Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /www/energoefektivakaeka_194/public/wp-content/plugins/code-snippets/php/snippet-ops.php(575) : eval()'d code on line 52
Daudzdzīvokļu ēka Mālu ielā 1, Valmierā - Energoefektīvāka ēka

Daudzdzīvokļu ēka Mālu ielā 1, Valmierā

Projekta pasūtītājs: SIA Valmieras namsaimnieks

Projekta autors: SIA Tectum

Galvenais būvuzņēmējs: SIA Monum

Būvdarbu vadītājs: Rolands Čakšs

Būvuzraugs: Valdis Valainis

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu ēka Mālu ielā 1, Valmierā ekspluatācijā nodota 2018. gadā. Ēkas kopējā platība ir 3632,6 m2, tai ir 5 stāvi un pagrabstāvs. Ēkas ārsienas veido 3 slāņu saliekamie dzelzsbetona paneļi, siltumizolācijai izmantots TENAPORS NEO EPS 60, biezums 190 mm. Ārsienu siltumcaurlaidība, U=0,1663 W/(m2K). Aukstā bēniņstāva grīda izbūvēta no dobajām dzelzsbetona pārseguma plātnēm, kas no augšpuses siltinātas ar beramo minerālvati. Siltumizolācija veikta ar PAROC BLT9 minerālvati, biezums 270mm (λ≤0.041W/(mK)). Pagraba/grīdas pārsegumu veido monolītā dzelzsbetona grīda, cokolstāva uz grunts esošās grīdas siltumizolāciju veido ekstrudēts putupolistirols, Finnfoam FL300 biezumā 50 mm. Ēkai ir divslīpju jumts ar skārda jumta segumu Weckman Elegant ar PURMATT b = 0,5 mm pārklājumu. Ārdurvīm izvēlēts alumīnija konstrukciju ārdurvju bloks, siltumcaurlaidība – 1.1 W/(m2K). Uzstādīti logi ar KBE 76 profilu sistēmu un trīskāršu stiklojumu. Kopējā loga siltumcaurlaidība zemāka par 0,9 W/(m2K). Montāžai izmantotas montāžas putas, tvaika izolācijas lentas no iekšpuses un pretvēja lentas no ārpuses. Ēkai ir centralizētā siltumapgāde. Siltuma regulēšana ēkā notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras, temperatūra tiek pazemināta naktīs un brīvdienās, kā arī to var regulēt individuāli ar termoregulatoriem. Regulāciju nodrošina Danfoss ECL-210 regulators, uz visiem dzīvokļu radiatoriem uzstādīti Danfoss termoregulatori. Siltumenerģijai ir vienotā uzskaite siltuma mezglā kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Ēkai ir centralizēta karstā ūdens sagatavošana siltuma mezglā. Karstā ūdens temperatūras regulēšana ēkā notiek siltuma mezglā, temperatūras regulēšana notiek piemērojoties apstākļiem un atkarībā no ēkas lietošanas veida. Attiecībā uz ventilāciju ēkai ir vēdināšana, dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce. Uzstādīti Lindab ULA svaiga gaisa pieplūdes vārsti katra dzīvokļa ārsienā. Kāpņu telpās uzstādītas LED lampas. Kāpņu telpas dežūrapgaismojums tiek vadīts ar astronomiskā vadības releja palīdzību, pastāvīgais apgaismojums tiek ieslēgts ar kustības sensoru palīdzību. Šādā veidā tiek taupīta elektroenerģija dienas gaišajā periodā, lieki nepatērējot elektroenerģiju, kad kāpņu telpā nenotiek cilvēku kustība. Izveidota aktīvā zibensaizsardzības sistēma – uzstādīts aktīvais zibensuztvērējs INGESCO PDC AIR20. Katrā dzīvoklī uzstādīts autonomais, fotoelektriskais dūmu detektors – SD218. Saskaņā ar Energosertifikāta datiem ēkas koriģētais siltumenerģijas patēriņš apkurei ir 41.78 kWh/m2 gadā, karstā ūdens sagatavošanai 10.91 kWh/m2 gadā.

Galerija