Nr.p.k.KritērijsPunktu skaits    Piezīmes
 1.Siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc ēkas atjaunošanas (kWh/m2 gadā)līdz 25maksimālais siltumenerģijas patēriņš 70 kWh/m2  gadā
 2.Sasniegtais siltumenerģijas patēriņa ietaupījums apkureilīdz 10minimālais siltumenerģijas ietaupījums 30 %
 3.Atjaunojamo energoresursu risinājumilīdz 3Tiek vērtēta AER  atjaunojamo energoresursu risinājumu esamība (karstais ūdens, apkure, elektrība).
 4.Ilgtspējīgi risinājumilīdz 15 Tiek vērtēta iekštelpu un ārtelpas vides kvalitāte, kas tiešā mērā atstāj iespaidu uz ēkas lietotāju veselību un labbūtību. Vērtē arī ilgtspējīgu būvmateriālu izmantošanu būvniecības procesā, ēkai nepieciešamo elektroenerģijas un ūdensresursu efektīvu izmantošanu, kā arī ugunsdrošību.
 5.Paveikto būvdarbu kvalitātelīdz 10vērtē apsekojot klātienē, kā arī iesniegtos dokumentus
 6.Ventilācijas risinājumilīdz 15Vēdināšana, dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce, dabiskā pieplūde un mehāniskā nosūce, mehāniskā ventilācija ar siltuma atgūšanu no izvadāmā gaisa
 7.Siltumapgādes sistēmaLīdz 15Tehniskie risinājumi
 8.Arhitektoniski telpiskā risinājuma kvalitāteLīdz 5Funkcionālā risinājuma mērķtiecīgums, tā atbilstība objekta telpiskajai kompozīcijai, arhitektūras detaļu un mezglu risinājumu kvalitāte energoefektīvas būvniecības kontekstā, izvēlēto risinājumu novitāte
Nr.p.k.KritērijsPunktu skaits    Piezīmes
 1.Siltumenerģijas patēriņš apkurei (kWh/m2 gadā)līdz 25maksimālais siltumenerģijas patēriņš 50 kWh/m2 gadā
2. Ilgtspējīgi risinājumilīdz 15Tiek vērtēta iekštelpu un ārtelpas vides kvalitāte, kas tiešā mērā atstāj iespaidu uz ēkas lietotāju veselību un labbūtību. Vērtē arī ilgtspējīgu būvmateriālu izmantošanu būvniecības procesā, ēkai nepieciešamo elektroenerģijas un ūdensresursu efektīvu izmantošanu, kā arī ugunsdrošību.
 3.Atjaunojamo energoresursu risinājumilīdz 3 Tiek vērtēta atjaunojamo energoresursu risinājumu esamība (karstais ūdens, apkure, elektrība)
 4.Paveikto būvdarbu kvalitātelīdz 10vērtē apsekojot klātienē, kā arī iesniegtos dokumentus (ja ir), kas apliecina kārtīgu darbu organizāciju un saudzīgu attieksmi pret apkārtējo vidi būvniecības laikā
 5.Ventilācijas sistēmalīdz 15Vēdināšana, dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce, dabiskā pieplūde un mehāniskā nosūce, mehāniskā ventilācija ar siltuma atgūšanu no izvadāmā gaisa
 6.Siltumapgādes sistēmalīdz 15Tehniskie risinājumi
 7.Arhitektoniski telpiskā risinājuma kvalitātelīdz 5Funkcionālā risinājuma mērķtiecīgums, tā atbilstība objekta telpiskajai kompozīcijai, arhitektūras detaļu un mezglu risinājumu kvalitāte energoefektīvas būvniecības kontekstā, izvēlēto risinājumu novitāte.
Nr.p.k.KritērijsPunktu skaits    Piezīmes
Siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc ēkas atjaunošanas vai jaunbūvēm  (kWh/m2 gadā)līdz 25maksimālais nepieciešamās siltumenerģijas patēriņš 90 kWh/m2 gadā, pamatojoties uz ēkas siltumenerģijas bilanci un ietverot arī pārveidotās enerģijas daudzumu.
Elektroenerģijas patēriņš pēc ēkas atjaunošanas vai jaunbūvei  (kWh/m2 gadā)Līdz 10maksimālais patēriņš 95 kWh/m2 gadā
Atjaunojamo energoresursu risinājumiLīdz 3Tiek vērtēta atjaunojamo energoresu risinājumu esamība (karstais ūdens, apkure, elektrība).
Ilgtspējīgi risinājumiLīdz 15Tiek vērtēta iekštelpu un ārtelpas vides kvalitāte, kas tiešā mērā atstāj iespaidu uz ēkas lietotāju veselību un labbūtība. Vērtē arī ilgtspējīgu būvmateriālu izmantošanu būvniecības procesā, veiktos uzlabojumus ēkas elektrotīklā, ēkai nepieciešamo elektroenerģijas un ūdensresursu efektīvu izmantošanu. 
Paveikto būvdarbu kvalitāteLīdz 10vērtē apsekojot klātienē, kā arī iesniegtos dokumentus (ja ir), kas apliecina kārtīgu darbu organizāciju un saudzīgu attieksmi pret apkārtējo vidi būvniecības laikā
Ventilācijas sistēmaLīdz 15Vēdināšana, dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce, dabiskā pieplūde un mehāniskā nosūce, mehāniskā ventilācija ar siltuma atgūšanu no izvadāmā gaisa
Siltumapgādes sistēmaLīdz 15Tehniskie risinājumi
Arhitektoniski telpiskā risinājuma kvalitātelīdz 5Funkcionālā risinājuma mērķtiecīgums, tā atbilstība objekta telpiskajai kompozīcijai, arhitektūras detaļu un mezglu risinājumu kvalitāte energoefektīvas būvniecības kontekstā, izvēlēto risinājumu novitāte.
Nr.p.k.KritērijsPunktu skaits    Piezīmes
 1.Patēriņš pēc ēkas atjaunošanas vai jaunbūvēm  (kWh/m2 gadā):kopā līdz 20Sk.p.1.1. un 1.2.
1.Siltumenerģijas patēriņš apkureiLīdz 20maksimālais nepieciešamās siltumenerģijas patēriņš  60 kWh/m2 gadā, pamatojoties uz ēkas siltumenerģijas bilanci un ietverot arī pārveidotās enerģijas daudzumu
2.Kopējais energoresursu (siltumenerģijas un elektroenerģijas) patēriņš, ja nav atsevišķas uzskaitesLīdz 20maksimālais nepieciešamās energoresursu patēriņš  150 kWh/m2 gadā, pamatojoties uz ēkas siltumenerģijas bilanci un ietverot arī pārveidotās  enerģijas daudzumu. 
 2.Atjaunojamo energoresursu risinājumiLīdz 3Tiek vērtēta atjaunojamo energoresursu risinājumu esamība (karstais ūdens, apkure, elektrība).
 3.
Ilgtspējīgi risinājumi

līdz 15
Tiek vērtēta iekštelpu un ārtelpas vides kvalitāte, kas tiešā mērā atstāj iespaidu uz ēkas lietotāju veselību un labbūtību. Vērtē arī ilgtspējīgu būvmateriālu izmantošanu būvniecības procesā, ēkai nepieciešamo elektroenerģijas un ūdensresursu efektīvu izmantošanu, kā arī ugunsdrošību.
 4.Paveikto būvdarbu kvalitāteLīdz 10vērtē apsekojot klātienē, kā arī iesniegtos dokumentus (ja ir), kas apliecina kārtīgu darbu organizāciju un saudzīgu attieksmi pret apkārtējo vidi būvniecības laikā
 5.Ventilācijas sistēmaLīdz 15Vēdināšana, dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce, dabiskā pieplūde un mehāniskā nosūce, mehāniskā ventilācija ar siltuma atgūšanu no izvadāmā gaisa
 6.Siltumapgādes sistēmaLīdz 15Tehniskie risinājumi
 7.Arhitektoniski telpiskā risinājuma kvalitātelīdz 5Funkcionālā risinājuma mērķtiecīgums, tā atbilstība objekta telpiskajai kompozīcijai, arhitektūras detaļu un mezglu risinājumu kvalitāte energoefektīvas būvniecības kontekstā, izvēlēto risinājumu novitāte.
Nr.p.k.KritērijsPunktu skaits    Piezīmes
 1.Siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc ēkas atjaunošanas vai jaunbūvēm  (kWh/m2 gadā)līdz 20maksimālais nepieciešamās siltumenerģijas patēriņš, pamatojoties uz ēkas siltumenerģijas bilanci un ietverot arī pārveidotās enerģijas daudzumu:- 110*kWh/m2 gadā ēkas atjaunošanas gadījumā;- 90* kWh/m2  jaunbūves gadījumā  (atbilstoši spēkā esošajiem Ministru  kabineta noteikumiem ēku energosertifikācijas jomā)*Ja rūpnieciskās ēkas vidējais apkurināmo telpu augstums ir lielāks par 3,5 metriem, maksimālais siltumenerģijas patēriņš apkurei var pārsniegt šos rādītājus. Ņemot vērā ēkas vidējo apkurināmo telpu augstumu, maksimālo siltumenerģijas līmeni apkurei aprēķina, izmantojot šādu formulu:Emax.apk.. = Emax x h / 3,5,kurEmax.apk. – siltumenerģijas maksimāli pieļaujamais līmenis, ja ēkas vidējais apkurināmo telpu augstums pārsniedz 3,5 metrus (kWh/m2 gadā);h – faktiskais ēkas vidējais apkurināmo telpu augstums (m);Emax – siltumenerģijas maksimāli pieļaujamais līmenis, kas noteikts šajā kritērijā
 2.Elektroenerģijas patēriņš saimnieciskām vajadzībām (piemēram, ventilācija, dzesēšana, apgaismojums)Līdz 15maksimālais elektroenerģijas patēriņš 150 kWh/m2 gadā
 3.Atjaunojamo energoresursu risinājumiLīdz 3Tiek vērtēta atjaunojamo energoresursu risinājumu esamība (karstais ūdens, apkure, elektrība)
 4.Ilgtspējīgi risinājumilīdz 15Tiek vērtēta iekštelpu un ārtelpas vides kvalitāte, kas tiešā mērā atstāj iespaidu uz ēkas lietotāju veselību un labbūtību. Vērtē arī ilgtspējīgu būvmateriālu izmantošanu būvniecības procesā, ēkai nepieciešamo elektroenerģijas un ūdensresursu efektīvu izmantošanu, kā arī ugunsdrošību.
 5.Paveikto būvdarbu kvalitāteLīdz 10vērtē apsekojot klātienē, kā arī iesniegtos dokumentus (ja ir), kas apliecina kārtīgu darbu organizāciju un saudzīgu attieksmi pret apkārtējo vidi būvniecības laikā
 6.Ventilācijas sistēmaLīdz 15Vēdināšana, dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce, dabiskā pieplūde un mehāniskā nosūce, mehāniskā ventilācija ar siltuma atgūšanu no izvadāmā gaisa
 7.Siltumapgādes sistēmaLīdz 15Tehniskie risinājumi
 8.Arhitektoniski telpiskā risinājuma kvalitātelīdz 5Funkcionālā risinājuma mērķtiecīgums, tā atbilstība objekta telpiskajai kompozīcijai, arhitektūras detaļu un mezglu risinājumu kvalitāte energoefektīvas būvniecības kontekstā, izvēlēto risinājumu novitāte.