Daudzdzīvokļu māja Pirmā ielā 28, Ādažos

Daudzdzīvokļu māja Pirmā ielā 28, Ādažos

Projekta pasūtītājs: SIA Latvijas namsaimnieks

Projekta autors: SIA Mūsu projekts

Galvenais būvuzņēmējs: SIA PRO DEV

Būvdarbu vadītājs: Andrejs Kalniņš

Būvuzraugs: Jānis Ozoliņš

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu māja Pirmā ielā 28, Ādažos ekspluatācijā nodota 1980. gadā, bet renovēta 2013. gadā. Daudzdzīvokļu māja ir 103. sērijas ēka ar 32 dzīvokļiem, 4 virszemes un 1 pazemes stāvu. Ēka savienota četrās savstarpēji bloķētās sekcijās. Daudzdzīvokļu mājas pamati veidoti no dzelzsbetona, sienas – no silikātķieģeļu/gāzbetona paneļiem, pārsegumi – no dzelzsbetona paneļu plātnēm, savukārt, jumts veidots koka divslīpu ar azbestšīfera segumu. Ēkas kopējā platība ir 2897,2 kv.m., bet apkurināmā platība – 2538,6 kv.m. Pirms renovācijas ēkā netika izmantoti alokatori un termoregulatori. Renovācijas laikā ēkas ārsienas siltinātas ar akmens vati 100 mm-120 mm biezumā, savukārt cokols siltināts ar ekstrudēto polistirolu 100 mm biezumā. Bēniņu pārseguma dzelzsbetona paneļi siltināti ar 200 mm akmens vati, bet pagraba/ grīdas dzelzsbetona pārsegumi ar putupolistirolu 100 mm biezumā. Ēkā veikta durvju un logu nomaiņa. Siltumapgāde ēkā tiek nodrošināta centralizēti, regulāciju nodrošinot ar termoregulatoriem, bet uzskaiti – individuāli ar alokatoriem. Karstā ūdens sagatavošana notiek centralizēti siltuma mezglā. Ventilācija ēkā veidota kā dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce.

Galerija