• Nominācija

  • Gads

  • Pilsēta

  • Tikai laureāti

  • Projekta autors

  • Būvuzņēmējs

  • Pasūtītājs / Uzņēmējs

Objekti

Objekta nosaukums Adrese Novads/pilsēta

Projekta pasūtītājs:
Biedrība OZOLNIEKU BALTAIS NAMS
Projekta autors:
SIA CERKAZI - G
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA Siltie Nami
Būvdarbu vadītājs:
Armands Ūbelis
Būvuzraugs:
Mārtiņš Prīsis

Projekta apraksts:

nominācijā “Energoefektīvākā atjaunotā daudzdzīvokļu ēka” – 3.vieta.

Daudzdzīvokļu ēka Ozolniekos, Meliorācijas ielā 8, pirmreizējā ekspluatācijā nodota 1968. gadā. Ēka celta divos stāvos ar divām kāpņu telpām un pagrabstāva telpām. Kopējā ēkas platība 586,00 m2. Ēkas pamati veidoti no 400 mm bieziem pamatu blokiem. Ēkā nesošās ārsienas veidotas no 510 mm bieza silikātķieģeļu mūra. Starpstāvu un bēniņu pārsegumi veidoti no dobajām dzelzsbetona pārseguma plātnēm ar biezumu 220 mm. Ēkā iepriekš netika izmantoti alokatori un termoregulatori.

Renovācijas laikā veikta ēkas ķieģeļu ārsienu siltināšana no ārpuses ar siltumizolācijas materiālu 150 mm (λ ≤ 0.036 W/(m*K)) biezumā, kas paredzēta fasādēm ar plāno apmetumu. Visas logu ailas siltinātas ar siltumizolācijas materiālu (λ ≤ 0.038 W/(m*K)). Pēdējā stāva pārseguma siltināšana veikta ar siltumizolāciju (beramā akmens vate) 300 mm (λ ≤ 0.041 W/(m*K)) biezumā. Iepriekšējais jumta seguma materiāls šīferis nomainīts uz profilētām skārda loksnēm. Veikta durvju nomaiņa esošās koka konstrukcijas ārdurvis aizstājot ar metāla konstrukcijas ārdurvīm. Ārdurvis aprīkotas ar aizvērējmehānismiem, atdurām un rokturiem. Durvju siltuma caurlaidība U ≤ 1.8 (W/(m2*K)). Ārdurvīm katrai kāpņu telpai ierīkota durvju koda sistēma, LaskoMex CP (vai ekvivalents) bez domofonu klausulēm, bet ar individuālu kodu katram dzīvoklim. Ēkas pagraba stāva ārdurvis saglabātas esošās, tās labojot, aprīkojot ar jaunām slēdzenēm un atjaunojot krāsojumu, savukārt nomainītas abu kāpņu telpu vējtvera iekšdurvis uzstādot PVC konstrukcijas durvis ar aizvērējmehānismiem, atdurām un rokturiem. Veikta koka ārdurvju nomaiņa uz jaunām energoefektīvākām durvīm ar aizvērējmehānismu U ≤ 1.8 (W/m2*K). Veikta bēniņu lūku nomaiņa uz jaunām energoefektīvākām lūkām U ≤ 1.6 (W/m2*K). Veikta kāpņu telpas veco logu nomaiņa uz jauniem stikla pakešu logiem PVC rāmjos U ≤ 1.30 W/(m2*K). Veikta ēkas nenomainīto koka logu nomaiņa dzīvokļos uz jauniem stikla pakešu logiem PVC rāmjos, nodrošinot kopējo logu caurlaidības koeficienta vērtību U ≤ 1.25 W/(m2*K). 

Ēkā ir lokālā siltumapgāde ar granulu katlu, kas aprīkots ar automātiku, kur siltumenerģijas daudzums, kas tiek padots ēkai ir atkarīgs no āra gaisa temperatūras. Ēkai siltummezgls nodrošina siltumapgādi apkures sistēmai. Iepriekš katrā dzīvoklī bija uzstādīta individuāla apkures iekārta, kas radīja būtisku diskomfortu, kā arī sarežģītu ikdienas ekspluatāciju. 

Siltuma regulēšana ēkā notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras ar apkures katla funkciju, ko izmanto agrā rudenī un pavasarī, bet ziemas aukstākajā periodā pēc regulatoriem katrs individuāli veic pielāgošanu savam dzīvoklim un vajadzībām/sajūtām. Siltumenerģijas uzskaiti nodrošina divcauruļu horizontālā apkures sistēma ar individuāliem siltuma skaitītājiem. Attiecībā uz karstā ūdensapgādi granulu katls, kurā tiek dalīta vasaras/ziemas sezonas funkcija, nodrošina nepārtrauktu karstā ūdens cirkulāciju. Iepriekš katrā dzīvoklī tika izmantoti individuāli elektriskie boileri. Karstā ūdens temperatūras regulēšana ēkā notiek siltuma mezglā. Tiek veikta atsevišķa uzskaite karstā ūdens sagatavošanai. 

Attiecībā uz ventilāciju ēkā tiek izmantota dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce. 

Veikta arī iekšējo elektrotīklu renovācija: atjaunots ēkas iekšējais  elektrotīkls. Izveidota energoefektīvas teritorijas  vai telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana. 

Ēka atjaunota piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu
Apkure pēc ēkas atjaunošanas (izmērītais) 55.96 kWh/m2, Kopējais siltumenerģijas ietaupījums ir 67 %

video: https://youtu.be/P5LjaWVgyec

Projekta pasūtītājs:
SIA JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE
Projekta autors:
SIA CERKAZI - G
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA AJ Celtnieks
Būvdarbu vadītājs:
Ēriks Červinskis
Būvuzraugs:
SIA Atzinums

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu ēka Mātera ielā 17, Jelgavā, pirmreizējā ekspluatācijā nodota 1968. gadā. Ēka ir piecu stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ar bēniņu stāvu un pagrabu. Dzīvojamajā ēkā ir 55 dzīvokļi ar ēkas kopplatību 2531,6 m2. Ēkā iepriekš netika izmantoti alokatori un termoregulatori. 

Renovācijas laikā ēkas ārsienas, kas veidotas no izšuvota 510 mm bieza silikātķieģeļu mūra ārpusē, bet pārējā daļā no māla ķieģeļiem siltinātas ar akmens vate Rockwool FRONTROCK MAX E, 150 mm. Bēniņu pārsegumi, kas veidoti no dobtajām saliekamā dzelzsbetona pārseguma plātnēm 220 mm biezumā, siltināti beramo vati ISOVER VV-036F, 400 mm. Pagraba pārsegums, kam izmantoti dobtie un  ribotie saliekamie dzelzsbetona paneļi, siltināts ar putupolistirolu Neo, 150 mm. Nesošā jumta konstrukcija veidota no saliekamajām dzelzsbetona spārēm ar šķērsgriezuma izmēriem 260 x 210 mm. Veikts durvju remonts, ievietotas PVC konstrukcijas durvis lodžijās U=0.98 W/(m²K) un ugunsdrošās durvis bēniņos  EI 30, U=1,1 W/(m²K). Veikta logu nomaiņa uz PVC logiem U=0.98 W/(m²K). Montāžai izmantotas Penosil, ārējās un iekšējās montāžas lentas, hermētiķi, celtniecības putas un minerālvate. 

Ēkai ir centralizētā siltumapgāde. Siltuma regulēšana ēkā notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras, tiek veikts temperatūras pazeminājums naktī un siltumu regulē individuāli ar termoregulatoriem. Siltumenerģijai ir vienotā uzskaite siltuma mezglā kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai un individuālā ar alokatoriem. Karstais ūdens tiek sagatavots centralizēti siltummezglā. Karstā ūdens temperatūras regulēšana notiek siltuma mezglā. Tiek veikta vienotā uzskaite kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. 

Attiecībā uz ventilāciju ēkā tiek izmantota vēdināšana, dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce. 

Veikta arī iekšējo elektrotīklu renovācija: atjaunots ēkas iekšējais  elektrotīkls. Izveidota energoefektīvas teritorijas  vai telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana un ierīkoti dūmu detektori.  

Ēka atjaunota piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu
Apkure pēc ēkas atjaunošanas (izmērītais) 53.26 kWh/m2, Kopējais siltumenerģijas ietaupījums ir 54 %

video: https://youtu.be/w3aus0vX_KA

Projekta pasūtītājs:
SIA JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE
Projekta autors:
SIA CERKAZI - G
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA Tools Vendor
Būvdarbu vadītājs:
Viktors Liepiņš
Būvuzraugs:
SIA WU6

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu ēka Lielajā iela 13, Jelgavā, pirmreizējā ekspluatācijā nodota 1959. gadā. Ēkai ir trīs stāvi ar trīs kāpņu telpām. Kopējā ēkas platība 2215,70 m2. Ēka tiek ekspluatēta kā daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka ar komerctelpām ēkas pirmajā un pagrabstāvā. Ēkā iepriekš netika izmantoti alokatori un termoregulatori.

Renovācijas laikā ārsienu māla ķieģeļu mūris siltināts ar minerālo akmens vati ROCKWOOL  FRONTROCK PLUS, 150mm. Bēniņu pārseguma dzelzsbetona dobumotās plātnes siltinātas ar beramo vati Knauf Insulation Supafil Frame 034, 300mm + 20%. Pagraba/grīdas betona pārsegums siltināts ar putupolistirola plāksnēm Tenapors Neo EPS 100, 100mm. Jumta segumu veido profilētā skārda jumta loksnes. Veikta ārdurvju nomaiņa, ierīkojot alumīnija ārdurvis Uw=1,4 W/(m²K). Ierīkotas arī bēniņu kāpnes FAKRO U=0,79 W/(m²K). Veikta logu nomaiņa izvēloties PVC logus ar Uw=0,82 W/(m²K). Montāžai izmantota Den Braven ārējā un iekšējā logu lente, Penosil montāžas putas, minerālvate. 

Ēkai ir centralizētā siltumapgāde. Siltuma regulēšana ēkā notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras, tiek veikts temperatūras pazeminājums naktī un siltumu regulē individuāli ar termoregulatoriem. Siltumenerģijai ir vienotā uzskaite siltuma mezglā kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai un individuālā ar alokatoriem. Karstais ūdens tiek sagatavots centralizēti siltummezglā. Karstā ūdens temperatūras regulēšana notiek siltuma mezglā. Tiek veikta vienotā uzskaite kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. 

Attiecībā uz ventilāciju ēkā tiek izmantota vēdināšana, dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce.  

Veikta arī iekšējo elektrotīklu renovācija: atjaunots ēkas iekšējais  elektrotīkls. Izveidota energoefektīvas teritorijas  vai telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana un ierīkoti dūmu detektori.  

Ēka atjaunota piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu
Apkure pēc ēkas atjaunošanas (izmērītais) 38.65 kWh/m2, Kopējais siltumenerģijas ietaupījums ir 63 %
Video: https://youtu.be/bolwxRUxGwA

Projekta pasūtītājs:
SIA JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE
Projekta autors:
SIA CERKAZI - G
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA AJ Celtnieks
Būvdarbu vadītājs:
Ēriks Červinskis
Būvuzraugs:
Māris Briška

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu ēka Vīgriežu ielā 30, Jelgavā ekspluatācijā nodota 1988. gadā, bet tās atjaunošana veikta 2017. gadā. Tās kopējā platība ir 2245,9m2. Tipveida projekts 103. sērija, dzīvokļu īpašumu skaits – 39. Ēkai ir 5 stāvi, bēniņi un pagrabs. Ēkas konstrukcijas – ārsienas būvētas no gāzbetona paneļiem un māla ķieģeļiem. Jumta konstrukcijas – plakanais jumts ar bitumena klājumu. Renovācijas laikā ēkas ārsienas, kas veidotas no gāzbetona paneļiem un māla ķieģeļiem, siltinātas ar minerālvati 150 mm biezumā. Bēniņu pārseguma dzelzsbetona paneļi siltināti ar beramo minerālvati 400 mm biezumā. Pagraba/grīdas pārseguma dzelzsbetona paneļi siltināti ar putupolistirolu EPS 200, 150 mm biezumā. Veikta durvju nomaiņa uz metāla durvju konstrukciju ar U=1.3W/(m2K). Ielikti PVC logi ar gaisa pieplūdes vārstiem U=0,88W/(m2K). Montāžai izmantoti hermētiķi, tvaika izolācijai izmantota difūzā membrāna, kā arī speciālie stiprinājuma elementi, minerālvate, poliuretāns. Ēkā ir centralizētā siltumapgāde. Siltuma regulēšana ēkā notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras, kā arī individuāli ar termoregulatoriem. Karstā ūdens sagatavošana notiek centralizēti siltuma mezglā. Arī karstā ūdens temperatūra tiek regulēta siltuma mezglā. Tiek veidota vienotā siltumenerģijas uzskaite kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Attiecībā uz ventilāciju tiek izmantota vēdināšana, dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce. Veikta iekšējo elektrotīklu renovācija: atjaunots ēkas iekšējais elektrotīkls, Izveidota energoefektīvas teritorijas vai telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana (taimeri, kustības/klātbūtnes sensori), uzstādīti dūmu detektori. Saskaņā ar Energosertifikāta datiem ēkas apkurei tiek izmantots 43.80 kWh/m2 gadā, karstā ūdens sagatavošanai 44.10 kWh/m2 gadā.

Projekta pasūtītājs:
SIA JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE
Projekta autors:
SIA CERKAZI - G
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA Tools Vendor
Būvdarbu vadītājs:
Viktors Liepiņš
Būvuzraugs:
SIA WU6, Staņislavs Vusiks

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu ēka Māras ielā 5, Jelgavā, pirmreizējā ekspluatācijā nodota 1973. gadā, bet atjaunošana veikta 2019. – 2020. gadā. Tā ir keramzītbetona paneļu 5 stāvu jas ēka ar kopējo platību 2233,81 m². Ēkai iepriekš nav veikti atjaunošanas darbi. Iepriekš arī netika izmantoti alokatori un termoregulatori.Renovācijas laikā ēkas ārsienas siltinātas ar minerālvati 150 mm biezumā (λ=0,036 W/m*K). Bēniņu dzelzsbetona pārsegums siltināts ar beramo vati Knauf Insulation Supafil 300 mm biezumā (λ=0,034 W/m*K). Pagraba/grīdas dzelzsbetona paneļu pārsegumam izmantots putupolistirols EPS 100 (150mm) λ=0,036 W/m*K, cokolam putupolistirols Carbon ECO F XPS λ=0,034 W/m*K. Veikta ārdurvju nomaiņa, ierīkojot tērauda siltinātas durvis ar U=1,6 W/(m²K). Veikta logu nomaiņa izvēloties trīs stiklu pakešu logus PVC rāmjos ar U=0,9 W/(m²K). Montāžai izmantoti hermētiķi, silikons, tvaika izolācijai difūzā membrāna, siltumizolācijai minerālvate, montāžas putas.Ēkai ir centralizētā siltumapgāde. Siltuma regulēšana ēkā notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras, tiek veikts temperatūras pazeminājums naktī un siltumu regulē individuāli ar termoregulatoriem. Siltumenerģijai ir vienotā uzskaite siltuma mezglā kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai un individuāli ar alokatoriem. Karstais ūdens tiek sagatavots centralizēti siltummezglā. Karstā ūdens temperatūras regulēšana notiek siltuma mezglā. Tiek veikta vienotā uzskaite kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai.Attiecībā uz ventilāciju ēkā tiek izmantota vēdināšana, dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce.Veikta arī iekšējo elektrotīklu renovācija: atjaunots ēkas iekšējais elektrotīkls. Izveidota energoefektīvas teritorijas vai telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana un ierīkoti dūmu detektori.Saskaņā ar ēkai piešķirto energosertifikātu tā atbilst B klasei ar enerģijas patēriņa novērtējumu 104 kWh/m² gadā.

Galerija:Daudzdzīvokļu ēka Māras iela 5, Jelgava

Projekta pasūtītājs:
SIA JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE
Projekta autors:
SIA CERKAZI - G
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA Tools Vendor
Būvdarbu vadītājs:
Viktors Liepiņš
Būvuzraugs:
SIA WU6, Staņislavs Vusiks

Projekta apraksts: