• Nominācija

  • Gads

  • Pilsēta

  • Tikai laureāti

  • Projekta autors

  • Būvuzņēmējs

  • Pasūtītājs / Uzņēmējs

Objekti

Objekta nosaukums Adrese Novads/pilsēta

Projekta pasūtītājs:
Biedrība "Pūre 22"
Projekta autors:
Ingus Bērziņš
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA "Amatnieks"
Būvdarbu vadītājs:
Ģirts Neimanis; Roberts Auseklis
Būvuzraugs:
Andris Girniuss

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu ēka “Pūre 22”, Pūres pagastā ekspluatācijā nodota 1974. gadā, bet atjaunošana veikta 2018. gadā. Tā ir ķieģeļu mūra un jauktu paneļu 3 stāvu 24 dzīvokļu ēka ar divslīpu jumtu un lodžijām, kopējā platība 2260,9 m2, dzīvokļu platība – 1554,5 m2. Pirms atjaunošanas netika izmantoti alokatori un termoregulatori. Renovācijas gaitā ārsienas siltinātas ar Rockwool akments vati 200 mm biezumā, kā arī veikta papildus siltināšana starplogu paneļos. Bēniņu pārsegums siltināts ar Paroc BLT 3 beramo vati 336 mm biezumā. Pagraba/grīdas pārsegums siltināts ar Tenapors EPS 70, 120 mm biezumā. Jumta segums ēkai ir jumta skārds. Veikta durvju un logu nomaiņa. Montāžai izmantota tvaika izolācijas lenta ISO-CONNECT INSIDE FD, kā arī blīvējuma lenta ISO_BLOCO ONE. Ēkai ir centralizētā siltumapgāde un siltuma regulēšana ēkā notiek individuāli ar termoregulatoriem. Ēkai ir vienotā siltumenerģijas uzskaite siltuma mezglā kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai, kā arī individuālie siltumenerģijas skaitītāji, katram dzīvoklim atsevišķi. Karstā ūdens apgāde tiek nodrošināta tikai apkures sezonas laikā, ārpus apkures sezonas tikai 1x nedēļā sestdienās. Karstā ūdens temperatūras regulēšana notiek siltuma mezglā. Ir vienotā uzskaite kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai, kā arī ir atsevišķs siltumenerģijas skaitītājs karstajam ūdenim, taču šīs MWh tiek uzskaitītas arī galvenajā skaitītājā. Pēc renovācijas uzstādīti ūdens skaitītāji visos dzīvokļos, līdz renovācijai nebija. Nebija karstā ūdens cirkulācija, virtuvēs bija tikai aukstais ūdens, vienai sekcijai virtuvēs ūdens nebija vispār. Attiecībā uz ventilāciju tiek nodrošināta dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce. Jau pirms renovācijas tika veikta iekšējo elektrotīklu renovācija: atjaunots ēkas iekšējais elektrotīkls. Pirms renovācijas arī uzstādīti kustību sensori kāpņu telpās un ieejas mezglos. Saskaņā ar Energosertifikāta datiem ēkas koriģētais siltumenerģijas patēriņš apkurei ir 42.64 kWh/m2 gadā, karstā ūdens sagatavošanai 18.74 kWh/m2 gadā.