Signe Groza

Ēkās tiek patērēta nozīmīga daļa no saražotās enerģijas un tās ir arī atbildīgas par vairāk nekā trešdaļu no siltumnīcefekta gāzu emisijām Eiropas Savienībā. Tādēļ ēku energoefektivitātes uzlabošanai ir būtiska loma ceļā uz ES mērķi līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti. Lai uzlabotu daudzdzīvokļu māju energoefektivitāti, Latvijai ir pieejami 57,2 miljoni EUR no Atveseļošanas fonda. Papildu finansējums pieejams arī vēsturiskajām publiskajām ēkām u.c. saistītiem mērķiem. Ļoti būtiska ir un būs attiecīgo projektu savlaicīga ieviešana!