā platība ir 2 385.2 m2. Ēkai ir 9 stāvi, pagrabs un bēniņi. Ārsienas būvētas no gāzbetona paneļiem. Pirms renovācijas ēkā netika izmantoti alokatori un termoregulatori. Renovācijas laikā ārsienām izmantota akmens vate 150 mm biezumā, bēniņu pārsegumam beramā akmens vate 200 mm biezumā, pagraba/grīdas pārsegumam akmens vates lameles 100 mm biezumā. Veikta logu un durvju nomaiņa. Kā montāžas materiāls tam izmantots silikons. Ēkai ir centralizētā siltumapgāde un siltuma regulēšana notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras, nodrošināts temperatūras pazeminājums brīvdienās un temperatūra regulējama individuāli ar termoregulatoriem. Ēkai ir vienotā siltumenerģijas uzskaite siltuma mezglā tikai apkurei un katram dzīvoklim ir savs siltuma skaitītājs. Ēkai ir centralizētā karstā ūdens sagatavošana siltuma mezglā, bet ūdens temperatūra tiek regulēta attālināti no datora. Ēkai ir vēdināšana, ir Izveidota energoefektīvas teritorijas un telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana (taimeri, kustības/klātbūtnes sensori). Saskaņā ar iesniegtajiem datiem ēkas apkurei pirms renovācijas tika izmantots 216 MWh vai 101 kWh/m2 gadā un 2018.gadā pēc renovācijas 79 MWh vai 37 kWh/m2 gadā, sasniedzot 63% ietaupījumu.

 

Video:https://www.facebook.com/dzivosiltak/videos/537050993491938/

 Ēkas atjaunošanai tika piesaistīts Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums.

Projekta pasūtītājs: SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"

Projekta autors: Jēkabs Skrastiņš

Galvenais būvuzņēmējs: SIA "Mūrnieks"

Būvdarbu vadītājs: Edgars Šilders

Būvuzraugs: Armands Jansons

Daudzdzīvokļu ēka Veidenbauma ielā 2a, Liepājā

Daudzdzīvokļu ēka Veidenbauma ielā 2a, Liepājā atjaunota 2018. gadā. Ēkas kopējā platība ir 2788.5 m2. Ēkai ir 5 stāvi, pagrabs un bēniņi. Ārsienas ir no silikāta ķieģeļiem. Pirms atjaunošanas netika izmantoti alokatori un termoregulatori. Renovācijas gaitā ārsienas siltinātas akmens vati 180 mm biezumā. Bēniņu pārsegums siltināts ar beramo akmens vati 400 mm biezumā. Pagraba/grīdas pārsegums siltināts ar 150 mm biezuma akmens vates lamelēm. Veikta durvju un logu nomaiņa. Montāžai izmantoti silikona hermētiķis, hidroizolācijas lentas, difūzijas lentas, montāžas putas. Ēkai ir centralizētā siltumapgāde un siltuma regulēšana ēkā notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras, kā arī individuāli ar termoregulatoriem. Siltuma mezglā tiek veikta vienotā siltumenerģijas uzskaite, kā arī izveidota horizontālā apkures sistēma, katram dzīvoklim ir savs apkures skaitītājs. Siltuma mezglā notiek centralizēta karstā ūdens sagatavošana. Projekta gaitā tikai mainīti karstā ūdens stāvvadi. Karstā ūdens temperatūras regulēšana notiek attālināti no datora. Tiek veidota atsevišķa uzskaite karstā ūdens sagatavošanai. Attiecībā uz ventilāciju ēkai ir vēdināšana ar dabisko pieplūdi un dabisko nosūci. Izveidota energoefektīvas teritorijas un telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana (taimeri, kustības/klātbūtnes sensori), sakārtota un izveidota zibensaizsardzības sistēma, pārsprieguma aizsardzības sistēma. Saskaņā ar Saskaņā ar iesniegtajiem datiem ēkas apkurei pirms renovācijas tika izmantots 267 MWh vai 115 kWh/m2 gadā un 2018.gadā pēc renovācijas 79 MWh vai 34 kWh/m2 gadā, sasniedzot 70% ietaupījumu.

 

Ēkas atjaunošanai tika piesaistīts Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums.

Video: https://www.facebook.com/dzivosiltak/videos/1276320595867587/

 

Projekta pasūtītājs: SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"

Projekta autors: Anita Pope

Galvenais būvuzņēmējs: SIA "Dakstiņa Jumti"

Būvdarbu vadītājs: Jānis Strautmanis, Anatolijs Kamuškovs

Būvuzraugs: Jānis Burģis

Daudzdzīvokļu ēka "Pūre 22", Pūres pagasts, Tukuma novads

Daudzdzīvokļu ēka "Pūre 22", Pūres pagastā ekspluatācijā nodota 1974. gadā, bet atjaunošana veikta 2018. gadā. Tā ir ķieģeļu mūra un jauktu paneļu 3 stāvu 24 dzīvokļu ēka ar divslīpu jumtu un lodžijām, kopējā platība 2260,9 m2, dzīvokļu platība - 1554,5 m2. Pirms atjaunošanas netika izmantoti alokatori un termoregulatori. Renovācijas gaitā ārsienas siltinātas ar Rockwool akments vati 200 mm biezumā, kā arī veikta papildus siltināšana starplogu paneļos. Bēniņu pārsegums siltināts ar Paroc BLT 3 beramo vati 336 mm biezumā. Pagraba/grīdas pārsegums siltināts ar Tenapors EPS 70, 120 mm biezumā. Jumta segums ēkai ir jumta skārds. Veikta durvju un logu nomaiņa. Montāžai izmantota tvaika izolācijas lenta ISO-CONNECT INSIDE FD, kā arī blīvējuma lenta ISO_BLOCO ONE. Ēkai ir centralizētā siltumapgāde un siltuma regulēšana ēkā notiek individuāli ar termoregulatoriem. Ēkai ir vienotā siltumenerģijas uzskaite siltuma mezglā kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai, kā arī individuālie siltumenerģijas skaitītāji, katram dzīvoklim atsevišķi. Karstā ūdens apgāde tiek nodrošināta tikai apkures sezonas laikā, ārpus apkures sezonas tikai 1x nedēļā sestdienās. Karstā ūdens temperatūras regulēšana notiek siltuma mezglā. Ir vienotā uzskaite kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai, kā arī ir atsevišķs siltumenerģijas skaitītājs karstajam ūdenim, taču šīs MWh tiek uzskaitītas arī galvenajā skaitītājā. Pēc renovācijas uzstādīti ūdens skaitītāji visos dzīvokļos, līdz renovācijai nebija. Nebija karstā ūdens cirkulācija, virtuvēs bija tikai aukstais ūdens, vienai sekcijai virtuvēs ūdens nebija vispār. Attiecībā uz ventilāciju tiek nodrošināta dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce. Jau pirms renovācijas tika veikta iekšējo elektrotīklu renovācija: atjaunots ēkas iekšējais elektrotīkls. Pirms renovācijas arī uzstādīti kustību sensori kāpņu telpās un ieejas mezglos. Saskaņā ar iesniegtajiem datiem ēkas apkurei pirms renovācijas tika izmantots 277 MWh vai 173 kWh/m2 gadā un 2018.gadā pēc renovācijas 92 MWh vai 57 kWh/m2 gadā, sasniedzot 67% ietaupījumu.

Ēkas atjaunošanai tika piesaistīts Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums.

Video:https://www.facebook.com/dzivosiltak/videos/740723726326054/

 

 

Projekta pasūtītājs: Biedrība "Pūre 22"

Projekta autors: Ingus Bērziņš

Galvenais būvuzņēmējs: SIA "Amatnieks"

Būvdarbu vadītājs: Ģirts Neimanis; Roberts Auseklis

Būvuzraugs: Andris Girniuss

Daudzdzīvokļu ēka Viestura prospektā 83, Rīgā

Daudzdzīvokļu ēka Viestura prospektā 83, Rīgā ekspluatācijā nodota 1956. gadā, bet atjaunošana veikta 2018. gadā. Ēkas kopējā platība 1151,40 m2. Ēkas pamati būvēti no nepārtraukta ķieģeļu klājuma. Ārsienas būvētas no izdedžu betona blokiem. Pārsegums koka, siltināts. Virszemes stāvu skaits - 2. Pirms atjaunošanas netika izmantoti alokatori un termoregulatori. Ēkas ārsienas veidotas no izdedžu betona blokiem un fasādes virsmas siltināšana veikta ar akmens vati Paroc Linio 10, vai ekvaviletu b=150mm (λ≤0,036W/(mk)). Bēniņu pārsegums veidots no koka un bēniņu pārseguma siltināšana veikta ar beramo akmensvati b=300mm (λ≤0,041W/kM). Sienu siltināšana bēniņos, no iekšpuses, ar akmens vati 50 mm plāksnēm (λ≤0,036W/kM). Jumta seguma šīferis nomainīts pret profilētā skārda segumu. Profilēts skārds (Trapecveida lokšņu profils T 20). Veikta durvju nomaiņa un uzstādītas slēdzamas PVC durvis. Nomainīti kāpņu telpas logi pret PVC profilu ar 5 kamerām, 2 stiklu ar selektīvo pārklājumu Uw≤1,1 W/m2K. Montāžai izmantotas Soudal Folienband Outside logu lenta un montāžas putas, kā arī Soudal Folienband Inside logu lenta. Logu un durvju ailes siltinātas ar minerālvates ISOVER RKL 31 plāksnēm 30 mm biezumā. Ēkai ir centralizētā siltumapgāde un siltuma regulēšana ēkā notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras. Siltumenerģijas uzskaite tiek veikta vienoti siltuma mezglā. Karstā ūdens sagatavošana nenotiek centralizēti, tā notiek lokāli un uzskaite tiek veikta individuāli katrā dzīvoklī, uzskaitot karstā ūdens apjomu. Attiecībā uz ventilāciju ēkā ir mehāniskā ventilācija ar siltuma atgūšanu no izvadāmā gaisa. Renovācijas laikā veikta iekšējo elektrotīklu renovācija: atjaunots ēkas iekšējais elektrotīkls. Izveidota energoefektīvas teritorijas un telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana (taimeri, kustības/klātbūtnes sensori). Attiecībā uz ēkas energoefektivitāti ēkas kopējais energoefektivitātes novērtējums ir 901.84 kWh/m2 gadā, kas atbilst kopējam elektroenerģijas patēriņam, ievērojot, ka koriģētais siltumenerģijas patēriņš apkurei un karstajam ūdenim ir nulle. 

Saskaņā ar iesniegtajiem datiem ēkas apkurei pirms renovācijas tika izmantots 130 MWh vai 124 kWh/m2 gadā un 2018.gadā pēc renovācijas 63 MWh vai 60 kWh/m2 gadā, sasniedzot 52% ietaupījumu.

 

Ēkas atjaunošanai tika piesaistīts Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums.

Video:https://www.facebook.com/dzivosiltak/videos/850256872025020/

 

Projekta pasūtītājs: SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"

Projekta autors: SIA "JaunRīga ECO"

Galvenais būvuzņēmējs: SIA "PRIME SERVICE"

Būvdarbu vadītājs: Jānis Škaraveckis

Būvuzraugs: SIA "RS Property"

Daudzdzīvokļu ēka J.Čakstes ielā 3, Siguldā

Daudzdzīvokļu ēka J.Čakstes ielā 3, Siguldā ekspluatācijā nodota 1982. gadā un atjaunošana veikta 2018. gadā. Tā ir četru stāvu gāzbetona paneļu, doboto māla ķieģeļu daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka. Kopējā aprēķina platība 1980 m2. Kopējais dzīvokļu skaits 33 gab. Pirms atjaunošanas netika izmantoti alokatori un termoregulatori. Atjaunošanas laikā tika veikta ārsienu siltināšana - gāzbetona paneļi un pilnķieģeļu mūris siltināti ar 200 mm vati. Bēniņu pārsegums, ko veido dzelzsbetona dobotie paneļi un keramzīts, siltināti ar ekovati 350 mm biezumā. Pagraba/grīdas pārsegums, ko veido dzelzsbetona dobotie paneļi,   keramzīts un koks, siltināti ar 100mm xps. Veikta durvju nomaiņa uz alumīnija konstrukcijas durvīm. Nomainīti logi uz PVC logiem. Ēkai ir centralizētā siltumapgāde ar apkure katlu un tiek izmantoti elektriskie sildītāji. Siltuma regulēšana ēkā notiek individuāli ar termoregulatoriem. Siltumenerģijas uzskaite ir vienotā uzskaite siltuma mezglā kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai, kā arī individuālā uzskaite ar skaitītājiem kāpņu telpās. Karstais ūdens tiek sagatavots centralizēti siltuma mezglā. Karstā ūdens temperatūra tiek regulēta siltuma mezglā. Tiek veikta atsevišķa siltumenerģijas uzskaite karstā ūdens sagatavošanai. Ventilācijai tiek izmantota dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce. Izveidota energoefektīvas teritorijas un telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana (taimeri, kustības/klātbūtnes sensori), sakārtota zibensaizsardzības sistēma, pārsprieguma aizsardzības sistēma. Saskaņā ar iesniegtajiem datiem ēkas apkurei pirms renovācijas tika izmantots 297 MWh vai 150 kWh/m2 gadā un 2018.gadā pēc renovācijas 153 MWh vai 77 kWh/m2 gadā, sasniedzot 48% ietaupījumu.

 

Ēkas atjaunošanai tika piesaistīts Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums.

Projekta pasūtītājs: DzĪKS "Čakstes nams 3"

Projekta autors: SIA “EŅĢEĻU PILSĒTA”

Galvenais būvuzņēmējs: SIA "KONSORS"

Būvdarbu vadītājs: Aleksejs Turanovs

Būvuzraugs: Mārtiņš Metāls

Daudzdzīvokļu ēka Institūta ielā 10, Siguldā - 1.vieta

 

 

fb30

Daudzdzīvokļu ēka Institūta ielā 10, Siguldā, ekspluatācijā nodota 1979. gadā, bet ēkas renovācija veikta 2018. gadā. Tā ir piecu stāvu gāzbetona paneļu, doboto māla ķieģeļu daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka. Kopējā aprēķina platība 3740,70 m2 un kopumā ēkā ir 66 dzīvokļi. Renovācijas gaitā ārsienu gāzbetona paneļi un pilnķieģeļu mūris siltināts ar siltumizolācijas materiālu 250 un 510 mm biezumā, bēniņu pārsegums siltināts attiecīgi ar siltumizolācijas materiālu 210 un 100 mm biezumā, pagraba/grīdas pārsegums ar materiālu 220, 50 un 30 mm biezumā, jumta segums, ko klāj ruberoīds, ar siltumizolācijas materiālu 220 mm biezumā. Veikta durvju nomaiņa uz alumīnija konstrukcijas durvīm, logi nomainīti uz PVC logiem. Montāžai izmantotie materiāli Windows Tape Soudal Outside, no iekšpuses tvaika izolācijai Windows Tape Soudal Inside, kā arī Soudal Flexi foam. Ēkai ir gan centralizētā, gan lokālā siltumapgāde – tiek izmantots apkures katls un elektriskie sildītāji. Karstā ūdens sagatavošana notiek centralizēti siltuma mezglā. Arī karstā ūdens temperatūras regulēšana notiek siltuma mezglā un tiek veikta atsevišķa uzskaite karstā ūdens sagatavošanai. Ventilācijai tiek izmantota mehāniskā ventilācija ar siltuma atgūšanu no izvadāmā gaisa. Ēkā izveidota energoefektīvas teritorijas vai telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana (taimeri, kustības/klātbūtnes sensori), sakārtota un izveidota zibensaizsardzības sistēma, pārsprieguma aizsardzības sistēma. Saskaņā ar iesniegtajiem datiem ēkas apkurei pirms renovācijas tika izmantots 594 MWh vai 159 kWh/m2 gadā un 2018.gadā pēc renovācijas 189 MWh vai 50 kWh/m2 gadā, sasniedzot 68% ietaupījumu.

Ēkas atjaunošanai tika piesaistīts Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums.

Video: https://www.facebook.com/dzivosiltak/videos/1947029488736583/

 

Projekta pasūtītājs: Biedrība „Institūta 10 Sigulda”

Projekta autors: SIA “Eņģeļu Pilsēta”

Galvenais būvuzņēmējs: SIA "Konsors”

Būvdarbu vadītājs: Aleksejs Turanovs

Būvuzraugs: Arnis Urbāns

Daudzdzīvokļu ēka Pulkveža Brieža ielā 24, Siguldā

Daudzdzīvokļu ēka Pulkveža Brieža ielā 24, Siguldā ekspluatācijā nodota 1979. gadā, bet atjaunošana veikta 2018. gadā. Tā ir trīs un četru (divi savienoti korpusi) stāvu gāzbetona paneļu, doboto māla ķieģeļu daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka. Kopējā aprēķina platība 2766,68 m2. Kopējais dzīvokļu skaits 52 gab. Pirms atjaunošanas netika izmantoti alokatori un termoregulatori. Renovācijas gaitā ārsienas siltinātas ar siltumizolācijas materiālu 200 mm biezumā, pagraba/grīda pārsegums siltināts ar 100 mm EPS, jumta segums, ko klāj ruberoīds, ar 140 PIR. Veikta durvju nomaiņa uz alumīnija konstrukcijas durvīm, veikta logu nomaiņa uz PVC logiem. Montāžai izmantotie materiāli un tvaika izolācijai izmantoti Windows Tape Soudal Outside, no iekšpuses tvaika izolācijaiWindows Tape Soudal Inside. Montāžai izmantotas arī Soudal Flexi foam putas. Ēkai ir centralizētā un lokālā siltumapgāde ar apkures katlu un elektriskajiem sildītājiem. Siltuma temperatūra ēkā tiek regulēta individuāli ar termoregulatoriem. Tiek veikta vienotā siltumenerģijas uzskaite siltuma mezglā kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai, kā arī individuālā uzskaite ar skaitītājiem kāpņu telpās. Ēkai ir centralizētā karstā ūdens sagatavošana siltuma mezglā. Karstā ūdens temperatūra tiek regulēta siltuma mezglā un ir atsevišķa uzskaite karstā ūdens sagatavošanai. Attiecībā uz ventilāciju ēkai ir dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce. Izveidota energoefektīvas teritorijas un telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana (taimeri, kustības/klātbūtnes sensori), izveidota zibensaizsardzības sistēma, pārsprieguma aizsardzības sistēma. Saskaņā ar iesniegtajiem datiem ēkas apkurei pirms renovācijas tika izmantots 433 MWh vai 156 kWh/m2 gadā un 2018.gadā pēc renovācijas 198 MWh vai 72 kWh/m2 gadā, sasniedzot 54% ietaupījumu.

Ēkas atjaunošanai tika piesaistīts Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums.

 

Projekta pasūtītājs: Biedrība "Pulkveža Brieža 24"

Projekta autors: SIA “EŅĢEĻU PILSĒTA”

Galvenais būvuzņēmējs: SIA "KONSORS"

Būvdarbu vadītājs: Aleksejs Turanovs

Būvuzraugs: Mārtiņš Metāls

Daudzdzīvokļu ēka “Saullēkti”, Mundigciemā, Lībagu pagastā, Talsu novadā


Daudzdzīvokļu ēka “Saullēkti”, Mundigciemā ekspluatācijā nodota 1072. gadā, bet atjaunošana veikta 2017. gadā. Ēkas kopējā platība 2485 m², aprēķina platība: 2065.40 m² virszemes stāvu skaits- 5, dzīvokļi-45. Pirms atjaunošanas netika izmantoti alokatori un termoregulatori. Silikāta un dobto māla ķieģeļu sienas 510(mm), biezumā U =0,85(W/m2 K) nosiltinātas ar putupolistirolu Tenapors NEO ar λ=0,032W/(m/k) 150mm biezumā, iegūstot sienu ar U=0,14(W/m2 K) un novēršot termiskos tiltus 90 m garumā ar ψ=0,1 (W/m K) , kā arī veikts balkonu remonts vai pārbūve, balkonu siltināšana novēršot termiskos tiltus 70 m garumā ar ψ=0,1 (W/m K)).Veikta fasādes apdare ar dekoratīvo apmetumu uz sieta. Nomainīti koka dubult logi un balkona durvis ar U=2,1(W/m2 K) uz PVC logiem ar U=1,1(W/m2 K). Ārdurvis no metāla, siltinātas ar minerālvati. Pagraba pārsegums- dzelzbetona paneļi nosiltināti ar 50 mm Tenapor NEO putupolistirolu samazinot U=0,8(W/m2 K) uz U=0,16(W/m2 K). Atrakti pamati perimetrā 1m dziļumā un nosiltināti, nosiltināta cokola virszemes daļa, tādejādi samazinot siltuma zudumus caur pagrabu. Nomainīts šīfera jumta segumu uz metāla segumu, koka konstrukcijas pēc vajadzības nomainītas uz jaunām. Bēniņu griesti- dzelzbetona paneļi. Bēniņi siltināti ieklājot ruļlveida minerālvati 250mm biezumā samazinot U=0,5(W/m2 K) uz U=0,1(W/m2 K). Projekta ietvaros tika pārbūvēti ūdens apgādes iekšējie tīkli, nomainot aukstā ūdens cauruļvadus un izbūvējot uzskaites mezglus ēkas pagrabstāvā , novēršot uzskaites problēmas un cauruļvadu avārijas. Izvērtējot iepriekšējos projektos sasniegtos rezultātus ar dažādiem materiāliem, projektā izmantoti materiāli kuri uzrādīja labākos rezultātus. Katram iedzīvotājam tiek dota iespēja regulēt telpas temperatūru atbilstoši savām vēlmēm. Izveidota karstā ūdens sagatavošanas sistēma katrā kāpņu telpā. Katrā dzīvoklī ir iespēja regulēt temperatūru katrā istabā un vannas istabā. Ēkai ir lokālā siltumapgāde ar kokskaidu granulu katlu. Siltuma regulēšana notiek individuāli ar termoregulatoriem – ir izbūvēta vertikālā divcauruļu sistēma ar regulatoru katram radiatoram. Lokālajā katlu mājā it kopīgs siltumenerģijas uzskaites skaitītājs, pie katra karstā ūdens sagatavošanas tilpuma ātrsildītāja savs siltumenerģijas uzskaites skaitītājs kuru summu atņem no kopīgā iegūst siltumenerģijas patēriņu apkurei. Katrā dzīvoklī uzstādīts termometrs ar attālinātas nolasīšanas iespējām un datu saglabāšanu ar iespēju veidot atskaiti par nepieciešamo laika periodu. Karstā ūdens sagatavošana tiek veikta katras kāpņu telpas pagrabstāvā un sadalīta uz kāpņu telpā esošajiem 15 dzīvokļiem, katrā kāpņu telpā tiek nodrošināta lokāla karstā ūdens cirkulācija ar iespēju regulēt siltumnesēja temperatūru dvieļu žāvētājos, uzturēto temperatūru fiksē termodevējs kurš aprīkots ar attālinātas nolasīšanas iespēju un iespēju veidot atskaiti par vajadzīgo periodu. Tiek veikta atsevišķa uzskaite katrā kāpņu telpā gan siltumenerģijai, gan karstā ūdens apjomam. Attiecībā par ventilāciju projekta ietvaros tika iztīrīti esošās nosūces šahtas un izbūvēti pieplūdes vārsti sienās, un logos. Ārpus projekta par apsaimniekošanas līdzekļiem veikta iekšējo elektrotīklu renovācija: atjaunots ēkas iekšējais elektrotīkls. Koplietošanas telpās apgaismojumam uzstādītas energoefektīvās LED iekārtas.

Saskaņā ar iesniegtajiem datiem ēkas apkurei pirms renovācijas tika izmantots 275 MWh vai 144 kWh/m2 gadā un 2018.gadā pēc renovācijas 114 MWh vai 60 kWh/m2 gadā, sasniedzot 59% ietaupījumu.

 

Ēkas atjaunošanai tika piesaistīts Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums.

Video: https://www.facebook.com/dzivosiltak/videos/307578540125788/

 

Projekta pasūtītājs: „Biedrība Saullēkti Mundigciemā”

Projekta autors: Dr.sc.ing.Visvaldis Vrubļevskis/Uldis Puļķis

Galvenais būvuzņēmējs: SIA "ADAX"/SIA "Fraktal Bau"

Būvdarbu vadītājs: Atis Bērziņš/Raitis Zvaigzne

Būvuzraugs: Uldis Stāmers

Daudzdzīvokļu ēka Skolas ielā 5, Ugālē, Ventspils novadā

ventspils ugales pec

Daudzdzīvokļu ēka Skolas ielā 5, Ugālē atjaunota 2018. gadā. Ēkai ir 3 sekcijas, pagrabs un bēniņi. Ēkai ir 3 ieejas, pa vienai katrā kāpņu telpā rietumu pusē. Pie katras ieejas izbūvēta nojume virs ieejas kāpņu telpā. Katras ēkas sekcijas katrā stāvā ir divi dzīvokļi. Kopā ēkā ir 18 dzīvokļi. Vidējā viena dzīvokļa platība ir 67.7 m2. Dzīvokļiem austrumu fasādē izbūvēti balkoni. Telpu augstums dzīvokļos ap 2.50m. Ēkai izbūvēts pagrabs, kurā izvietots siltummezgls, sadalošās inženierkomunikācijas – ūdensvada, kanalizācijas un apkures cauruļvadi, elektrosadales u.c. inženierkomunikāciju tīkli. Ēkā izbūvēti bēniņi, kuros izvietoti dabiskās ventilācijas kanāli. Ēkas konstruktīvā shēma – karkasa ēka ar nesošām mūra šķērssienām. Ēkas fasāde izbūvēta ar pašnesošiem fasādes paneļiem. Pagraba nesošās šķērssienas un garensienas izbūvētas no saliekamā dzelzsbetona pamatu blokiem. Nesošās šķērssienas būvētas no māla ķieģeļu mūra. Pirms renovācijas netika izmantoti alokatori un termoregulatori. Fasāde siltināta ar Rockwool Frontrock Max E 150 mm biezumā. Bēniņu pārsegums siltināts ar Paroc BLT, vēja membrānu Daltex Frameschield 300 mm biezumā. Pagraba/grīdas pārsegums siltināts ar lamelēm Rockwool Fasrock G 120 mm biezumā. Renovācijas laikā veikta durvju un logu nomaiņa. Montāžai izmantoti Penosil Windows Tape iekšējiem un ārējiem darbiem, kā arī Penosil Windows & Doors Elastic PU putas. Ēkai ir centralizētā siltumapgāde un siltuma regulēšana ēkā notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras, temperatūra tiek pazemināta naktīs un individuāli ar termoregulatoriem. Kopš 2018. gada februāra tiek veikta karstā ūdens sagatavošanai nepieciešamā siltuma uzskaite ar atsevišķu skaitītāju pēc kopējā skaitītāja. Karstā ūdens sagatavošana notiek centralizēti siltuma mezglā. Karstā ūdens temperatūra tiek regulēta siltuma mezglā. Attiecībā uz ventilāciju ēkā ir dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce, kā arī katrā dzīvoklī iebūvēts ieplūstošā gaisa termoregulators. Projekta gaitā sakārtota ēkas iekšējā apgaismojuma sistēma pagrabā, kā arī izprojektēta un izbūvēta jauna zibensaizsardzības sistēma. Saskaņā ar iesniegtajiem datiem ēkas apkurei pirms renovācijas tika izmantots 151 MWh vai 117 kWh/m2 gadā un 2018.gadā pēc renovācijas 67 MWh vai 52 kWh/m2 gadā, sasniedzot 56% ietaupījumu.

Ēkas atjaunošanai tika piesaistīts Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums.

Video: https://www.facebook.com/dzivosiltak/videos/818140535234153/

 

Projekta pasūtītājs: SIA “VNK Serviss”

Projekta autors: Guntis Kārkliņš

Galvenais būvuzņēmējs: SIA “ERTEKS”

Būvdarbu vadītājs: Arnis Ruža

Būvuzraugs: SIA “VENCEG”

Daudzdzīvokļu ēka Parka ielā 3, Valdemārpilī, Talsu novadā

Daudzdzīvokļu ēka Parka ielā 3, Valdemārpilī ekspluatācijā nodota 1988. gadā, bet atjaunošana veikta 2017. gadā. Kopējā platība 1090.4 m²,aprēķina platība: 825,1 m² virszemes stāvu skaits- 3, dzīvokļi - 18. Ēkai ir dobto māla ķieģeļu sienas 510(mm), biezumā U =0,95(W/m2 K) nosiltinātas ar putupolistirolu Tenapors NEO ar λ=0,032W/(m/k) 150mm biezumā, iegūstot sienu ar U=0,15(W/m2 K) un keramzītta paneļu sienas 300(mm) biezas U =0,88(W/m2 K) ar siltumizolācijas materiālu λ=0,032W/(m/k) 150mm biezumā iegūstot sienu ar U=0,14(W/m2 K), novēršot termiskos tiltus 82,5 m garumā ar ψ=0,2 (W/m K)). Veikta fasādes apdare ar dekoratīvo apmetumu uz sieta. Nomainīti koka dubultlogi un koka lodžiju durvis ar U=2,1(W/m2 K) uz PVC logiem ar U=1,1(W/m2 K) un koka ārdurvis ar U=2,1(W/m2 K) uz siltinātām metāla durvīm ar U=1,6(W/m2 K), iestrādājot novērš aukstuma tiltus, 125,84 m garumā. Pagraba pārsegums- dzelzbetona paneļi nosiltināti ar 50 mm siltumizolācijas materiālu λ=0,032W/(m/k) samazinot U=0,7(W/m2 K) uz U=0,16(W/m2 K). Atrakti pamati perimetrā 1m dziļumā un nosiltināti, nosiltināta cokola virszemes daļa, tādejādi samazinot siltuma zudumus caur pagrabu. Nomainīts šīfera jumta segumu uz metāla segumu, koka konstrukcijas pēc vajadzības nomainītas uz jaunām. Bēniņu griesti- dzelzbetona paneļi. Bēniņi siltināti ieklājot ruļlveida minerālvati 200mm biezumā samazinot U=0,6(W/m2 K) uz U=0,13(W/m2 K). Projekta ietvaros tika pārbūvēti ūdens apgādes iekšējie tīkli, nomainot aukstā ūdens cauruļvadus un izbūvējot jaunus karstā ūdens cauruļvadus ,uzskaites mezglus ēkas pagrabstāvā , novēršot uzskaites problēmas un cauruļvadu avārijas. Izveidota lietus ūdens savākšanas sistēma ar perspektīvu izmantot šo ūdeni saimnieciskām vajadzībām. Katram iedzīvotājam tiek dota iespēja regulēt telpas temperatūru atbilstoši savām vēlmēm. Katrā dzīvoklī iespēja regulēt temperatūru katrā istabā un vannas istabā, patērēto siltumenerģiju uzskaita individuālais siltumenerģijas skaitītājs. Izmantojot to, ka visi sildelementi ir aprīkoti ar regulējošo armatūru un lokālās apkures katls darbojas visu gadu centralizēti netiek pārtraukta siltumapgāde apkurei, tas ir iedzīvotājiem tiek dota iespēja uzturēt pozitīvu komforta temperatūru(dzesēšana nav paredzēta) visu gadu. Apskatītajā laika periodā, skaitītāji parāda, ka siltumenerģija tiek lietota arī ārpus klasiskās apkures sezonas. Ēkā ir lokālā siltumapgāde ar kokskaidu granulu katlu. Izbūvēta horizontālā divcauruļu sistēma ar regulatoru katram radiatoram un siltumenerģijas skaitītāju katram dzīvoklim. Karstā ūdens sagatavošana tiek veikta pagrabstāvā ar tilpuma ātrsildītāju un sadalīta uz dzīvokļiem no četriem izbūvētajiem karstā ūdens uzskaites skapjiem. No uzskaites skapja uz katru dzīvokli montēts savs cauruļvads, starp mezgliem izveidota cirkulācija. Karstā ūdens temperatūru regulē pie tilpuma ātrsildītāja ar temostatisko vārstu noslēdzot siltumnesēja padevi ātrsildītājam, ja sasniegta iestādītā temperatūra. Projekta ietveros tika iztīrīti esošās nosūces šahtas un izbūvēti pieplūdes vārsti sienās, un logos. Ārpus projekta par apsaimniekošanas līdzekļiem veikta iekšējo elektrotīklu renovācija: atjaunots ēkas iekšējais elektrotīkls. Koplietošanas telpās apgaismojumam uzstādītas energoefektīvās LED iekārtas. Saskaņā ar iesniegtajiem datiem ēkas apkurei pirms renovācijas tika izmantots 98 MWh vai 135 kWh/m2 gadā un 2018.gadā pēc renovācijas 47 MWh vai 65 kWh/m2 gadā, sasniedzot 52% ietaupījumu.

Ēkas atjaunošanai tika piesaistīts Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums.

Projekta pasūtītājs: Biedrība „Parks 3”

Projekta autors: Dr.sc.ing.Visvaldis Vrubļevskis/Jānis Dambis

Galvenais būvuzņēmējs: SIA "ADAX"/SIA “BERGS BŪVSERVISS”

Būvdarbu vadītājs: Atis Bērziņš/Zigmunds Leinbergs-Lembergs

Būvuzraugs: Reinis Mārtinsons

Daudzdzīvokļu ēka Merķeļa ielā 13, Valkā

Daudzdzīvokļu ēka Merķeļa ielā 13, Valkā ekspluatācijā nodota 1968. gadā, bet atjaunošana veikta 2018. gadā. Ēkas kopējā platība ir 1974,10 m2, aprēķina platība 1577,60 m2, ēkai ir 5 stāvi, ķieģeļu mūra ārsienas un divslīpu jumts. Pirms atjaunošanas netika izmantoti alokatori un termoregulatori. Atjaunošana laikā tika veikta ārsienu siltināšana. Pamatu hidroizolācija 2 kārtas - Bituma mastika Den Bit-M. Cokola siltināšana - ekstrudētais putupolistirols Finnfoam F-300, 50 mm, λ≤0,035 W/(mK). Ārsienas - siltumizolācija Rockwool Frontrock Max E 150 mm, λ≤0,036 W/(mK), siltumizolācija Paroc ROS 30 150 mm, λ≤0,037 W/(mK). Bēniņu pārseguma siltināšanai izmanota beramā vate Paroc BLT 3, 300 mm pēc rukuma λ ≤ 0,041W/(mK), Kāpņu telpas un bēniņu starpsienu virsmas gruntēšana, siltināšana ar akmens vati Rockwool Frontrock Max E 150 mm, λ≤0,036 W/(mK). Pagraba griestu siltināšana ar akmens vates lamelām b=100 mm, stiprinātas pie griestiem ar līmjavu, λ<=0,038 W/m2K. Jumta segumam iepriekš bija šīferis, kas nomainīts pret montētu profilēto skārdu (Trapecveida lokšņu profils Metalmaster MMR20, 0,5 mm, Pural pārklājums, RR22 ). Veikta durvju un logu nomaiņa. Ārdurvju un bēniņu durvju uzstādīšana, metāla, (bēniņu durvīm EI30), U ≤ 1,8 W/m²K. Jaunu PVC logu uzstādīšana (saglabojāt esošo dalījumu, baltā krāsā), dzīvokļos, U≤ 1,3 W(m2K). Montāžai izmantots materiāls GreenteQ, tvaika izolācijas membrāna (iekšējā) Penosil Premium Sealing Tape, siltumizolācija Paroc Linio 15 , 30-50 mm, λ≤0,037 W/(mK). Ēkai ir centralizētā siltumapgāde. Siltuma regulēšana ēkā notiek individuāli ar termoregulatoriem. Siltuma enerģijas uzskaite individuāli ar alokatoriem. Karstais ūdens tiek sagatavots centralizēti siltuma mezglā. Karstā ūdens temperatūras regulēšana notiek siltuma mezglā. Siltumenerģijas uzskaite karstā ūdens sagatavošanai ir tikai karstā ūdens apjomam. Attiecībā par ventilāciju tiek izmantota dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce. Pieplūdei - svaiga gaisa vārsts VTK -100 virtuvēs, pārējās telpās Ventsys. Nosūcei - ventilācijas šahtām rotējošo jumta deflektors TRN200 ar ventilatora izvada cinkoto skārda kārbu. Saskaņā ar iesniegtajiem datiem ēkas apkurei pirms renovācijas tika izmantots 272 MWh vai 172 kWh/m2 gadā un 2018.gadā pēc renovācijas 118 MWh vai 75 kWh/m2 gadā, sasniedzot 57% ietaupījumu.

Ēkas atjaunošanai tika piesaistīts Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums.

 

Projekta pasūtītājs: SIA “Valkas Namsaimnieks”

Projekta autors: Iveta Zalmane

Galvenais būvuzņēmējs: SIA "BAZALTS"

Būvdarbu vadītājs: Ainars Liepa

Būvuzraugs: Pēteris Gudrinieks

Daudzdzīvokļu ēka Merķeļa ielā 13a, Valkā

Daudzdzīvokļu ēka Merķeļa ielā 13a, Valkā ekspluatācijā nodota 1977. gadā, bet atjaunošana veikta 2018. gadā. Tā ir 103. sērijas ēka ar kopējo platību 4971.1 m2. Ēkai ir 5 stāvi, balto ķieģeļu mūra gala sienas un starpsienas. Ārsienas veidotas no gāzbetona paneļiem. Ēkai ir savietotais jumts no gāzbetona paneļiem. Pirms atjaunošanas netika izmantoti alokatori un termoregulatori. Atjaunošana laikā tika veikta ārsienu siltināšana ar PAROC Linio 10 akmens vati 150 mm, 100 mm un 50 mm biezumā, un PAROC ROS 30 150 mm un 100 mm biezumā. Starplogu karkass siltināts ar PAROC eXtra akmens vati 100 mm biezumā, λ≤0,036 W/(mK). Bēniņu pārsegumam izmantotas dzelzsbetona plātnes. Pagraba grīdas pārsegums siltināts ar akmens vates lamelēm 100 mm biezumā. Jumta konstrucijas dzelzsbetona plātnes siltinātas ar PAROC ROS 30g 160 mm biezumā, λ≤0,036 W/(mK) un PAROC ROS 30g 40 mm biezumā λ≤0,039 W/(mK). Projekta ietvaros veikta durvju un logu nomaiņa. Montāžai izmantota ģeomembrāna DELTA-PT, GreenteQ ārējā izolācijas lenta, akmens vates lameles 100 mm biezumā. Ēkai ir centralizētā siltumapgāde. Siltuma regulēšana ēkā notiek individuāli ar termoregulatoriem. Siltuma enerģijas uzskaite individuāli ar alokatoriem. Karstais ūdens tiek sagatavots centralizēti siltuma mezglā. Karstā ūdens temperatūras regulēšana notiek siltuma mezglā. Siltumenerģijas uzskaite karstā ūdens sagatavošanai ir tikai karstā ūdens apjomam. Attiecībā par ventilāciju tiek izmantota dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce. Saskaņā ar Saskaņā ar iesniegtajiem datiem ēkas apkurei pirms renovācijas tika izmantots 475 MWh vai 121 kWh/m2 gadā un 2018.gadā pēc renovācijas 231 MWh vai 59 kWh/m2 gadā, sasniedzot 51% ietaupījumu.

 

Ēkas atjaunošanai tika piesaistīts Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums.

 

Projekta pasūtītājs: SIA “Valkas Namsaimnieks”

Projekta autors: Iveta Zalmane

Galvenais būvuzņēmējs: SIA "PRO DEV"

Būvdarbu vadītājs: Andrejs Kalniņš

Būvuzraugs: Pēteris Gudrinieks

Daudzdzīvokļu ēka Raiņa ielā 18, Valkā

Daudzdzīvokļu ēka Raiņa ielā 18, Valkā ekspluatācijā nodota 1973. gadā, bet atjaunošana veikta 2018. gadā. Ēkas kopējā platība ir 4028 m2, tai 5 stāvi. ķieģeļu mūra gala un starpsienas, gāzbetona paneļi ārsienām. Ēkai ir savietotais jumts no dzelzsbetona paneļiem. Pirms atjaunošanas netika izmantoti alokatori un termoregulatori. Ārsienu siltināšanai izmantotas akmens vates fasādes plāksnes Paroc Linio 10 b=50 mm, b=100 mm, b=150 mm, (ƛ≤0,037 W/mk). Akmens vate Paroc Extra 150mm. Ārsienu siltinājums ar putupolistirolu uz uz līmjavas Kleber PM, b=150 mm . Cokola siltinājums ar ekstrudēto putupolistirolu Tenapors Supra EPS-120 zils uz līmjavas (ƛ≤0,037 W/mk), b=50 mm (iestrādes dziļums zem zemes 600 mm). Bēniņu pārseguma siltināšanai izmantota beramā akmens vate Paroc BLT 3, ƛ≤0,042 W/mk pēc rukuma b=300mm, Bēniņu lūka FAKRO LSF, U≤1,8 W/m2K, ugunsizturība EI60. Pagraba/grīdas pārseguma siltināšanai izmantotas akmens vates lamelas uz līmjavas, (ƛ≤0,038 W/mk), b=100mm Paroc CGL 20 cy. Jumta seguma siltumizolācija Paroc ROS 30, 50 mm, ƛ≤0,037 W/mk, bitumena ruļļmateriāls 2 kārtās. Projekta gaitā nomainītas ārdurvis, pagraba durvis, Tērauda ārdurvis ar koda atslēgu" (elektriskā ar iekšējo pogu), slēdzamas, ar pašaizvēršanās mehānismu ar stiklojumu , U≤1,8 W/m2K. Nomainīti logi dzīvokļos, koplietošanas telpās, PVC profils 5 kameru, baltā tonī, stikla pakete ar selektīvo pārklājumu, U≤1,1 W/m2K. Montāžai izmantoti GreenteQ, tvaika izolācijai Jutadach VB 120. Ēkai ir centralizētā siltumapgāde. Siltuma regulēšana ēkā notiek individuāli ar termoregulatoriem. Siltuma enerģijas uzskaite individuāli ar alokatoriem. Karstais ūdens tiek sagatavots centralizēti siltuma mezglā. Karstā ūdens temperatūras regulēšana notiek siltuma mezglā. Siltumenerģijas uzskaite karstā ūdens sagatavošanai ir tikai karstā ūdens apjomam. Attiecībā par ventilāciju tiek izmantota dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce. Saskaņā ar iesniegtajiem datiem ēkas apkurei pirms renovācijas tika izmantots 406 MWh vai 129 kWh/m2 gadā un 2018.gadā pēc renovācijas 183 MWh vai 58 kWh/m2 gadā, sasniedzot 55% ietaupījumu.

Ēkas atjaunošanai tika piesaistīts Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums.

Video: https://www.facebook.com/dzivosiltak/videos/374770823384204/

 

Projekta pasūtītājs: SIA “Valkas Namsaimnieks”

Projekta autors: Iveta Zalmane

Galvenais būvuzņēmējs: SIA "PRO DEV"

Būvdarbu vadītājs: Andrejs Kalniņš

Būvuzraugs: Pēteris Gudrinieks

Daudzdzīvokļu ēka Stendera ielā 3, Valkā

Daudzdzīvokļu ēka Stendera ielā 3, Valkā ekspluatācijā nodota 1964. gadā, bet atjaunošana veikta 2018. gadā. Ēkas platība ir 669 m2, tai ir 3 stāvi, silkātķieģeļu mūra ārsienas, dzelzsbetona pārsegumi, divslīpju koka jumts. Pirms atjaunošanas netika izmantoti alokatori un termoregulatori. Ēkas ārsienas siltinātas ar akmens vati Paroc Linio 10 150 mm un akmens vati Paroc ROS 30 150 mm. Bēniņu pārsegums siltināts ar beramo akmens vati 250 mm. Pagraba/grīdas pārsegums siltināts ar akmens vates lamelām 100 mm biezumā. Projekta ietvaros veikta durvju un logu nomaiņa. Cokolam un pamatiem montāžai izmantota bitumena mastika Den Braven Den bit D, cokolam Finnfoam , λ 0,033. Ēkai ir centralizētā siltumapgāde. Siltuma regulēšana ēkā notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras un individuāli ar termoregulatoriem. Siltuma enerģijas uzskaitei ir vienotā uzskaite siltuma mezglā tikai apkurei un individuāli ar alokatoriem. Karstais ūdens tiek sagatavots centralizēti siltuma mezglā. Karstā ūdens temperatūras regulēšana notiek siltuma mezglā. Siltumenerģijas uzskaite karstā ūdens sagatavošanai ir tikai karstā ūdens apjomam. Attiecībā par ventilāciju tiek izmantota dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce. Saskaņā ar iesniegtajiem datiem ēkas apkurei pirms renovācijas tika izmantots 97 MWh vai 168 kWh/m2 gadā un 2018.gadā pēc renovācijas 39 MWh vai 67 kWh/m2 gadā, sasniedzot 60% ietaupījumu.

 

Ēkas atjaunošanai tika piesaistīts Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums.

Projekta pasūtītājs: SIA “Valkas Namsaimnieks”

Projekta autors: Iveta Zalmane

Galvenais būvuzņēmējs: SIA “Plastik”

Būvdarbu vadītājs: Daiga Mendziņa, Jānis Borisēvičs

Būvuzraugs: Pēteris Gudrinieks

Daudzdzīvokļu māja Kārļa Baumaņa iela 2, Valmiera

Daudzdzīvokļu ēka Kārļa Baumaņa ielā 2, Valmierā, ekspluatācijā nodota 1964. gadā, bet ēkas renovācija veikta 2018. gadā. Tās kopējā platība ir 744.41m2, ēkai ir 3 stāvi un pagrabstāvs. Pirms atjaunošanas netika izmantoti alokatori un termoregulatori. Cokols nosiltināts ar ekstrudēto putupolistirolu 100mm (λ≤0.037W/(mK)). Silikātu ķieģeļu fasāde siltināta ar fasādes akmens vati Paroc Linio b=200 (λ≤0.037W/(mK)). Bēniņu pārseguma saliekamo dzelzsbetona plātņu pārsegums siltināts ar beramo vati Paroc BLT3 300mm (λ≤0.041W/(mK)) (t.sk. iekļauta pretvēja plēve). Ēkai ir divslīpu jumts ar metāla jumta segumu Ruukki PP45 ar Pol pārklājumu. Ēkai veikta ārdurvju nomaiņa uz alumīnija durvīm ar U vērtību U =< 1,5 W/(m2*K). Ēkā ielikti PVC logu bloki ar dubulto stiklojumu, ārējo selektīvo stiklu un argona gāzes pildījumu un rāmī iestrādātu ventilācijas atveri, U =< 1,1 W/(m2*K). Montāžai izmantotas montāžas putas, tvaika izolācijas lentas no iekšpuses un pretvēja no ārpuses. Logu ailas siltinātas ar fasādes akmens vates plāksnēm, (λ≤0.037W/(mK)), b=20/30mm. Renovācijas laikā veikta siltummezgla rekonstrukcija, nomainot uz pieslēgumu pēc neatkarīgās shēmas. Nomainīti apkures guļvadi, veikta cauruļvadu siltināšana. Apkures stāvadu noslēgarmatūru un iztukšošanas ventiļu nomaiņa, uzstādot uz stāvvadiem balansējošos ventiļus. Sadales sistēma aprīkota ar plūsmas balansēšanas vārstiem. Nomainīti sildķermeņi dzīvokļos,kāpņu telpā un uzstādīti termoregulatori. Ēkai ir centralizētā siltumapgāde un siltuma regulēšana notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras, temperatūra tiek pazemināta naktīs un brīvdienās, kā arī individuālā ar termoregulatoriem. Siltumenerģijas uzskaite tiek veikta siltuma mezglā. Attiecībā uz ventilāciju ēkā ir vēdināšana, logos ir ventilācijas atveres. Ārsienā iebūvētas dabīgās pieplūdes ventilācijas sistēmas - 48 gab. Veikta elektroistalācijas sakārtošana pagrabā, izveidota energoefektīvas teritorijas un telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana (taimeri, kustības/klātbūtnes sensori), izveidota pasīvā zibensaizsardzības sistēma. Saskaņā ar iesniegtajiem datiem ēkas apkurei pirms renovācijas tika izmantots 107 MWh vai 165 kWh/m2 gadā un 2018.gadā pēc renovācijas 42 MWh vai 65 kWh/m2 gadā, sasniedzot 60% ietaupījumu.

Ēkas atjaunošanai tika piesaistīts Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums.

 

Projekta pasūtītājs: SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"

Projekta autors: Aina Jaunzeme

Galvenais būvuzņēmējs: SIA "EKERS"

Būvdarbu vadītājs: Pēteris Skabis

Būvuzraugs: Deniss Dergunovs

Daudzdzīvokļu ēka Stacijas ielā 14, Valmierā

Daudzdzīvokļu ēka Stacijas ielā 14, Valmierā ,ekspluatācijā nodota 1965. gadā, bet ēkas renovācija veikta 2018. gadā. Ēkas kopējā platība 1794 m2, tai ir 5 stāvi un pagrabstāvs. Pirms atjaunošanas netika izmantoti alokatori un termoregulatori. Ēkas ārsienas mūrētas no silikāta ķieģeļiem un renovācijas gaitā fasāde siltināta ar fasādes akmens vates plāksnēm, Paroc Linio (λ≤0.036W/(mK)) , b=150mm. Bēniņu pārseguma siltināšanai veikta siltināšana ar beramo minerālvati PAROC BLT-3 b=390mm (λ≤0.041W/(mK)), (t.sk. ietverta pretvēja plēve). Pagraba pārsegums siltināts ar akmens vates plāksnēm, Paroc Linio (λ≤0.036W/(mK)) b=100mm. Jumta segumam izmantots profilēto metāla jumta lokšņu segums T20-24W-1100, ieskaitot jumta papildelementus. Ārdurvis jau bija nomainītas pirms renovācijas, bet atjaunošanas gaitā tika veikta vējtvera un pagraba durvju bloku nomaiņa. Veikta logu nomaiņa uz PVC logiem (U≤1.1) ar selektīvo paketi. Montāžai izmantotas montāžas putas, tvaika izolācijas lentas no iekšpuses un pretvēja lentas no ārpuses. Logu ailas siltinātas ar fasādes akmens vates plāksnēm, Paroc Linio (λ≤0.036W/(mK)), b=30mm. Ēkai ir centralizētā siltumapgāde. Siltuma regulēšanā ēkā notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras, arī naktīs un brīvdienās temperatūra tiek pazemināta. Siltumenerģijai ir vienotā uzskaite siltuma mezglā kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Ēkā nomanīti visi ūdensapgādes stāvvadi un guļvadi. Karstā ūdensapgādes sistēmai uzstādīti balansējošie vārsti. Dzīvokļos nomainīti karstā un aukstā ūdensskaitītāji ar attālinātu rādījumu nolasīšanu. Ir vienotā uzskaite kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Attiecībā uz ventilāciju veikta kopējā ventilācijas kanālu tīrīšana un vilkmes pārbaude katrā dzīvoklī. Ir dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce, uzstādīti Systemair VTK-100 vārsti visās dzīvojamās telpās, kur robežojās ar ārsienu (istabās) - 104 gab. Veikta elektroistalācijas sakārtošana bēniņos un kāpņu telpā - elektroinstalācijas sakārtošana (iestrāde penāļos), uzstādītas apgaismes armatūras ar LED spuldzēm. Kāpņu telpās katrā stāvā uzstādīti automātiski slēdži ar laika aizturi un gaismas indikatoru. Izveidota pasīvā zibensaizsardzības sistēma. Saskaņā ar iesniegtajiem datiem ēkas apkurei pirms renovācijas tika izmantots 169 MWh vai 113 kWh/m2 gadā un 2018.gadā pēc renovācijas 101 MWh vai 68 kWh/m2 gadā, sasniedzot 40% ietaupījumu.

 

Ēkas atjaunošanai tika piesaistīts Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums.

Projekta pasūtītājs: SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"

Projekta autors: Ainars Markvarts

Galvenais būvuzņēmējs: SIA "Plastik"

Būvdarbu vadītājs: Tamāra Broka

Būvuzraugs: Jānis Cunskis

 

Daudzdzīvokļu ēka - jaunbūve 2019

Daudzdzīvokļu ēka Dārza iela 27, Alūksne

Darza27-Aluksne

Projekta pasūtītājs: SIA Alūksnes nami
Projekta autors: SIA Efekta
Galvenais būvuzņēmējs: SIA Ozolmājas
Būvdarbu vadītājs: Viktors Dubovs
Būvuzraugs: Zoja Kazakova

Daudzdzīvokļu māja Dārza ielā 27 Alūksnē ekspluatācijā nodota 1972. gadā, renovēta 2018. gadā. Ēkas kopējā platība ir 1329,4 m2, ieskaitot pagrabtelpas, tai ir trīs virszemes un viens pazemes stāvs. Nesošās sienas veidotas no ķieģeļa mūra, gala sienas un pilastri – no sarkanajiem māla ķieģeļiem, norobežojošās ārsienas – no saliekamiem ārsienu gāzbetona paneļiem. Pirms atjaunošanas netika izmantoti alokatori un termoregulatori.

Renovācijas laikā ārsienas siltinātas ar 180 mm biezu minerālvati, bēniņu pārsegums ar 350 mm biezu beramo vati, pagraba/grīdas pārsegums – ar 100 mm biezu minerālvati. Ēkai mainīts jumta segums, uzklāts bezazbesta šīferis. Mainīti koplietošanas telpu logi. Tvaika izolācijas montāžai izmantotas pretkondensāta un pretvēja lentes.Mājai ir centralizētā siltumapgāde. Siltuma regulēšana notiek atkarībā no āra gaisa temperatūras. Ēkā vienotā uzskaite siltuma mezglā tiek veikta tikai apkurei.Ventilācijai izmanto dabisko pieplūdi un dabisko nosūci. Izveidota energoefektīvās teritorijas un telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana – taimeri, kustības un klātbūtnes sensori.

Saskaņā ar pagaidu energosertifikātu ēkai energoefektivitātes vērtējums ir 63,37 kWh/m².

 
 

Daudzdzīvokļu ēka Ķieģeļu ielā 8, Valmierā

 

Daudzdzīvokļu ēka Ķieģeļu ielā 8. Valmierā ekspluatācijā nodota 2018. gadā. Ēkas platība ir 5422.3 m2,  tai ir 5 stāvi un pagrabstāvs. Ēkas ārsienas veido 3 slāņu  saliekamie dzelzsbetona paneļi, siltumizolācijai izmantota PAROC BLT9, minerālvate, biezums 270mm (λ≤0.041W/(mK))Ārsienu siltumcaurlaidība ir U=0,1663 W/(m2K)Aukstā bēniņstāva grīda izbūvēta no dobajām dzelzsbetona pārseguma plātnēm, kas no augšpuses siltinātas ar beramo minerālvatiSiltumizolācijaizmantora PAROC BLT9, minerālvate, biezums 270mm (λ≤0.041W/(mK))Pagraba/grīdas pārsegumu veido monolītā dzelzsbetona grīdaCokolstāva uz grunts esošās grīdas siltumizolācija – ekstrudētsputupolistirolsFinnfoam FL300 biezums 50mmĒkai ir divslīpju jumts un tai ir skārda jumta segums WeckmanElegant ar PURMATT b = 0,5 mm pārklājumu. Durvīm izvēlēts alumīnija konstrukciju ārdurvju bloks, kurasiltumcaurlaidība - 1.1 W/(m2xK)Uzstādīti logi ar KBE 76 profilu sistēmu un trīskāršu stiklojumu. Kopējā loga siltumcaurlaidība zemāka par 0,9 W/(m2xK).Montāžai izmantotas montāžas putas, tvaika izolācijas lentas no iekšpuses un pretvēja lentas no ārpusesĒkai ir centralizētā siltumapgāde. Siltuma regulēšana ēkā notiek atkarībā no ārgaisa temperatūrastemperatūra tiek pazemināta naktīs un brīvdienās, kā arī to var regulēt individuāli ar termoregulatoriem. Regulāciju nodrošina Danfoss ECL-210 regulators,uz visiem dzīvokļu radiatoriem uzstādīti DanfosstermoregulatoriSiltumenerģijai ir vienotā uzskaite siltuma mezglā kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai, kā arī ir individuālā uzskaite katram dzīvoklim ar individuāliem siltuma skaitītājiemĒkai ir centralizēta karstā ūdens sagatavošana siltuma mezglāKarstā ūdens temperatūras regulēšana ēkā notiek siltuma mezglā, temperatūras regulēšana notiek piemērojoties apstākļiem un atkarībā no ēkas lietošanas veidaSiltumenerģijai ir vienotā uzskaite kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanaiAttiecībā uz ventilāciju ēkai ir vēdināšana, dabiskā pieplūde un dabiskā nosūceUzstādīti Lindab ULA svaiga gaisa pieplūdes vārsti katra dzīvokļa ārsienā. Kāpņu telpās uzstādītas LED lampas. Kāpņu telpas dežūrapgaismojums tiek vadīts ar astronomiskā  vadības releja palīdzību, pastāvīgais apgaismojums tiek ieslēgts ar kustības sensoru palīdzību. Šādā veidā tiek taupīta elektroenerģija dienas gaišajā periodā, lieki nepatērējot elektroenerģiju, kad kāpņu telpā nenotiek cilvēku kustība.Izveidota aktīvā zibensaizsardzības sistēma - uzstādīts aktīvais zibensuztvērējs INGESCO PDC AIR20Katrā dzīvoklī uzstādīts autonomais, fotoelektriskais dūmu detektors - SD218.Saskaņā ar Energosertifikāta datiem ēkas koriģētais siltumenerģijas patēriņš apkurei ir 42.02kWh/mgadā, karstā ūdens sagatavošanai 16.4kWh/mgadā.

 

Projekta pasūtītājs:SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"

Projekta autorsAlvis Zlaugotnis, SIA "TECTUM"

Galvenais būvuzņēmējsSIA “MONUM”

Būvdarbu vadītājsRolands Čakšs

BūvuzraugsValdis Valainis

 

Daudzdzīvokļu ēka Gaiļezera ielā 15, Rīgā

Gailezera iela 15 skats no ezera puses
Daudzdzīvokļu ēka Gaiļezera ielā 15, Rīgā ekspluatācijā nodota 2018. gadā. Ēkas kopējā platība 3049.5 m2, apbūves laukums 444.6 m2, būvtilpums 10961 m3. Ēkai ir 9 virszemes stāvi; pamati – dzelzsbetona pāļi, monolītais dzelzsbetons, karkass – dzelzsbetona saliekamās konstrukcijas, ārsienas – daudzslāņu saliekamie dzelzsbetona paneļi. Ēkas ārsienas siltinātas ar PAROC akmens vati 120 mm biezumā. Bēniņu pārsegumu veido dzelzsbetona paneļi un siltināšanai izmantots keramzītbetons slīpumu veidošanai 50 – 110 mm, PAROC ROS30 biezumā 330 mm. Pagraba/grīdas pārsegumu veido dzelzsbetons un putupolistirola EPS 100 siltinājums 100 mm biezumā. Jumta segumaizmantota ruļļu materiāla hidroizolācija un siltinājumam PAROC ROS30 biezumā 330 mmMontāžai izmantota SOUDAL blīvējošā PE aukla, briestošā lenta ProClimaContegaFiden EXO. Tvaika izolācijas lenta SIGA Fentrim 20, vēja barjeras lenta SIGA Fentrim IS2. Montāžas putas SOUDAFOAM GUN MAXI 70. Ēkai ir centralizētā siltumapgāde. Siltuma regulēšana ēkā notiek atkarībā no ārgaisa temperatūrastemperatūra tiek pazemināta naktī un brīvdienās, kā arī individuāli ar termoregulatoriemTiek veikta vienotā siltumenerģijas uzskaite siltuma mezglā kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Karstā ūdens sagatavošana notiek centralizēti siltuma mezglā. Karstā ūdens temperatūras regulēšana notiek siltuma mezglā. Ir vienotā siltumenerģijas uzskaite kopā apkurei un siltā ūdens sagatavošanai. Attiecībā uz ventilāciju ēkai ir dabiskā pieplūde un mehāniskā nosūce, uzstādīts gaisa vārsts VTK-100 un VTK-160 AIRVENT. Izveidota energoefektīvas teritorijas un telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana (taimeri, kustības/klātbūtnes sensori),izveidota zibensaizsardzības sistēma, pārsprieguma aizsardzības sistēma un ēka aprīkota ar dūmu detektoriem.Saskaņā ar Energosertifikāta datiem ēkas koriģētais siltumenerģijas patēriņš apkurei ir 49.49kWh/mgadā, karstā ūdens sagatavošanai 8.95kWh/mgadā.
 
 

Projekta pasūtītājs: SIA “Merks”

Projekta autors: Aivars Kagainis, SIA “Projektu birojs Grietēns un Kagainis

Galvenais būvuzņēmējs: SIA “Merks”

Būvdarbu vadītājs: Artis Šmits

Būvuzraugs: Jānis Putniņš

 

Publiskā ēka 2019

Liepājas Olimpiskais centra Manēža - 1.vieta

Liepājas Olimpiskais centra Manēža, Brīvības ielā 55, Liepājā ekspluatācijā nodots 2018. gadā. Ēkas platība ir 7804.2 m2virszemes stāvu skaits - 4; nesošās konstrukcijas - saliekamais dzelzbetons, metāls; norobežojošās konstrukcijas - keramzītbloku mūris, Sendvičtipa paneļi. Ēkas ārsienas veido keramzītbetona bloki, sendvičpaneļi un siltinājums 150 mm un 200 mm biezumā. Ēka ir savietotais jumts -profiloksne, siltumizolācija, PVC. Siltinājums 270 mm biezumā. Pagraba/grīdas pārsegumu veido dzelzsbetona paneļi un siltinājums 100 mm biezumā. Ēkai ir centralizētā siltumapgāde. Siltuma regulēšana ēkā notiek atkarībā no ārgaisa temperatūrastemperatūra tiek pazemināta naktīs un brīvdienās, kā arī to var regulēt individuāli ar termoregulatoriem. Siltumenerģijai ir vienotā uzskaite siltuma mezglā kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanaiKarstā ūdens sagatavošana notiekcentralizēti siltuma mezglāKarstā ūdens temperatūra tiek regulēta siltuma mezglā, kā arī temperatūras regulēšana notiek, piemērojoties apstākļiem un atkarībā no ēkas lietošanas veida. Ir vienotā siltumenerģijas uzskaite kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanaiĒkā ir mehāniskā ventilācija ar siltuma atgūšanu no izvadāmā gaisa.Izveidota energoefektīvas teritorijas  un telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana (taimeri, kustības/klātbūtnes sensori),izveidota zibensaizsardzības sistēma, pārsprieguma aizsardzības sistēma un uzstādīti dūmu detektori.Saskaņā ar Energosertifikāta datiem ēkas kopējais elektroenerģijas patēriņš ir 42694.65 kWh/mgada laikā.

Video: https://www.facebook.com/dzivosiltak/videos/2333797943524936/

Projekta pasūtītājs:Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija

Projekta autorsGuna Pīlēna

Galvenais būvuzņēmējsA/S UPB

Būvdarbu vadītājsAivars Lākutis

BūvuzraugsAlvis Krauklis

 

Ražošanas ēka 2019

Ražošanas ēka Garkalnes ielā 1, Jūrmalā

Ražošanas ēka Garkalnes ielā 1, Jūrmalā ekspluatācijā nodota 1989. gadā, bet tās atjaunošana veikta 2017.gadā. Tā ir rūpnieciskās ražošanas ēka, kuras 1. stāvā SIA “Jūrmalas Mežaparki veic ražošanu, savukārt 2. stāvā ir iekārtots administrācijas birojs. Kopējā telpu platība ir 1834.1 m2, kopējais stāvu skaits – 2.  Pirms atjaunošanas netika izmantoti alokatori un termoregulatori. Ēkas ārsienas būvētas no silikātķieģeļiem un siltinātas ar akmens vati 125 mm biezumā. Bēniņu pārsegumu veido koka brusas, kas siltinātas ar beramo vati 300 mm. Jumta segumu veido skārda segums valcprofils  un kausējamais jumta segums. Jumts siltināts ar akmens vati 150 mm biezumā. Veikta durvju un logu nomaiņa. Ēkai ir koka ārdurvis un ailu siltināšana veikta ar akmens vati 30 mm biezumā. Ierīkoti PVC logi ar stikla paketēm un ailu siltināšana veikta ar akmens vati 30 mm biezumā. Montāžai izmantota PENOSIL Premium SealingTapeExternal un izmantota PENOSIL Premium SealingTapeInternal, kā arī montāžas putas. Ēkai ir lokālā siltumapgāde ar granulu apkures katlu. Siltuma regulēšana ēkā notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras, daļēji temperatūra tiek regulēta individuāli atkarībā no uzņēmuma darba laika. Tāpat temperatūra tiek pazemināta naktīs un brīvdienās. Tiek veikta vienotā siltumenerģijas uzskaite siltuma mezglā tikai apkurei. Ir gan centralizēta siltā ūdens sagatavošana siltuma mezglā, gan lokāli ar elektriskiem sildītājiem. Karstā ūdens temperatūra tiek regulēta siltuma mezglā. Attiecībā uz ventilāciju ēkā ir vēdināšana, dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce, dabiskā pieplūde un mehāniskā nosūce. Renovācijas laikā veikta iekšējo elektrotīklu renovācija: atjaunots ēkas iekšējais  elektrotīkls, izveidota energoefektīvas teritorijas  un telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana (taimeri, kustības/klātbūtnes sensori), uzstādīti dūmu detektori.Saskaņā ar Energosertifikāta datiem ēkas koriģētais siltumenerģijas patēriņš apkurei ir 49.9kWh/mgadā, kopējais elektroenerģijas patēriņš 49844.76 kWh/m2.
 
Ēkas atjaunošanai tika piesaistīts Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums.
 

Projekta pasūtītājs: SIA “Jūrmalas Mežaparki

Projekta autors: SIA “M Kubā”, Juris Korps

Galvenais būvuzņēmējs: SIA “A CELTNE”

Būvdarbu vadītājs: Andris Rutkovskis

Būvuzraugs: Andris Valbahs

 
 
 

Konkursa kandidāti 2019

Organizē

 emvaram         dzivo siltaklbs 300x200 removebg preview

Sadarbības partneri

Isover saintGobain         Paroc  ROCKWOOL-Logo

Baumit logo images     

Atbalstītāji

   ventsys logo               elektrum logo          knauf    altum attistiba logo          

Informatīvie sadarbības partneri

buvinzenieris abc  Buvlaukumslv-logo 

 buvbaze-new

la  laiks majai   

 

Kontakti

Uldis Andersons
29461241,

Juris Kokainis
26431300,  

Inese Bērziņa

67013240,

Dzīvo siltāk

dzivo siltak 20

Sazināties

UZ AUGŠU