• Nominācija

  • Gads

  • Pilsēta

  • Tikai laureāti

  • Projekta autors

  • Būvuzņēmējs

  • Pasūtītājs / Uzņēmējs

Objekti

Objekta nosaukums Adrese Novads/pilsēta

Projekta pasūtītājs:
SIA Merks
Projekta autors:
Aivars Kagainis, SIA Projektu birojs Grietēns un Kagainis
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA Merks
Būvdarbu vadītājs:
Artis Šmits
Būvuzraugs:
Jānis Putniņš

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu ēka Gaiļezera ielā 15, Rīgā ekspluatācijā nodota 2018. gadā. Ēkas kopējā platība 3049.5 m2, apbūves laukums 444.6 m2, būvtilpums 10961 m3. Ēkai ir 9 virszemes stāvi; pamati – dzelzsbetona pāļi, monolītais dzelzsbetons, karkass – dzelzsbetona saliekamās konstrukcijas, ārsienas – daudzslāņu saliekamie dzelzsbetona paneļi. Ēkas ārsienas siltinātas ar PAROC akmens vati 120 mm biezumā. Bēniņu pārsegumu veido dzelzsbetona paneļi un siltināšanai izmantots keramzītbetons slīpumu veidošanai 50 – 110 mm, PAROC ROS30 biezumā 330 mm. Pagraba/grīdas pārsegumu veido dzelzsbetons un putupolistirola EPS 100 siltinājums 100 mm biezumā. Jumta segumam izmantota ruļļu materiāla hidroizolācija un siltinājumam PAROC ROS30 biezumā 330 mm. Montāžai izmantota SOUDAL blīvējošā PE aukla, briestošā lenta Pro Clima Contega Fiden EXO. Tvaika izolācijas lenta SIGA Fentrim 20, vēja barjeras lenta SIGA Fentrim IS2. Montāžas putas SOUDAFOAM GUN MAXI 70. Ēkai ir centralizētā siltumapgāde. Siltuma regulēšana ēkā notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras, temperatūra tiek pazemināta naktī un brīvdienās, kā arī individuāli ar termoregulatoriem. Tiek veikta vienotā siltumenerģijas uzskaite siltuma mezglā kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Karstā ūdens sagatavošana notiek centralizēti siltuma mezglā. Karstā ūdens temperatūras regulēšana notiek siltuma mezglā. Ir vienotā siltumenerģijas uzskaite kopā apkurei un siltā ūdens sagatavošanai. Attiecībā uz ventilāciju ēkai ir dabiskā pieplūde un mehāniskā nosūce, uzstādīts gaisa vārsts VTK-100 un VTK-160 AIRVENT. Izveidota energoefektīvas teritorijas un telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana (taimeri, kustības/klātbūtnes sensori), izveidota zibensaizsardzības sistēma, pārsprieguma aizsardzības sistēma un ēka aprīkota ar dūmu detektoriem. Saskaņā ar Energosertifikāta datiem ēkas koriģētais siltumenerģijas patēriņš apkurei ir 49.49 kWh/m2 gadā, karstā ūdens sagatavošanai 8.95 kWh/m2 gadā.

Projekta pasūtītājs:
SIA Merks
Projekta autors:
Arhitektu birojs Arteks
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA Merks
Būvdarbu vadītājs:
Maksims Momots

Projekta apraksts:

I vieta nominācijā „Energoefektīvākā daudzdzīvokļu ēka Latvijā” 2015

Daudzdzīvokļu ēka – jaunbūve Grostonas ielā 17, Rīgā ekspluatācijā nodota 2013. gadā. Ēkas kopējā platība ir 7619,80 kv.m., tai ir 8 virszemes stāvi, bet konstrukciju tips – monolītais un saliekamais dzelzsbetons. Ēkas kopējā apkurināmā platība ir 7101,4 kv.m. Ārsienu sendviča tipa dzelzsbetona paneļi siltināti ar 140 mm akmens vati, jumts – ar putupolistirolu un akmens vati 270 mm biezumā. Ēkā nodrošināta centralizēta siltumapgāde, kas tiek regulēta atkarībā no temperatūras ārā, pazeminot to naktī un brīvdienās, kā arī individuāli – ar termoregulatoriem. Karstais ūdens ēkā tiek nodrošināts centralizēti – siltuma mezglā, piemērojot temperatūras pazeminājumu brīvdienās un naktīs. Ēkā tiek veikta vienotā uzskaite siltuma mezglā kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Ēkā ir dabiskās pieplūdes un mehāniskās nosūces ventilācija.

Projekta pasūtītājs:
SIA Merks
Projekta autors:
Arhitektu birojs Arteks
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA Merks
Būvdarbu vadītājs:
Maksims Momots

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu ēka – jaunbūve Grostonas ielā 19, Rīgā ekspluatācijā nodota 2014.gadā. Ēkas kopējā platība ir 9293,6 kv.m., tai ir 10 virszemes stāvi, bet konstrukciju tips – monolītais un saliekamais dzelzsbetons. Ēkas kopējā apkurināmā platība ir 8602,2 kv.m.
Ārsienu sendviča tipa dzelzsbetona paneļi siltināti ar 140 mm akmens vati, savietojamais jumts – ar akmens vati 250 mm biezumā. Ēkā nodrošināta centralizēta siltumapgāde, kas tiek regulēta atkarībā no temperatūras ārā, pazeminot to naktī un brīvdienās, kā arī individuāli – ar termoregulatoriem. Karstais ūdens ēkā tiek nodrošināts centralizēti – siltuma mezglā, piemērojot temperatūras pazeminājumu brīvdienās un naktīs. Ēkā tiek veikta vienotā uzskaite siltuma mezglā kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Ēkā ir dabiskās pieplūdes un mehāniskās nosūces ventilācija.

Projekta pasūtītājs:
SIA Merks
Projekta autors:
Arhitektu birojs Arteks
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA Merks
Būvdarbu vadītājs:
Maksims Momots

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu ēku komplekss Grostonas ielā 21, Rīgā nodots ekspluatācijā 2015. gadā. Ēkas kopējā platība ir 16058,8 m2, tās apbūves laukums 3104,1 m2,bet būvtilpums 54008 m3. Ēku kompleksā ir ēkas ar 5, 8 un 10 virszemes stāviem. Pamatiem izmantoti dzelzsbetona pāļi un monolītais dzelzsbetons, karkass veidots no dzelzsbetona saliekamajām konstrukcijām un monolītā dzelzsbetona, ārsienām izmantoti daudzslāņu saliekamie dzelzsbetona paneļi.

Ēku ārsienas siltinātas ar PAROC Cos5 akmensvati 140mm biezumā, bēniņu pārseguma dzelzsbetona paneļi siltināti ēkām ar putupolistirolu EPS 100 -300m un ROCKWOOL DACHROCK akmensvati – 40mm biezumā, garāžai izmantots putupolistirols EPS 100 – 180mm.

Jumtam izmantota ruļļa materiāla hidroizolācij. Dzīvojamām ēkām Hidroizolācija UNIFLEKS EPP viena kārta un MIDA TECHNOELAST PV S4s viena kārta. Garāžas jumtam izmantota viena kārta BIPOOL STANDART EKP 160g/m2 viena kārta un viena kārta 150g/m2.

Logiem un ārdurvīm montāžai un hidroizolācijai izmantota Fentrim 2 montāžas ārējā lenta un Fentrim 20 mointāžas iekšējā lenta, bet tvaika izolācijai SUDABAND ACRYL blīvējošā pašplatinošā lenta. Kā siltumizolācijas materiāls logiem un ārdurvīm pielietotas FLEXIFOAM GUN elastīgās akustiskās montāžas putas.

Ēkām ir centralizētā siltumapgāde un siltuma regulēšana notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras, tāpat temperatūruiespējamspazemināt naktīs, brīvdienās, kā arī regulēt ar individuālajiem termoregulatoriem. Siltumenerģijas uzskaite notiek vienotā uzskaitē siltuma mezglā kopā ar apkuri un karstā ūdens sagatavošanu. Ventilāciju nodrošina dabiskā pieplūde un mehāniskā nosūce.

Attiecībā uz elektroapgādi izveidota energoefektīvas teritorijas un telpu apgaisme un uzstādīta apgaismes regulēšana (taimeri, kustības/klātbūtnes sensori).Tāpat izveidota arī zibensaizsardzības sistēma, pārsprieguma aizsardzības sistēma, uzstādīti dūmu detektori un izveidota elektrotransporta uzlādes vieta, pieslēguma vieta ēkas autonomajai elektroapgādei.

Kopumā saskaņā ar 2017. gadā ēkai izsniegto pagaidu energosertifikātu, tā kopējais enerģijas patēriņš ir 64,77 kWh/m2 gadā, bet primārās enerģijas novērtējums ir 84,20 kWh/m2 gadā, bet oglekļa dioksīda emisija ir 17,10 kg CO2/m2 gadā.

Projekta pasūtītājs:
SIA Merks
Projekta autors:
Arhitektu birojs Arteks
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA Merks
Būvdarbu vadītājs:
Maksims Momots

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu ēka – jaunbūve Grostonas ielā 19, Rīgā ekspluatācijā nodota 2014.gadā. Ēkas kopējā platība ir 9293,6 kv.m., tai ir 10 virszemes stāvi, bet konstrukciju tips – monolītais un saliekamais dzelzsbetons. Ēkas kopējā apkurināmā platība ir 8602,2 kv.m.
Ārsienu sendviča tipa dzelzsbetona paneļi siltināti ar 140 mm akmens vati, savietojamais jumts – ar akmens vati 250 mm biezumā. Ēkā nodrošināta centralizēta siltumapgāde, kas tiek regulēta atkarībā no temperatūras ārā, pazeminot to naktī un brīvdienās, kā arī individuāli – ar termoregulatoriem. Karstais ūdens ēkā tiek nodrošināts centralizēti – siltuma mezglā, piemērojot temperatūras pazeminājumu brīvdienās un naktīs. Ēkā tiek veikta vienotā uzskaite siltuma mezglā kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Ēkā ir dabiskās pieplūdes un mehāniskās nosūces ventilācija.

Projekta pasūtītājs:
SIA Merks
Projekta autors:
Aivars Kagainis, SIA Projektu birojs Grietēns un Kagainis
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA Merks
Būvdarbu vadītājs:
Artis Šmits
Būvuzraugs:
Jānis Putniņš

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu māja Gaiļezera ielā 9 Rīgā ekspluatācijā nodota 2018. gadā. Ēkas kopējā platība – 3051,9 m2, apbūves laukums – 444,6 m2, būvtilpums – 11 144 m3. Mājai ir deviņi virszemes stāvi. Pamatiem izmantoti dzelzsbetona pāļi, monolītais dzelzsbetons, karkass no dzelzsbetona saliekamās konstrukcijas, ārsienas – daudzslāņu saliekamie dzelzsbetona paneļi. Daudzslāņu dzelzsbetona paneļu ārsienas siltinātas ar Paroc akmensvati, 210 mm. Bēniņu pārseguma dzelzsbetona paneļi siltināti ar Paroc ROS 30, 330 mm, izmantots keramzītbetons slīpumu veidošanai, 50 – 110 mm. Pagraba/grīdas dzelzsbetona pārsegums siltināts ar putupolistirolu EPS 100, 100 mm. Jumtam izmantota ruļļu materiāla hidroizolācija.Ēkā ir centralizētā siltumapgāde. Siltuma regulēšana notiek atkarībā no āra gaisa temperatūras, tiek veikts temperatūras pazeminājums naktī un brīvdienās, siltums tiek regulēts individuāli ar termoregulatoriem. Mājā ir vienotā uzskaite siltuma mezglā kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Karstā ūdens sagatavošana notiek centralizēti siltuma mezglā. Karstā ūdens temperatūras regulēšana tiek veikta siltuma mezglā.Mājā ir dabiskās pieplūdes un mehāniskās nosūces ventilācija, uzstādīts svaiga gaisa vārsts VTK-100 un VTK-160 Airvent. Izveidota energoefektīvās teritorijas un telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana – taimeri, kustības un klātbūtnes sensori –, izveidota zibensaizsardzības un pārsprieguma aizsardzības sistēma, uzstādīti dūmu detektori. Ir iespēja izveidot elektrotransporta uzlādes vietu.Saskaņā ar ēkas pagaidu energosertifikātu namam piešķirta B klase, kopējais enerģijas patēriņš ir 74,93 kWh/m² gadā.

Projekta pasūtītājs:
SIA Merks
Projekta autors:
SIA RUUME arhitekti
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA Merks
Būvdarbu vadītājs:
Maksims Momots
Būvuzraugs:
Eduards Rapša

Projekta apraksts:

II vieta nominācijā „Energoefektīvākā daudzdzīvokļu ēka Latvijā 2021 – jaunbūve”

Projekta pasūtītājs:
SIA Vastint Latvia
Projekta autors:
SIA Didrihsons arhitekti
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA Merks
Būvdarbu vadītājs:
Maksims Momots un Eduards Andrjuščenko
Būvuzraugs:
Indulis Eglītis

Projekta apraksts:

I vieta nominācijā „Energoefektīvākā daudzdzīvokļu ēka Latvijā 2021 – jaunbūve”