Indra Stepanova

Ēku atjaunošanas process bieži ir komplicēts, dažādiem lēmumiem un atbildīgiem lēmumiem pilns. Katra iedzīvotāja apziņas veicināšana par energoefektivitātes lomu ikdienas dzīvē, sistēmas pilnveidošana un sabiedrības izglītošana kustības “Dzīvo siltāk” ietvaros ir viena no atslēgām uz veiksmīgi un energoefektīvi atjaunotām ēkām.