Daudzdzīvokļu ēka Kuldīgas ielā 30, Liepājā

Daudzdzīvokļu ēka Kuldīgas ielā 30, Liepājā

Projekta pasūtītājs: SIA Liepājas namu apsaimniekotājs

Projekta autors: Anita Pope

Galvenais būvuzņēmējs: SIA “Elementum R”

Būvdarbu vadītājs: Mārtiņš Ivanovs

Būvuzraugs: Jānis Burģis

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu māja Kuldīgas ielā 30, Liepājā, ekspluatācijā nodota 1963. gadā. Ēkas kopējā platība ir 2357,8 m², bet apsildāmā platība – 1697,1 m². Ēkai ir 4 stāvi un bēniņi. Ārsienas veidotas no silikāta ķieģeļa, pārsegumi – no dzelzsbetona paneļiem. Pirms renovācijas ēkā tika nodrošināta centralizēta siltumapgāde, taču netika izmantoti alokatori un termoregulatori.

Renovācijas laikā ārsienas siltinātas ar 120 mm akmens vati, bet bēniņu pārsegums – ar beramo vati 200 mm biezumā un 30 mm pretvēja izolācijas materiālu. Ēkā veikta logu un durvju nomaiņa, montāžai izmantojot silikonu, difūzijas lentas un Paroc FAB3 aiļu siltināšanai. Siltumapgāde ēkā tiek nodrošināta centralizēti un regulēta atkarībā no gaisa temperatūras ārā, piemērojot temperatūras pazeminājumu brīvdienās, kā arī individuāli – ar termoregulatoriem. Ēkā ierīkota horizontālā apkures sistēma, kur katram dzīvoklim uzstādīts apkures skaitītājs. Ēkā nav karstā ūdens. Nodrošināta dabiskās pieplūdes un dabiskās nosūces ventilācija – caur fasādi ir nodrošināta gaisa pieplūde virtuves telpās, dzīvojamās istabās ir uzstādīti ventilācijas vārsti logos. Izveidota energoefektīva teritorijas un telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana (taimeri, kustības/klātbūtnes sensori). Pēc ēkas renovācijas notiek siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņa monitorings, veicot siltummezglu sistēmas pārbaudi no datora.

Saskaņā ar 2015. gadā ēkai izsniegto pagaidu energosertifikātu ēka atbilst B klasei un tās atsauces vērtība ir 54,72kWh/m2 gadā. Enerģijas patēriņš tiek novērtēts 58,07 kWh/m2 gadā, primārais enerģijas novērtējums ir 65,22 kWh/m2 gadā, bet oglekļa dioksīda emisijas novērtējums ir 14,81 kgCO2/m2 gadā.

Saskaņā ar siltumenerģijas patēriņa datiem pirms renovācijas 2012./2013. gada apkures sezonā tas bija 245,3144MWh, 2013./2014. gada apkures sezonā 197,2769MWh, bet pēc renovācijas 2016./2017. gada apkures sezonā no oktobra līdz aprīlim 85,8790MWh.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Galerija