• Nominācija

  • Gads

  • Pilsēta

  • Tikai laureāti

  • Projekta autors

  • Būvuzņēmējs

  • Pasūtītājs / Uzņēmējs

Objekti

Objekta nosaukums Adrese Novads/pilsēta

Projekta pasūtītājs:
SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"
Projekta autors:
A/S „Komunālprojekts”
Galvenais būvuzņēmējs:
KS „RBSSKALS Būvsabiedrība”
Būvdarbu vadītājs:
Uldis Krūskops
Būvuzraugs:
IA „RS Property”

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu ēkas A.Dombrovska ielā 49, Rīgā ekspluatācijā nodota 1981. gadā, bet renovācijas projekts īstenots 2015. gadā. Tā ir bezkarkasa lielpaneļu ēka (būvēta pēc 602. sērijas tipveida projekta).Būves ārsienu materiāls ir dzelzsbetons/betons. Ēkai ir 9 stāvi un tās kopējā platība ir 2438.63m2.

Atjaunošanas projekta laikā ēkā ieviesti vairāki ilgtspējīgie risinājumi – izmantoti videi draudzīgi materiāli, ēkā uzstādīti siltumenerģijas un elektroenerģijas skaitītāji, katrā dzīvoklī uzstādīti individuālie ūdens patēriņa skaitītāji. Jāatzīmē, ka pirms renovācijas netika izmantoti alokatori vai termoregulatori.

Ēkas ārsienas veidotas no 290 mm biezuma trīsslāņu keramzītbetona paneļiem un 10 mm apmetuma. Tās siltinātas ar stikla vati ISOVER SKL – M 150mm biezumā. Bēniņu pārsegumu veido 100 mm monolītie dzelzbetona paneļi, 80 mm keramzītsa oļi un 40 mm cementa javas kārta. Bēniņu pārsegums siltināts ar stikla vati ISOVER KT37 225mm biezumā. Pagraba/grīdas pārsegumu veido 100 mm monolītie dzelzbetona paneļi, 35 mm javas izlīdzinošā kārta un 5 mm grīdas segums, siltināšanai izmantota akmens vate PAROC CGL 20cy 120mm biezumā.

Jumta konstrukciju veido 150 mm monolītie dzelzbetona paneļi, 100 mm keramzītsa oļi, 40 mm cementa javas kārta un 5 mm ruberoīds bituma mastikā. Jumta siltināšanai izmantota puscietā stikla vate ISOVER OL-P 90mm un cietā stika vate ISOVER OL-TOP 30mm.

Ēkai veikta ārdurvju nomaiņa – uzstādīti PVC durvju bloki (U≤1,7 W/m2K). Nomainīti logi, ierīkojot jaunus PVC logus (stikla paketēm U≤1,3 W/m2K). Logu montāžai un hidroizolācijai izmantota SoudalFolienbandOutside logu lenta un montāžas putas, tvaika izolācijai SoudalFolienbandInside logu lenta un montāžas putas, logu un durvju ailes siltinātas ar minerālvates ISOVER RKL 31 plāksnēm 30mm.

Ēkai ir centralizētā siltumapgāde. Siltuma regulēšana notiek ēkas siltummezglā atkarībā no ārgaisa temperatūras, kā arī temperatūra tiek pazemināta naktīs un brīvdienās, un iespējams regulēt individuāli katrā dzīvoklī ar termoregulatoru palīdzību. Ēkai ir vienotā siltumenerģijas patēriņa uzskaite siltummezglā kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Karstais ūdens tiek sagatavots centralizēti,un temperatūras regulēšana notiek siltummezglā.

Attiecībā uz ventilāciju ēkai ir dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce.

Renovācijas projekta ietvaros izveidota energoefektīvas teritorijas un telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana.

Pēc renovācijas ir uzlabojušies siltumenerģijas patēriņa rādītāji. Piemēram, ja 2012. gada janvārī tas bija 62,50MWh, tad 2016. gada janvārī 47,36 MWh. Attiecīgi 2012. gada februārī 68,16MWh, tad 2016. gada februārī – 33,01 MWh, 2012. gada martā 45,23MWh, bet 2016. gada martā 31,54 MWh.

Saskaņā ar 2015. gadā ēkai izsniegto pagaidu energosertifikātutā atbilst D klasei. Enerģijas patēriņš tiek novērtēts 137,70 kWh/m2 gadā, primārais enerģijas novērtējums ir 227,13 kWh/m2 gadā, bet oglekļa dioksīda emisijas novērtējums ir 34,09 kgCO2/m2 gadā.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Projekta pasūtītājs:
SIA Valmieras namsaimnieks
Projekta autors:
Elita Dreimane
Galvenais būvuzņēmējs:
KS „RBSSKALS Būvsabiedrība”
Būvdarbu vadītājs:
Valdis Čerpakovskis
Būvuzraugs:
Valdis Valainis

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu ēka L.Laicena ielā 9, Valmierā nodota ekspluatācijā 1975. gadā, bet tās renovācijas projekts īstenots no 2014. – 2015. gadam. Ēkai ir 5 stāvi un pagrabstāvs, ēkā ir 143 dzīvokļi un ēkas kopējā platība ir 8635,2 m².

Ēkas ārsienas ir māla ķieģeļu mūris 510 mm un 390 mm biezumā, fasādes siltināšanai izmantota 150 mm biezuma minerālvate FRONTROCK MAX E. Cokols siltināts ar ekstrudēta putupolistirola plāksnēm Finnfoam b=100mm. Pagraba/grīdas pārsegums, kas veidots no dzelzsbetona pārseguma paneļiem 220 mm biezumā, siltināts ar Isover Topdec DP3 100 mm biezumā.

Jumta konstrukciju veido divslīpju savietotais jumts ar centrālo lietus ūdens savācēju. Jumta konstrukcija veidota no dzelzbetona pārseguma paneļiem. Jumta siltināšana veikta ar minerālvates plāksnēm Technoroof N30 + Technoroof N30g + Technoroof V50, kopējais biezums 250 mm. Izmantots arī uzkausējamā jumta segums 2 kārtās.

Ārdurvis, pagraba un vējtvera durvis nomainītas uz koka durvīm, bet siltummezglam izvēlētas metāla durvis.

Veikta logu nomaiņa veikta – kāpņu telpā stikla bloki nomainīti uz PVC logiem. Ēkā izmantoti PVC pakešlogi ar divstiklu paketi ar selektīvo stiklu (U≤1.3). Logu montāžai izmantotas montāžas putas, tvaika izolācijas un pretvēja montāžas lentas, logu ailas siltinātas ar Paroc Fab 3 30mm.

Renovācijas laikā veikta siltummezglu (3gab.) rekonstrukcija, nomainot uz pieslēgumu pēc neatkarīgās shēmas. Ēkas apkures sistēma sadalīta pa fasādēm, katrai ēkas fasādei paredzēts savs siltummainis. Nomainīti apkures guļvadi, veikta cauruļvadu siltināšana. Apkures stāvadu noslēgarmatūru un iztukšošanas ventiļu nomaiņa, uzstādot uz stāvvadiem balansējošos ventiļus.  Sadales sistēma aprīkota ar plūsmas balansēšanas vārstiem. Nomainīti sildķermeņi kāpņu telpās un uzstādīti termoregulatori. Jāatzīmē, ka pirms renovācijas netika izmantoti alokatori vai termoregulatori.

Siltuma temperatūra tiek regulēta atkarībā no ārgaisa temperatūras, pazemināta naktīs un brīvdienās, kā arī to var regulēt individuāli ar termoregulatoriem. Siltumenerģijas uzskaitei izmanto vienoto uzskaiti siltuma mezglā kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Ēkā pieslēgts Lattelecom Telemetrijas pakalpojums attālinātai siltuma vadībai. Telemetrijas pakalpojums ļauj automātiski nolasīt ūdens un siltumenerģijas patēriņu ēkā, analizēt iekārtu darbības informāciju. Apkures sistēmu iespējams vadīt un ieregulēt attālināti.

Karstā ūdens sagatavošana notiek centralizēti siltummezglā. Te nomanīti un izolēti pagrabā esošie ūdensapgādes guļvadi. Karstā ūdens sagatavošanai nepieciešamo siltumenerģiju uzskaita vienotā uzskaites sistēmā kopā ar apkuri un karstā ūdens sagatavošanu.

Veikts ventilācijas kanālu remonts, ventilācijas vadu tīrīšana, velkmes pārbaude. Virs ventilācijas kanāliem uzstādīti jumta turbīnas deflektori, kas paredzēti gaisa nosūkšanai dabiskā veidā, kas vēja ietekmē rada vilkmes efektu. Uzstādīti gaisa pieplūdes vārsti fasādes ārsienā.

Veikta pagraba elektroinstalācijas pārbūve, gaismekļu, nozarkārbu, slēdžu nomaiņa pārvietojot par siltinājuma tiesu. Sakārtota elektroinstalācija un sakaru kabeļi kāpņu telpās, izveidota zibensaizsardzības sistēma.

Lai optimizētu atkritumu savākšanu, kāpņu telpās izvietotas ZAAO kastes papīra makulatūrai. Pie ēkas novietoti atkritumu šķirošanas konteineri.

Saskaņā ar siltumenerģijas datu patēriņu gada laikā, piemēram, ja 2010. gadā tas sasniedza 1419,01 MWh gadā, 2011. gadā 1357,46 MWh gadā, 2014. gadā -1254,37 MWh, bet 2015. gadā jau 861,03 MWh, 2016. gadā – 954,63 MWh.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.