• Nominācija

  • Gads

  • Pilsēta

  • Tikai laureāti

  • Projekta autors

  • Būvuzņēmējs

  • Pasūtītājs / Uzņēmējs

Objekti

Objekta nosaukums Adrese Novads/pilsēta

Projekta pasūtītājs:
Voldemārs Jānis Uplejs
Projekta autors:
SIA „Krauklis Grende”
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA „KL nami”

Projekta apraksts:

I vieta nominācijā „Energoefektīvākā vienģimenes ēka Latvijā – jaunbūve” 2011

Divstāvu vienģimenes ēka ekspluatācijā tika nodota 2011.gadā. Ēkas kopējā platība ir 158,5 m2 un apkurināmā platība ir 98,5 m2. Ēkas pamatos ir dzelzsbetona plātne ar XPS izolāciju. Ēka ir būvēta no dubulta koka karkasa konstrukcijām un sienās un jumtos ir akmensvates un celulozes izolācija. Ēkā ir iebūvēti trīskārši stikloti logi. Mājā ir uzstādīta ventilācijas sistēma ar siltummaini. Projekta īstenošanas izmaksas – 88 768,78 lati un piesaistītais KPFI līdzfinansējuma apjoms bija 29 087,57 lati. Jāpiezīmē, ka īpatnējais siltumenerģijas patēriņš apkurei ēkai ir ne lielāks par 17 kWh/m2 gadā.

Projekta pasūtītājs:
SIA „Valmiera Andren”
Projekta autors:
Arhitektu birojs SIA "VIRTU"
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA „SCO Centrs”

Projekta apraksts:

II vieta nominācijā „Energoefektīvākā industriālā ēka Latvijā” 2011

SIA „Valmiera Andren” apsaimniekotā ēka ir celta 1980. gadā. Kaut arī daļēji ēka bija siltināta 2009.gadā, tās norobežojošo konstrukciju īpašības nebija atbilstošas LBN 002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”. Lai uzlabotu ēkas energoefektivitāti, tika veikta ārsienu un jumta pārsegumu siltināšana, nomainīti logi un ārdurvis. Tā kā ēkas 4.stāvs un izbūve 5.stāvā netika izmantoti, tika veikta šo stāvu demontāža. Renovācijas laikā veikta arī ventilācijas sistēmas rekonstrukcija – uzstādīta ventilācijas sistēma ar rekuperāciju. Vidējais siltumenerģijas patēriņš ēkā 2011./2012.gada apkures sezonā bija 94,39 kWh/m2. Projekta kopējās izmaksas bija 251 751,95 lati un piesaistītais KPFI līdzfinansējuma apjoms bija 102 435,69 lati

Projekta pasūtītājs:
SIA „Dinex Latvia”
Projekta autors:
Arhitektu birojs SIA "VIRTU"
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA “NCC Konstrukcija”

Projekta apraksts:

I vieta nominācijā „Energoefektīvākā industriālā ēka Latvijā” 2011

SIA „Dinex Latvia” ražošanas ēka tika nodota ekspluatācijā 1977. gadā. Lai uzlabotu ēkas energoefektivitāti, tika nosiltinātas norobežojošās sienas, nomainīti logi, veikta siltummezgla regulēšana. Ēkā tika uzstādīta ventilācijas sistēma ar rekuperāciju un daļa apkures jaudas pēc renovācijas tiek nodrošināta no gaisa rekuperācijas. Ventilācijas sistēmā, kas nosūc gaisu no metināšanas kabīnēm, tika uzstādīti filtri, kas attīra gaisu 98 % robežās, attīrīto gaisu recirkulējot atpakaļ ēkā. Elektrotīklos veikti reaktīvās jaudas koeficientu uzlabojošie pasākumi – reaktīvās enerģijas kompensējošo iekārtu un harmonisko traucējumu filtru uzstādīšana. Vidējais siltumenerģijas patēriņš ēkā 2011./2012.gada apkures sezonā bija 23,9 kWh/m2. Projekta īstenošanas izmaksas ir 305 613,92 lati un piesaistītais KPFI līdzfinansējuma apjoms bija 137 526, 26 lati.

Projekta pasūtītājs:
SIA „Rīgas Industriālais parks”
Projekta autors:
SIA „Eja”
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA „Rīgas Industriālais parks”

Projekta apraksts:

Rīgas Industriālā Parka ēka ir nodota ekspluatācijā 2009. gadā. Šīs trīs stāvu ēkas kopējā platība ir 9 929,8 m2. Būves ārsienas veidotas no vieglbetona un nosiltinātas ar akmens vati, bet pārsegums ir no dzelzsbetona paneļa. Lai nodrošinātu komfortablu temperatūru, ēkā ir uzstādīts termoregulators, kas atbilstoši āra temperatūrai, automātiski regulē siltuma pievadi telpās, kā arī katrs radiators ir aprīkots ar regulēšanas mehānismu, kas ļauj biroja darbiniekiem regulēt gaisa temperatūru atbilstoši savām vēlmēm. Lai nodrošinātu atbilstošu ēkas mikroklimatu, ventilācijas sistēma ir ar rekuperāciju. Vidējais siltumenerģijas patēriņš ēkā 2011./2012.gada apkures sezonā bija 57,18 kWh/m2. Projekta īstenošanas izmaksas 4 900 000 latu.

Projekta pasūtītājs:
Liepājas pilsētas pašvaldības policija
Projekta autors:
SIA "A Projekts"
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA „Kurzemes krāsas”

Projekta apraksts:

II vieta nominācijā „Energoefektīvākā sabiedriskā ēka Latvijā” 2011

Liepājas pašvaldības policijas ēka ir būvēta 1974.gadā un renovācijas darbi noslēdzās 2011.gada pavasarī. Šīs divstāvu silikāta ķieģeļu mūra ēkas kopējā platība ir 991.9 m2. Lai uzlabotu ēkas energoefektivitāti, tika nosiltinātas ēkas ārējā s norobežojošās konstrukcijas. Uz ēkas jumta ir uzstādīti seši saules kolektori, kas nodrošina karstā ūdens apgādi un piesaisti apkures sistēmai, kā arī jau iepriekš ēkas pagrabstāva mikroklimata nodrošināšanai tika uzstādīta ventilācijas iekārta ar rekuperācijas funkciju. Vidējais koriģētais siltumenerģijas patēriņš ēkā 2011./2012.gada apkures sezonā bija 47,24 kWh/m2. Projekta īstenošanas kopējās izmaksas bija 50 579 lati un piesaistītais Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) līdzfinansējuma apjoms bija 40 292 lati. Ņemot vērā pašvaldības policijas darba specifiku, ēkas darba laiks ir 24 stundas diennaktī.

Projekta pasūtītājs:
SIA „Alojas Biznesa centrs”
Projekta autors:
Visvaldis Sarma
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA „BCC Company”

Projekta apraksts:

I vieta nominācijā „Energoefektīvākā sabiedriskā ēka Latvijā” 2011

Alojas Biznesa centrs ir A klases biroju ēka, kas būvēta 2009.gadā. Ēkas kopējā platība ir 16 000 m², no tiem apkurināmā platība ir 9924 m2. Ēkai ir 6 stāvi virs zemes un autostāvvieta trijos stāvos zem zemes. Ēka projektēta kā karkasa tipa ēka ar dzelzsbetona kolonnām un monolītiem dzelzsbetona pārsegumiem. Kāpņu telpu sienas ir monolītā dzelzsbetona, kāpņu laidi un laukumi – no saliekamā dzelzsbetona. Pašnesošo un ārējo sienu aizpildījums ir izbūvēts no vieglbetona blokiem, kas siltināti ar minerālvati. Starpsienu konstrukcijas – krāsotas alumīnija profilu sistēmas ar stiklojumu un paneļiem ar akustisku pildījumu. Ēkai ir vispārējas apmaiņas ventilācijas sistēmas, izmantojot gaisa rekuperāciju un paredzot centralizētu gaisa mitrināšanu, biroju telpās izmantojot „ūdens caurplūdes” mitrināšanas sistēmu. Ieguldījumi ēkas būvniecībā ir apmēram 20 milj. eiro. Vidējais siltumenerģijas patēriņš ēkā 2011./2012.gada apkures sezonā bija 42,61 kWh/m2

Projekta pasūtītājs:
SIA Valmieras namsaimnieks
Projekta autors:
SIA „A&A Projekts”
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA Sanart

Projekta apraksts:

III vieta nominācijā „Energoefektīvākā daudzdzīvokļu ēka Latvijā” 2011

Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka nodota ekspluatācijā 1992. gadā. Tajā ir 25 dzīvokļi ar kopējo platību 2287.10 m2. Ēkai tika veikta ārējo norobežojošo konstrukciju, bēniņu un pagraba pārseguma siltināšana, apkures sistēmas atjaunošana un cauruļvadu izolācijas atjaunošana pagrabā, durvju bloku nomaiņa. Renovācijas ietvaros arī atjaunota karstā ūdens sagatavošanas sistēma, tīrīta ventilācijas šahta, veikts kāpņu telpas kosmētiskais remonts un ēkas apmales (cokola daļas) siltināšana. Ēkas renovācijas darbi tika veikti 2011. gadā un piesaistītais ERAF līdzfinansējuma apjoms bija 27 756,11 lati. Kopējās projekta izmaksas – Ls 85 305,75. Vidējais siltumenerģijas patēriņš ēkā 2011./2012. gada apkures sezonā bija 45,49 kWh/m2.

Projekta pasūtītājs:
SIA “NCC Housing”
Projekta autors:
SIA „Sestais Stils”
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA “NCC Konstrukcija”

Projekta apraksts:

II vieta nominācijā „Energoefektīvākā daudzdzīvokļu ēka Latvijā” 2011

Dzīvojamo māju kompleksa būvniecība tika uzsākta 2007. gada novembrī un pirmie četri kompleksa korpusi tika nodoti ekspluatācijā 2009. gada februārī. Būvniecības darbi turpinājās 2010. un 2011. gadā, kad ekspluatācija tika nodoti vēl četri korpusi. Ēka ir būvēta no saliekamajiem dzelzsbetona paneļiem, kas siltināti no ārpuses ar akmens vates lamelēm. Ēkās ir divcauruļu apkures sistēma. Vidējais siltumenerģijas patēriņš mēnesī 2011./2012.g. apkures sezonā bija 44,83 kWh/m2.

Projekta pasūtītājs:
DzĪB „Nākotnes 5”
Projekta autors:
Līga Muižarāja
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA „Aksīte”

Projekta apraksts:

II vieta nominācijā „Energoefektīvākā daudzdzīvokļu ēka Latvijā” 2011

Piecstāvu paneļu ēka ir nodota ekspluatācijā 1980. gadā. Ēkā ir 42 dzīvokļi ar aprēķina platību 2474,2 m2. Ēkas renovācija tika veikta 2011. gadā. Lai uzlabotu ēkas tehnisko stāvokli, tika veikta ārējo norobežojošo konstrukciju, pagraba un bēniņu pārsegumu siltināšana, logu un durvju nomaiņa koplietošanas telpās, siltumapgādes sistēmas renovācija, tika iztīrītas ventilācijas šahtas un jumta ventilācijas izvadcaurulēm uzstādīti gaisa nosūces deflektori, kā arī izremontētas kāpņu telpas. Projekta īstenošanas izmaksas bija 149 322,42 lati un piesaistītais ERAF līdzfinansējuma apjoms bija 91 507,45 lati. 2011./2012.g. apkures sezonā vidējais siltumenerģijas patēriņš bija 36,47 kWh/m2.