• Nominācija

  • Gads

  • Pilsēta

  • Tikai laureāti

  • Projekta autors

  • Būvuzņēmējs

  • Pasūtītājs / Uzņēmējs

Objekti

Objekta nosaukums Adrese Novads/pilsēta

Projekta pasūtītājs:
SIA Ādažu Namsaimnieks
Projekta autors:
Kārlis Bedrītis
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA PRO DEV
Būvdarbu vadītājs:
Andrejs Kalniņš
Būvuzraugs:
Norberts Karvelis

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu ēkas Jūras ielā 8, Ādažos, pirmreizējās ekspluatācijā nodošanas gads nav zināms. Ēkai ir 3 virszemes stāvi un viens pazemes stāvs. Ēkas kopējā platība ir 2356,7 m2. Ēka sastāv no divām būvēm. Ēkā iepriekš netika izmantoti alokatori un termoregulatori. 

Renovācijas laikā ēkas nesošās ārsienas, kas veidotas no sarkanā dobto ķieģeļu mūra, siltinātas ar akmens vati Rockwool Frontrock Plus 150 mm. Bēniņu pārseguma dzelzsbetona paneļiem siltumizolācijas apakškārtai izmantota akmens vate Paroc ROS 30 160 mm  un siltumizolācijas virskārtai Paroc ROS 50 40 mm. Pagraba/grīdas dzelzsbetona pārsegums siltināts ar akmens vati Paroc CGL 20 CY  100 mm. Montāžai izmantoti WINDOWS TAPE OUTSIDE WTO UNI, TOTAL  un WINDOWS TAPE INSIDE WTI UNI, TOTAL logu iekšējā lenta, siltumizolācijai Rockwool Frontrock Plus no 30 līdz 50 mm vate. 

 Ēkai ir centralizētā siltumapgāde. Siltuma regulēšana ēkā notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras, tiek veikts temperatūras pazeminājums naktī un siltumu regulē individuāli ar termoregulatoriem. Ēkas siltummezglā uzstādīta automātika ECL310. Siltumenerģijas uzskaite tiek veikta individuāli ar alokatoriem. Karstais ūdens tiek sagatavots centralizēti siltummezglā. Karstā ūdens temperatūras regulēšana notiek siltuma mezglā. Tiek veikta vienotā uzskaite kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. 

 Attiecībā uz ventilāciju ēkā tiek izmantota dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce, un dabiskā pieplūde un mehāniskā nosūce. 

 

Ēka atjaunota piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu
Apkure pēc ēkas atjaunošanas (izmērītais) 52.19 kWh/m2, Kopējais siltumenerģijas ietaupījums ir 57 %
Video:
https://youtu.be/w3aus0vX_KA

Projekta pasūtītājs:
Ādažu novada pašvaldība
Projekta autors:
SIA ArchiCom
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA NEWCOM Construction
Būvdarbu vadītājs:
Anatolijs Grečuha
Būvuzraugs:
SIA Prokrial, Kristaps Priede

Projekta apraksts:

nominācijā “Energoefektīvākā publiskā ēka” – 1.vieta.

Carnikavas pamatskolas ēka Nākotnes ielā 1, Carnikavā, sastāv no 4 korpusiem, divi no tiem ir esošās būves, kas tika restaurētas, bet divi korpusi celti no jauna. Pārbūve veikta visos trīs skolas stāvos. Pirms atjaunošanas ēkā tika izmantoti termoleguratori.

Ēkas pamatus veido dzelzsbetona bloki (lentveida) un dzelzsbetons (stabveida). Vertikālā konstrukcija ir monolīta dzelzsbetona karkasa konstrukcija, ķieģeļu mūris. Jumta konstrukciju veido koka konstrukcijas, dzelzsbetona paneļu klājs virs bezspāru jumta konstrukcijām. Ēkas ārsienas veido dzelzsbetona karkasa konstrukcija un silikātķieģeļi. Siltināšana veikta karkasā ar PIR 200 mm vai XPS 150 mm vai Styrofoam 100 mm.  

Ēkai ir lokālā siltumapgāde ar apkures katlu. Siltuma regulēšana ēkā notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras, tiek veikts temperatūras pazeminājums naktī un brīvdienās, kā arī siltumu regulē individuāli ar termoregulatoriem. Siltumenerģijai ir vienotā uzskaite siltuma mezglā kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Karstā ūdens sagatavošana notiek lokāli – ar elektriskiem sildītājiem un siltumsūkni. Karstā ūdens temperatūras regulēšana ēkā notiek piemērojoties apstākļiem un atkarībā no ēkas lietošanas veida. Tiek veikta atsevišķa siltumenerģijas uzskaite karstā ūdens sagatavošanai un tikai karstā ūdens apjomam. 

Attiecībā uz ventilāciju ēkai ir mehāniskā ventilācija ar siltuma atgūšanu no izvadāmā gaisa. 

Ēkā veikta iekšējo elektrotīklu renovācija: atjaunots ēkas iekšējais  elektrotīkls. Izveidota energoefektīvas teritorijas  un telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana, Sakārtota zibensaizsardzības sistēma un pārsprieguma aizsardzības sistēma.  

Saskaņā ar ēkai piešķirto energosertifikātu tā atbilst A klasei ar enerģijas patēriņa novērtējumu 75 kWh/m² gadā. 

Projekta pasūtītājs:
Biedrība „Privātā vidusskola ĀBVS”
Projekta autors:
Sergejs Ņikiforovs
Galvenais būvuzņēmējs:
AS UPB
Būvdarbu vadītājs:
Vjačeslavs Poliščuks (AS „UPB”)
Būvuzraugs:
Jeļena Maceralika („2KONSULTANTI”)

Projekta apraksts:

Ādažu Brīvā Valdorfa skola Attekas ielā 35, Ādažos ekspluatācijā nodota 2016. gadā. Tās ir izglītības iestādes mācību telpas un palīgtelpas. Stāvu skaits – 3; ēkas augstums (metros) 11.9 m; ēkas virszemes stāvu skaits 3 stāvi; ēkas apbūves laukums 782.9 m2; ēkas kopējā platība 921.6 m2; ēkas būvtilpums 7844 m3.

Celtniecības gaitā ieviesti ilgtspējīgi risinājumi – enerģija tiek iegūta no atjaunojamajiem energoresursiem, siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņa monitorings un energoefektīva izmantošana.

Ārsienas ir karkasa veida ar I-veida koka sijām. Fasādes siltināšanai izmantotas kokšķiedru plāksnes 12 mm biezumā un ekovate 450 mm biezumā. Pagraba/grīdas pārsegumam izmantots stiegrots betons un XPS siltumizolācija 200 mm biezumā. Ārdurvīm izvēlētas alumīnija durvis, logiem – PVC logi ar trīskāršu stikla paketi. Logu hidroizolācijai izmantota kausējamā hidroizolācija, tvaika izolācijai PVC tvaika izolācijas plēve 200 mk un siltumizolācijai ekovate 450 mm.

Siltumapgādei izvēlēts siltumsūknis un saules kolektori apkures atbalstam. Siltuma regulācija tiek veikta atkarībā no pārgaisa temperatūras, kā arī to var regulēt individuāli ar termoregulatoriem.

Karstais ūdens tiek sagatavots lokāli, un to nodrošina siltumsūknis un saules kolektori. Karstā ūdens temperatūra tiek regulēta siltummezglā.

Ēkai ir mehāniskā ventilācija ar siltuma atgūšanu no izvadāmā gaisa. Elektroapgādei izmanto saules baterijas (elektrības ražošanai), vēja ģeneratoru un koģenerācijas iekārtu. Izveidota energoefektīvas teritorijas un telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana, ierīkoti dūmu detektori.

Saskaņā ar 2016. gadā ēkai izsniegto pagaidu energosertifikātu ēka atbilst A klasei un tās atsauces vērtība ir 14 kWh/m2. Enerģijas patēriņš tiek novērtēts 81,24 kWh/m2 gadā, primārais enerģijas novērtējums ir 57,55 kWh/m2 gadā, bet oglekļa dioksīda emisijas novērtējums ir 2,06 kgCO2/m2 gadā.