• Nominācija

  • Gads

  • Pilsēta

  • Tikai laureāti

  • Projekta autors

  • Būvuzņēmējs

  • Pasūtītājs / Uzņēmējs

Objekti

Objekta nosaukums Adrese Novads/pilsēta

Projekta pasūtītājs:
Biedrība „Privātā vidusskola ĀBVS”
Projekta autors:
Sergejs Ņikiforovs
Galvenais būvuzņēmējs:
AS UPB
Būvdarbu vadītājs:
Vjačeslavs Poliščuks (AS „UPB”)
Būvuzraugs:
Jeļena Maceralika („2KONSULTANTI”)

Projekta apraksts:

Ādažu Brīvā Valdorfa skola Attekas ielā 35, Ādažos ekspluatācijā nodota 2016. gadā. Tās ir izglītības iestādes mācību telpas un palīgtelpas. Stāvu skaits – 3; ēkas augstums (metros) 11.9 m; ēkas virszemes stāvu skaits 3 stāvi; ēkas apbūves laukums 782.9 m2; ēkas kopējā platība 921.6 m2; ēkas būvtilpums 7844 m3.

Celtniecības gaitā ieviesti ilgtspējīgi risinājumi – enerģija tiek iegūta no atjaunojamajiem energoresursiem, siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņa monitorings un energoefektīva izmantošana.

Ārsienas ir karkasa veida ar I-veida koka sijām. Fasādes siltināšanai izmantotas kokšķiedru plāksnes 12 mm biezumā un ekovate 450 mm biezumā. Pagraba/grīdas pārsegumam izmantots stiegrots betons un XPS siltumizolācija 200 mm biezumā. Ārdurvīm izvēlētas alumīnija durvis, logiem – PVC logi ar trīskāršu stikla paketi. Logu hidroizolācijai izmantota kausējamā hidroizolācija, tvaika izolācijai PVC tvaika izolācijas plēve 200 mk un siltumizolācijai ekovate 450 mm.

Siltumapgādei izvēlēts siltumsūknis un saules kolektori apkures atbalstam. Siltuma regulācija tiek veikta atkarībā no pārgaisa temperatūras, kā arī to var regulēt individuāli ar termoregulatoriem.

Karstais ūdens tiek sagatavots lokāli, un to nodrošina siltumsūknis un saules kolektori. Karstā ūdens temperatūra tiek regulēta siltummezglā.

Ēkai ir mehāniskā ventilācija ar siltuma atgūšanu no izvadāmā gaisa. Elektroapgādei izmanto saules baterijas (elektrības ražošanai), vēja ģeneratoru un koģenerācijas iekārtu. Izveidota energoefektīvas teritorijas un telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana, ierīkoti dūmu detektori.

Saskaņā ar 2016. gadā ēkai izsniegto pagaidu energosertifikātu ēka atbilst A klasei un tās atsauces vērtība ir 14 kWh/m2. Enerģijas patēriņš tiek novērtēts 81,24 kWh/m2 gadā, primārais enerģijas novērtējums ir 57,55 kWh/m2 gadā, bet oglekļa dioksīda emisijas novērtējums ir 2,06 kgCO2/m2 gadā.

Projekta pasūtītājs:
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Projekta autors:
Guna Pīlēna
Galvenais būvuzņēmējs:
AS UPB
Būvdarbu vadītājs:
Aivars Lākutis
Būvuzraugs:
Alvis Krauklis

Projekta apraksts:

I vieta nominācijā „Energoefektīvākā publiskā ēka Latvijā” 2019

Liepājas Olimpiskais centrs Brīvības ielā 55, Liepājā ekspluatācijā nodots 2018. gadā. Ēkas platība ir 7804.2 m2; virszemes stāvu skaits – 4; nesošās konstrukcijas – saliekamais dzelzbetons, metāls; norobežojošās konstrukcijas – keramzītbloku mūris, Sendvičtipa paneļi. Ēkas ārsienas veido keramzītbetona bloki, sendvičpaneļi un siltinājums 150 mm un 200 mm biezumā. Ēka ir savietotais jumts – profiloksne, siltumizolācija, PVC. Siltinājums 270 mm biezumā. Pagraba/grīdas pārsegumu veido dzelzsbetona paneļi un siltinājums 100 mm biezumā. Ēkai ir centralizētā siltumapgāde. Siltuma regulēšana ēkā notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras, temperatūra tiek pazemināta naktīs un brīvdienās, kā arī to var regulēt individuāli ar termoregulatoriem. Siltumenerģijai ir vienotā uzskaite siltuma mezglā kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Karstā ūdens sagatavošana notiek centralizēti siltuma mezglā. Karstā ūdens temperatūra tiek regulēta siltuma mezglā, kā arī temperatūras regulēšana notiek, piemērojoties apstākļiem un atkarībā no ēkas lietošanas veida. Ir vienotā siltumenerģijas uzskaite kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Ēkā ir mehāniskā ventilācija ar siltuma atgūšanu no izvadāmā gaisa. Izveidota energoefektīvas teritorijas un telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana (taimeri, kustības/klātbūtnes sensori), izveidota zibensaizsardzības sistēma, pārsprieguma aizsardzības sistēma un uzstādīti dūmu detektori. Saskaņā ar Energosertifikāta datiem ēkas kopējais elektroenerģijas patēriņš ir 42694.65 kWh/m2 gada laikā.

Projekta pasūtītājs:
Liepājas pilsētas pašvaldība
Projekta autors:
Guna Pīlēna
Galvenais būvuzņēmējs:
AS UPB
Būvdarbu vadītājs:
Matīss Miezis
Būvuzraugs:
Gints Ernstsons

Projekta apraksts:

III vieta nominācijā „Energoefektīvākā publiskā ēka Latvijā” 2020

Tenisa halle Liedaga ielā 7 Liepājā ekspluatācijā nodota 2019. gadā. Ēkas kopējā platība –5987,7 m2. Tai ir trīs virszemes stāvi. Hallei ir monolītie dzelzsbetona pamati, izmantotas saliekamās dzelzsbetona un metāla konstrukcijas, SW paneļi, savietotais jumts. Ārsienas veidotas no SW paneļiem ar 200 mm biezu siltumizolācijas kārtu. Pagrabā ir klona grīdas un asfalts. Jumta segumam izvēlētas profilloksnes un PVC membrānas, siltumizolācijas materiāla biezums – 270 mm.Ēkā ir centralizētā siltumapgāde. Siltuma regulēšana notiek atkarībā no āra gaisa temperatūras, temperatūra tiek pazemināta naktī un brīvdienās, kā arī individuāli regulēta ar termoregulatoriem. Siltumenerģijai tiek veikta vienotā uzskaite siltuma mezglā kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai, uzskaite tiek veikta arī ar alokatoriem. Karstā ūdens sagatavošana notiek centralizēti siltuma mezglā, temperatūras regulēšana tiek veikta, piemērojoties apstākļiem un atkarībā no ēkas lietošanas veida. Ir vienotā uzskaite kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai un tikai karstā ūdens apjomam.Ierīkota mehāniskā ventilācija ar siltuma atgūšanu no izvadāmā gaisa. Izveidota energoefektīvās teritorijas un telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana – taimeri, kustības un klātbūtnes sensori –, izveidota zibensaizsardzības un pārsprieguma aizsardzības sistēma, uzstādīti dūmu detektori.Saskaņā ar pagaidu energosertifikātu ēkai piešķirta A klase, kopējais enerģijas patēriņš ir 95,86 kWh/m² gadā.

Projekta pasūtītājs:
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Projekta autors:
Guna Pīlēna
Galvenais būvuzņēmējs:
AS UPB
Būvdarbu vadītājs:
Vjačeslavs Poliščuks
Būvuzraugs:
Gints Ernstsons

Projekta apraksts:

I vieta nominācijā “Energoefektīvākā publiskā ēka” 2021