Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola Aglonas iela 24, Preiļi

Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola Aglonas iela 24, Preiļi

Projekta pasūtītājs: Preiļu novada pašvaldība

Projekta autors: SIA Ceturtais stils, SIA Energokons, SIA HVAC Design

Galvenais būvuzņēmējs: SIA Latgalija

Būvdarbu vadītājs: Mihails Bartaševičs

Būvuzraugs: Aleksandrs Marčuks

Projekta apraksts:

Sporta skola Aglonas ielā 24, Preiļos, pirmreizējā ekspluatācijā nodota 1985. gadā. Ēkai ir trīs virszemes stāvi un kopējā platība 1920,20 m2. Iepriekš netika izmantoti alokatori un termoregulatori.  

Renovācijas laikā ārsienas veidojošais ķieģeļu mūris siltināts ar akmens vates plāksnēm 150 mm biezumā. Bēniņu pārsegumu veido ribotie dzelzsbetona paneļi, kas siltināti ar ruļļu minerālvati 200 mm biezumā. Pagraba grīdas dzelzsbetona pārsegums siltināts ar ekstrudēto putupolistirolu 100 mm biezumā. Jumta segumu veido tērauda profillokšņu klājums. Ēkā veikta ārdurvju un logu nomaiņa. Hidroizolācijas un tvaika izolācijas montāžai izmantota Penosil External Full Glue ārējā tvaika logu lenta ar pilno līmi 70 mm, siltumizolācijas montāžai akmens vates plāksnes 30 mm biezumā un Penosil Elastic Gunfoam 198 elastīgās montāžas putas. 

Objektā vienkopus savietoti vairāki tehnoloģiskie risinājumi. Elektroenerģija un siltumenerģija tiek nodrošināta no atjaunojamajiem energoresursiem. Siltumapgādē tiek izmantoti zemes un ūdens-gaiss siltumsūkņi. Ģeotermālās zondes nodrošina siltumenerģijas ražošanu, savukārt, elektroenerģiju ražo uzstādītā saules stacija. Siltumapgādi nodrošina četras siltumapgādes sistēmas: radiatoru apkures sistēma, infrasarkanās apsildes paneļi, grīdu apsildes sistēma, ventilācijas sistēma, kaloriferu siltumapgādes sistēma, bez tam ēkā izbūvēta gaisa aizkaru elektrokalorifera siltumapgādes sistēma. 

Siltuma regulēšana ēkā notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras, tiek veikts temperatūras pazeminājums naktī un brīvdienās, kā arī siltumu regulē individuāli ar termoregulatoriem. Tiek veikta vienotā siltumenerģijas uzskaite siltuma mezglā kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Karstā ūdens sagatavošana notiek centralizēti siltuma mezglā.

Attiecībā uz ventilāciju ēkai ir mehāniskā ventilācija ar siltuma atgūšanu no izvadāmā gaisa.

Elektroapgāde tiek nodrošināta no atjaunojamiem energoresursiem un saules baterijām. Ēkā ir veikta iekšējo elektrotīklu renovācija: atjaunots ēkas iekšējais  elektrotīkls. Ir izveidota energoefektīvas teritorijas  vai telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana, izveidota zibensaizsardzības sistēma, uzstādīti dūmu detektori. 

Saskaņā ar ēkai piešķirto energosertifikātu tā atbilst A klasei ar enerģijas patēriņa novērtējumu 58 kWh/m² gadā. 

Galerija