Jānis Sterģis

Energoefektivitāte ir enerģijas lietderīga izmantošana – elektrības, ūdens un siltuma pārdomāta lietošana, tādējādi ietaupot ne vien personiskos līdzekļus, bet arī saudzējot apkārtējo vidi. Svarīgi atcerēties, ka resursu patēriņu var samazināt, nezaudējot sev ierasto komforta līmeni! Pati lētākā un zaļākā enerģija ir tā, ko nepatērējam, tādēļ ir svarīgi veikt energoefektivitātes pasākumus dzīvokļos un ēkās.