Iveta Muceniece

Attīstības finanšu institūcija Altum

Ik gadu konkursam “Energoefektīvākā ēka Latvijā” tiek pieteiktas energoefektīvas ēkas, kuru atjaunošana ir veicinājusi arī sabiedrības izpratni par ēku konstrukciju siltumnoturību atbilstību mūsdienu energoefektivitātes prasībām. Ēkas atjaunošanu nevar paveikt viens cilvēks, tā ir komanda, kas spējusi sadarboties un nonākt pie kopīgiem lēmumiem. Konkursam pieteiktās ēkas lieliski atspoguļo, ka galvenais ir nebaidīties darīt un iesējams uzsākt ko nezināmu. Ir jādara, un par paveikto IR arī jālepojas!

Uldis Andersons

Žurnāla “Būvinženieris” galvenais redaktors

Energoefektivitāte sākas ar pārdomātu projektu, efektīvu plānošanu, gudru materiālu un tehnoloģiju izvēli, godprātīgu un saudzīgu attieksmi pret vidi, kurā tiek būvēts. Šo pūliņu augļi jau ir samazināts energoresursu patēriņš, draudzīgas izmaksas un, pats galvenais, kvalitatīva un komfortabla dzīvestelpa ar visiem labumiem, ko tā sniedz. Viens no konkursa Energoefektīvākā ēka Latvijā galvenajiem uzdevumiem ir rosināt un veicināt labo praksi visos būves tapšanas un ekspluatācijas līmeņos. Ir liels prieks, ka labo piemēru ar katru gadu kļūst vairāk, un mūsdienīgi, energoefektīvi un ilgtspējīgi risinājumi vairs netiek uztverti kā dārgi, ekskluzīvi un nevajadzīgi tēriņi, bet gan pamazām kļūst par normu gan jaunajā būvniecībā, gan rekonstrukcijā.

Līga Kurevska

Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāre

Energoefektivitāte ir ilgtspējīgas nākotnes stūrakmens. Optimizējot mūsu enerģijas patēriņu, mēs varam samazināt negatīvo ietekmi uz vidi, samazināt mūsu rēķinus un veicināt mūsu uzņēmumu konkurētspēju. Ēkas un būves ir lielākā atsevišķā kategorija mūsu enerģijas patēriņa struktūrā, pārspējot pat transporta un lauksaimniecības sektorus. Attiecīgi ēku energoefektivitāte ir ne tikai sociāli atbildīga izvēle, bet arī praktisks ieguldījums katra cilvēka un uzņēmuma nākotnē.

Edīte Biseniece

Būvniecības valsts kontroles birojs

Energoefektivitāte ēkās nenozīmē tikai jaunāko tehnoloģiju piedāvāto iespēju  gudru izmantošanu, tā prasa arī domāšanas un ieradumu maiņu

Signe Groza

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Ēkās tiek patērēta nozīmīga daļa no saražotās enerģijas un tās ir arī atbildīgas par vairāk nekā trešdaļu no siltumnīcefekta gāzu emisijām Eiropas Savienībā. Tādēļ ēku energoefektivitātes uzlabošanai ir būtiska loma ceļā uz ES mērķi līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti. Lai uzlabotu daudzdzīvokļu māju energoefektivitāti, Latvijai ir pieejami 57,2 miljoni EUR no Atveseļošanas fonda. Papildu finansējums pieejams arī vēsturiskajām publiskajām ēkām u.c. saistītiem mērķiem. Ļoti būtiska ir un būs attiecīgo projektu savlaicīga ieviešana! 

Knut Höller

Managing Member of the Board, Housing Initiative for Eastern Europe (IWO e.V.), Berlin

In the last ten years, essential foundations have been laid for increasing energy efficiency in buildings in Latvia. Campaigns like Dzīvo Siltāk and the annual competition Energy-Efficient Building have been key to disseminating and spreading expertise and knowhow.

Public awareness of and acceptance for the issue of energy efficiency have been raised considerably. However, there is a lot of work ahead in the years to come. Priority needs to be given to consistently pursuing support programmes for building refurbishment, continuing training actions to qualify experts in housing management and construction to secure the quality of refurbishments and raise the building users’ awareness for energy efficiency. As a partner of Dzīvo Siltāk and a member in the Jury of the competition which I’m glad to be part of, IWO is keen and pleased to continue supporting these activities in the future.”

Aldis Greķis

Latvijas Siltuma, Gāzes un Ūdens Tehnoloģijas Inženieru Savienība neatkarīgais eksperts ēku energoefektivitātes jomā

Energoefektivitātes paaugstināšana nozīmē tiekšanos pēc jaunām zināšanām, idejām, risinājumiem un tehnoloģijām.

Andris Lujāns

Isover/Gyproc projektu vadītājs

Būvēt energoefektīvi nozīmē domāt ne tikai par to, kā samazināt izmaksas par apkuri, bet arī par to, cik lielu iespaidu ēka atstāj uz vidi, kurā dzīvojam. 

Uģis Bratuškins

RTU Arhitektūras fakultātes dekāns Profesors, dr. arch.

Saprātīga un mērķtiecīga resursu izmantošana. Godprātīgs darbs gan projektēšanā, gan būvniecībā. Ieinteresēti un atbildīgi procesa dalībnieki. Tie ir daudzveidīgas un ērtas dzīvestelpas veidošanas galvenie mūsdienu izaicinājumi. Lai mums visiem izdodas! 

Saprātīga un mērķtiecīga resursu izmantošana. Godprātīgs darbs gan projektēšanā, gan būvniecībā. Ieinteresēti un atbildīgi procesa dalībnieki. Tie ir daudzveidīgas un ērtas dzīvestelpas veidošanas galvenie mūsdienu izaicinājumi. Lai mums visiem izdodas! 

Natālija Beļska

Neatkarīgā eksperte ēku energoefektivitātes jomā

Latvija ir zaļa valsts, ar daudziem mežiem, skaistiem purviem un svaigu gaisu! Kas mums trūkst, lai kļūtu par zaļāko valsti pasaulē? Ir jāmaina sabiedrības paradumi, pilnveidojot un attīstot zaļās tehnoloģijas visā cilvēka dzīves ciklā, kur liels potenciāls ir tieši būvniecībai! Vēlos redzēt Latviju ar nulles enerģijas mājām, kas būtu videi visdraudzīgākais variants, tāpēc piedalos konkursa žūrijā. Šis konkurss sniedz lielu iespēju apzināt energoefektīvākos projektus un būves Latvijā, dalīties pieredzē ar nozares speciālistiem. Konkursa rezultāti dāvina ticību, ka mēs varam kļūt par zaļāko valsti pasaulē!

Dzintars Šulcs

SIA “Knauf”

Katra cilvēka labsajūta ir atkarīga ne tikai no dzīvesveida un pozitīvas domāšanas. Dzīves kvalitāti būtiski ietekmē arī atmosfēra un komforta līmenis mājās un darba vietā. Niansēs pārdomāti telpiskie risinājumi, augstvērtīgu tehnoloģiju pieejamība un gaumīgs interjers ļauj mums gūt prieku gan strādājot, gan atpūšoties. Svarīgākais ir pārliecība, ka tieši sev piemērotākās un labākās vides radīšanā daudz varam paveikt mēs paši. 

Jānis Ankipāns

Ilgtspējīgas būvniecības padome

Šodien iekštelpās pavadām līdz pat 90% mūsu laika tāpēc telpu mikroklimatam un akustikai ir liela nozīme.

Ivars Buls

Latvijas Logu un Durvju Ražotāju Asociācijas valdes priekšsēdētājs

Energoefektīvi un kvalitatīvi logi ilgtermiņā vienmēr atmaksājas! Un, atbalstot Latvijas logu un durvju ražotājus, mēs atbalstam savus radus, draugus, kuri strādā šajā nozarē un atbalsta mūsu valsti ar nomaksātiem nodokļiem, tiem paliekot Latvijā! 

Arturs Lešinskis

Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitāte profesors

Speciālistiem jādara viss iespējamais, lai personas, kuras pieņem lēmumus tiek informētas par telpu gaisa kvalitātes nozīmi. Apkures, ventilācijas un dzesēšanas sistēmas nevar tikt projektētas, iebūvētas, apkalpotas balstoties uz maksimālas izdevumu samazināšanas principa. Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmām jābūt projektētām/iebūvētām/apkalpotām tā, lai iespējami samazinātu enerģijas patēriņu, bet tas nedrīkst notikt uz telpu gaisa kvalitātes un temperatūras komforta nodrošināšanas rēķina.

Andris Vulāns

Būvfizikas inženieris

Konkurss ir vienreizēja iespēja iepazīties un izvērtēt Latvijas sabiedrības ceļu uz augstākiem ēku energoefektivitātes standartiem. 

Andris Spīdāns

AS “Latvenergo”

Prieks par konkursa “Energoefektīvākā ēka Latvijā” dalībniekiem. Par to atvērtību un gatavību dalīties savā pieredzē, kas uzkrāta, veicot energoefektivitātes pasākumus.

Ģirts Beikmanis

Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija

Dzīve energoefektīvā, drošā un sakoptā mājoklī ilgtermiņā vienmēr atmaksājas! 

Helēna Endriksone

Latvijas Būvinženieru savienības valdes priekšsēdētāja 1. vietniece Eiropas Civilo inženieru padomes (ECCE) viceprezidente / ECCE ExBO member/

Konkurss „Energoefektīvākā ēka Latvijā” jau vairākus gadus veicina labo praksi energoefektivitātes jomā, sabiedrības izpratni par energoefektīvu un kvalitatīvu ēku būvniecību.

Tā turpināt!

Ineta Geipele

Rīgas Tehniskā universitāte

Lielu ieguldījumu energoefektivitātes mērķu sasniegšanā ir devis Ekonomikas ministrijas organizētais konkurss Energoefektīvākā ēka Latvijā, kas sekmē enerģijas gala lietotāju un ēku uzturētāju motivāciju pilnveidoties energoefektivitātes jautājumos, kā arī rosina kontrolēt enerģijas lietošanas patēriņa efektivitāti mājsaimniecībās un publiskajās ēkās.

Konkurss akcentē pievērst lielāku uzmanību plānotajiem pasākumiem un atbalstu programmām par pieejamiem energoresursiem un piedāvātajām iespējām un risinājumiem.

Dzintars Lagzdiņš

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Siltinot ēkas, lai uzlabotu energoefektivitāti nenozīmē domāt tikai par to, kā samazināt izmaksas par apkuri, bet arī uzlabotu drošību vidē, kurā dzīvojam. Vērtēšu, kā uzlabojot ēkas energoefektivitāti, ievērotas būvnormatīvos noteiktās ugunsdrošības prasības. 

Normunds Kalniņš

SIA “Paroc”

Esam atkarīgi no energoresursu pieejamības un kaimiņu labvēlības. Konkurss “Energoefektīvākā ēka Latvijā” notiek, lai mēs visi kopā radītu labo praksi, ka energoefektivitāte ir veids, kā būt mazāk atkarīgiem no citiem.

Māris Želvis

SIA “Rockwool” vadītājs

Daudzām ēkām ir ievērojams enerģijas taupīšanas potenciāls. Sāciet taupīt enerģiju šodien, nevis rīt. 

Žanna Martinsone

Rīgas Stradiņa universitāte Aroda un vides medicīnas katedra Darba drošības un vides veselības institūts Higiēnas un arodslimību laboratorija

Cilvēka labsajūtai un veselībai ir būtiska laba iekštelpu gaisa kvalitāte gan mājokļos, gan publiskās ēkās, gan darbā. Tāpēc savrīgi ir neaizmirst, ka energoefektīva ēka sniedz ieguvumu ne tikai ekonomiskā, vides un telpas sakārtotības jomā, bet arī nodrošina atbilstošu iekštelpu gaisa kvalitāti.

Lai mums izdodas energoefektivitāti apvienot ar veselīgas vides radīšanu ikvienā ēkā!

Ilze Dimdiņa

Neatkarīgā eksperte ēku energoefektivitātes jomā, Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektētāja

Konkurss popularizē energoefektivitātes pasākumu realizēšanu iedzīvotājiem, demonstrējot tūlītēju labklājības pieaugumu un ekonomisko pamatojumu ilgtermiņā. Piedaloties žūrijas darbā man ir iespēja vērtēt risinājumus un veicināt izpratni par ventilācijas būtisko ietekmi uz cilvēka veselību un ēkas energoefektivitāti.

Lana Migla

Rīgas Tehniskā universitāte

Latvijā ir tādi klimatiskie apstākļi, ka lielāko daļu enerģijas resursu mēs tērējam apkures vajadzībām. Primārie resursi, ko lietojam ikdienā, nav bezgalīgi, tādēļ katram atsevišķi un visiem kopā ir jākļūst energoefektīvākiem. Konkurss „Energoefektīvākā ēka Latvijā” ir brīnišķīga iespēja parādīt, ka Latvijā ir cilvēki, kas domā ne tikai par šodienu, bet arī par nākotni. 

Lilita Zadeika

Pārstāv Latvijas Siltuma, Gāzes un Ūdens Tehnoloģijas Inženieru Savienību

Energoefektivitāte nav kaprīze, tas ir ilgtspējīgs risinājums.

Toms Lācis

Elektrum Energoefektivitātes centrs

Ilgtspējīga ēka nevar būt bez ilgtspējīgiem iedzīvotājiem. Piedomājot un izvēloties piemērotākos risinājumus šodien, jau rīt būsim gan zaļāki videi, gan neatkarīgāki no apkārtējiem faktoriem 

Indra Stepanova

Ekonomikas ministrija

Ēku atjaunošanas process bieži ir komplicēts, dažādiem lēmumiem un atbildīgiem lēmumiem pilns. Katra iedzīvotāja apziņas veicināšana par energoefektivitātes lomu ikdienas dzīvē, sistēmas pilnveidošana un sabiedrības izglītošana kustības “Dzīvo siltāk” ietvaros ir viena no atslēgām uz veiksmīgi un energoefektīvi atjaunotām ēkām. 

Tomass Lausmā

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Ugunsdrošība ir svarīga ikvienam, jo katrs grib dzīvot dzīvībai un veselībai drošā vidē. Ja neveikt nepieciešamos pasākumus ugunsdrošo būvju veidošanai, cilvēks sevi un tuviniekus pakļauj ugunsgrēka riskam, kad var zaudēt ne tikai iedzīvi, bet arī dzīvību un veselību. Tādējādi būvējot energoefektīvi, jāpiedomā arī par ugunsdrošību. 

Jurģis Vinniņš

AS “Sadales tīkls”

Energoefektīvi ir spēja ikdienā pārzināt savus elektroenerģijas patēriņus, pielietojumu un rast iespēju tos tērēt gudri un droši.

Jānis Ikaunieks

Rīgas enerģētikas aģentūra

Energoefektivitāte ir instruments kā atjaunot savus mājokļus, sakārtojot ēkas tehnisko stāvokli un dodot tiem otru dzīvi. Savukārt, iedzīvotājiem tā ir iespēja dzīvot jaunā skaistā ēkā ar pienācīgu mikroklimatu un pazeminātu siltumenerģijas patēriņu. 

Raivis Zonenbergs

Būvniecības valsts kontroles birojs

Būvdarbu kvalitāte tiešā veidā ietekmē ēku energoefektivitāti, tādēļ ir ļoti svarīgi pievērst uzmanību kvalitātes nodrošināšanas procesiem. 

Andris Lazarevs

Ekonomikas ministrija

Pastāvēs, kas pārvērtīsies (Rainis)

Agnese Brašmane

Finanšu nozares asociācija

Finanšu nozarē, kur katrā lēmuma pamatā ir būtisks ekonomisks pamatojums, virzība uz energoefektīviem mājokļiem ir uzskatāma par pārdomātu ieguldījumu. Tā nav tikai līdzekļu piešķiršana, bet gan būtiska investīcija, kuras ieguvumi ir mērāmi kā ilgtspējīgā nākotnē, tā paaudžu labklājībā. Mūsdienu realitātē, finanšu eksperti, jau daudzkārt uzsver, ka atbildīgu tehnoloģiju un ekonomiskās stratēģijas sinerģija ir kļuvusi arī par mūsu enerģētiskās neatkarības un drošības balstu. 

Kristīne Ilgaža

Lauku atbalsta dienests

Viens var daudz, bet kopā varam krietni vairāk! Ikdienā prieku rada tas, ka gandrīz ik uz soļa redzam, ka saimniekojam energoefektīvāk, jā, arī lauksaimniecībā un zivsaimniecībā! Ikvienā nozarē mums ir ar ko lepoties. Konkurss ir lieliska iespēja pateikt skaļu Paldies visiem tiem, kuri ar savu darbu padara mūsu Latviju labāku! 

Jānis Sterģis

AS “Rīgas siltums”

Energoefektivitāte ir enerģijas lietderīga izmantošana – elektrības, ūdens un siltuma pārdomāta lietošana, tādējādi ietaupot ne vien personiskos līdzekļus, bet arī saudzējot apkārtējo vidi. Svarīgi atcerēties, ka resursu patēriņu var samazināt, nezaudējot sev ierasto komforta līmeni! Pati lētākā un zaļākā enerģija ir tā, ko nepatērējam, tādēļ ir svarīgi veikt energoefektivitātes pasākumus dzīvokļos un ēkās.

Artūrs Gredzens

SIA “Artiva”

Ēkas kvalitāte ir tik augsta, cik augsts zināšanu līmenis ir visiem projektā iesaistītajiem. Ja laicīgi apzinātos, kādas sekas sagaidāmas ēkas ekspluatācijas laikā, mēs lielāku uzmanību pievērstu ilgtermiņa risinājumiem jau tagad. Konkurss “Energoefektīvākā ēka Latvijā” notiek, lai būtu pēc iespējas vairāk labu būvniecības piemēru visiem. 

Dario Ramuss

SIA “Robert Bosch”

Klimatam neitrāls dzīvojamais fonds ir atslēga uz veiksmīgu enerģijas pāreju. Šīs tēmas nozīmīgums un atbilstība atspoguļojas pastāvīgajā lielajā pieprasījumā pēc klimatam draudzīgiem risinājumiem gan industriālajam, gan privātajam sektoram.

Raimonds Kašs

Būvniecības valsts kontroles birojs

Centīgi strādāt un no sirds priecāties – ir viss, kādēļ vērts dzīvot. Bet būtisks priekšnosacījums tam ir energoefektīvi apstākļi pie kuriem ir vērts cītīgi piestrādāt!

Inese Āboliņa

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”

Energoefektīvas ēkas Latvijā saudzē mūsu planētu, piepilda mūsu dzīves ar komfortu un siltumu. Šajā ceļā uz enerģijas efektivitāti, mēs atklājam ne tikai jaunas tehnoloģijas un inovācijas, bet arī veidojam stiprāku, izglītotāku un vienotāku sabiedrību. Energoefektivitāte nav tikai mūsu māju uzlabošana – tā ir mūsu dzīves kvalitātes paaugstināšana un ilgtspējīga nākotnes veidošana. 

Edijs Kupčs

Latvijas Būvuzņēmēju apvienība

Energoefektivitāte šodien nozīmē vairāk nekā tikai ēkas siltināšanu; tā ir integrētu, energoresursus taupīgu sistēmu ieviešana un sertificēšana, kas liecina par ilgtspējīgu un zaļu pieeju būvniecībā. Mērķis ir radīt ekonomiski efektīvas, komfortablas un videi draudzīgas ēkas, kas kļūst par nozares standarta piemēru. Mēs virzāmies uz ilgtspējīgu būvniecību, kurā energoefektivitāte apvienojas ar zaļām tehnoloģijām, lai radītu ne tikai ekonomiski izdevīgas, bet arī ērtas un videi draudzīgas mājvietas.

Raimonds Kašs

Klimata un enerģētikas ministrija

Energoefektivitāte un dzīves kvalitāte ir cieši saistītas. Padarot ilgtspējīgas un energoefektīvas ēkas sev apkārt, dodam savu ieguldījumu vispārējai sabiedrības labklājībai. 

Staņislavs Gendelis

Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte Skaitliskās modelēšanas institūts

Energoefektivitāte nav tikai enerģijas skaitītāja rādījums – tas ir dzīvesveids, kas jāpopularizē, balstoties uz datiem un zinātniski pamatotiem piemēriem!