Toms Lācis

Ilgtspējīga ēka nevar būt bez ilgtspējīgiem iedzīvotājiem. Piedomājot un izvēloties piemērotākos risinājumus šodien, jau rīt būsim gan zaļāki videi, gan neatkarīgāki no apkārtējiem faktoriem