Daudzdzīvokļu ēka Merķeļa ielā 13a, Valkā

Daudzdzīvokļu ēka Merķeļa ielā 13a, Valkā

Projekta pasūtītājs: SIA Valkas Namsaimnieks

Projekta autors: Iveta Zalmane

Galvenais būvuzņēmējs: SIA PRO DEV

Būvdarbu vadītājs: Andrejs Kalniņš

Būvuzraugs: Pēteris Gudrinieks

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu ēka Merķeļa ielā 13a, Valkā ekspluatācijā nodota 1977. gadā, bet atjaunošana veikta 2018. gadā. Tā ir 103. sērijas ēka ar kopējo platību 4971.1 m2. Ēkai ir 5 stāvi, balto ķieģeļu mūra gala sienas un starpsienas. Ārsienas veidotas no gāzbetona paneļiem. Ēkai ir savietotais jumts no gāzbetona paneļiem. Pirms atjaunošanas netika izmantoti alokatori un termoregulatori. Atjaunošana laikā tika veikta ārsienu siltināšana ar PAROC Linio 10 akmens vati 150 mm, 100 mm un 50 mm biezumā, un PAROC ROS 30 150 mm un 100 mm biezumā. Starplogu karkass siltināts ar PAROC eXtra akmens vati 100 mm biezumā, λ≤0,036 W/(mK). Bēniņu pārsegumam izmantotas dzelzsbetona plātnes. Pagraba grīdas pārsegums siltināts ar akmens vates lamelēm 100 mm biezumā. Jumta konstrucijas dzelzsbetona plātnes siltinātas ar PAROC ROS 30g 160 mm biezumā, λ≤0,036 W/(mK) un PAROC ROS 30g 40 mm biezumā λ≤0,039 W/(mK). Projekta ietvaros veikta durvju un logu nomaiņa. Montāžai izmantota ģeomembrāna DELTA-PT, GreenteQ ārējā izolācijas lenta, akmens vates lameles 100 mm biezumā. Ēkai ir centralizētā siltumapgāde. Siltuma regulēšana ēkā notiek individuāli ar termoregulatoriem. Siltuma enerģijas uzskaite individuāli ar alokatoriem. Karstais ūdens tiek sagatavots centralizēti siltuma mezglā. Karstā ūdens temperatūras regulēšana notiek siltuma mezglā. Siltumenerģijas uzskaite karstā ūdens sagatavošanai ir tikai karstā ūdens apjomam. Attiecībā par ventilāciju tiek izmantota dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce. Saskaņā ar Energosertifikāta datiem ēkas koriģētais siltumenerģijas patēriņš apkurei ir 58.41 kWh/m2 gadā, karstā ūdens sagatavošanai 42.32 kWh/m2 gadā.

Galerija