• Nominācija

  • Gads

  • Pilsēta

  • Tikai laureāti

  • Projekta autors

  • Būvuzņēmējs

  • Pasūtītājs / Uzņēmējs

Objekti

Objekta nosaukums Adrese Novads/pilsēta

Projekta pasūtītājs:
SIA Liepājas namu apsaimniekotājs
Projekta autors:
Olga Jasaite
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA firma "UPTK"
Būvdarbu vadītājs:
Sergejs Duks
Būvuzraugs:
Juris Jākabsons

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu ēka Liepājā, Daugavas ielā 1 ekspluatācijā nodota 1990. gadā, bet ēkas renovācija veikta 2013. gadā. Ēkai ir pieci stāvi, 2 kāpņu telpas, kopējā platība ir 2029,85 m2. Pirms atjaunošanas netika izmantoti alokatori un termoregulatori. Atjaunošanas gaitā katram dzīvoklīm ir uzstādīts distances nolasīšanas skaitītājs uz karsto un auksto ūdeni. Dzelzsbetona paneļu ārsienu siltināšanai izmantota akmensvate 120 mm biezumā, bēniņu pārsegumam, kas veidots no dzelzsbetona paneļiem, izmantota beramā vate 200 mm biezumā, pagraba/grīdas dzelzsbetona paneļu pārsegumam izmantota akmensvate 100 mm biezumā. Ēkai nomainītas durvis un logi. Ēkai ir centralizētā siltumapgāde un siltuma regulēšana ēkā notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras. Siltumenerģijas uzskaitei ir vienotā uzskaite siltuma mezglā, kā arī izveidota horizontālā apkures sistēma un katram dzīvoklim ir savs apkures skaitītājs. Karstā ūdens sagatavošana notiek centralizēti siltuma mezglā un tiek regulēta attālināti no datora. Tiek veikta atsevišķa uzskaite karstā ūdens sagatavošanai un katram dzīvoklim ir uzstādīts distances nolasīšanas skaitītājs uz karsto un auksto ūdeni. Ventilācijai tiek izmantota vēdināšana ar dabisko pieplūdi un dabisko nosūci. Saskaņā ar Energosertifikāta datiem ēkas apkurei tiek izmantots 54.40 kWh/m2 gadā, karstā ūdens sagatavošanai 16.68 kWh/m2 gadā.

Projekta pasūtītājs:
SIA Liepājas namu apsaimniekotājs
Projekta autors:
Ivars Tomsons
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA firma "UPTK"
Būvdarbu vadītājs:
Sergejs Duks
Būvuzraugs:
Jānis Burģis

Projekta apraksts:

II vieta nominācijā „Energoefektīvākā renovētā daudzdzīvokļu ēka Latvijā” 2015

Dzīvojamā māja Dzērves ielā 17, Liepājā ekspluatācijā nodota 1979. gadā. Ēkas kopējā platība ir 3524.1 kv.m, bet ēkas apkurināmā platība – 2357,9 kv.m. Ēkai ir 5 stāvi, pagrabs un bēniņi. Ārsienas veidotas no gāzbetona paneļiem. Pirms renovācijas ēkā tika nodrošināta centralizēta siltumapgāde, taču netika izmantoti alokatori un termoregulatori. Renovācijas laikā ārsienas un dzelzsbetona paneļu bēniņu pārsegums siltināts ar akmens vati 150 mm un 100 mm biezumā, bet dzelzsbetona paneļu pagraba/grīdas pārsegums – ar akmens vates lamellām 120 mm biezumā. Ēkā veikta gan logu, gan durvju nomaiņa. Siltumapgāde ēkā tiek nodrošināta centralizēti un regulēta atkarībā no gaisa temperatūras ārā, piemērojot temperatūras pazeminājumu naktī, kā arī individuāli – ar termoregulatoriem. Ēkā ierīkota horizontālā apkures sistēma, kur katram dzīvoklim uzstādīts apkures skaitītājs. Karstā ūdens sagatavošana notiek centralizēti siltuma mezglā, ūdens temperatūru pazeminot naktīs. Ēkā nodrošināta dabiskās pieplūdes un dabiskās nosūces ventilācija, bet balkona logos iemontēti ventilācijas vārsti.

Projekta pasūtītājs:
SIA Liepājas namu apsaimniekotājs
Projekta autors:
Jēkabs Skrastiņš
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA firma "UPTK"
Būvdarbu vadītājs:
Māris Meistars
Būvuzraugs:
Jānis Burģis

Projekta apraksts:

I vieta nominācijā „Energoefektīvākā renovētā daudzdzīvokļu ēka Latvijā” 2015

Daudzdzīvokļu māja Ventas ielā 2, Liepājā ekspluatācijā nodota 1982. gadā. Ēkas kopējā platība ir 4802,40 kv.m, bet apkurināmā platība – 4214,1 kv.m. Ēkai ir 9 stāvi un pagrabs. Ārsienas veidotas ir no keramzītbetona paneļiem, pārsegumi – no dzelzsbetona paneļiem. Pirms renovācijas ēkā tika nodrošināta centralizēta siltumapgāde, taču netika izmantoti alokatori un termoregulatori. Renovācijas laikā ārsienas siltinātas ar 100 mm un 150 mm akmens vati, pagraba/grīdas segums – ar akmens vates lamellām 120 mm biezumā, bet jumts – ar cietās minerālvates plātnēm 120 mm un 100 mm biezumā. Ēkā veikta logu un durvju nomaiņa. Siltumapgāde ēkā tiek nodrošināta centralizēti un regulēta atkarībā no gaisa temperatūras ārā, piemērojot temperatūras pazeminājumu naktī, kā arī individuāli – ar termoregulatoriem. Ēkā ierīkota horizontālā apkures sistēma, kur katram dzīvoklim uzstādīts apkures skaitītājs. Karstā ūdens sagatavošana notiek centralizēti siltuma mezglā, ūdens temperatūru pazeminot naktīs. Ēkā nodrošināta dabiskās pieplūdes un dabiskās nosūces ventilācija, bet dzīvokļu logos iemontēti ventilācijas vārsti. Veikta iekšējo elektrotīklu renovācija.

Projekta pasūtītājs:
SIA Liepājas namu apsaimniekotājs
Projekta autors:
Anita Pope
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA firma "UPTK"
Būvdarbu vadītājs:
Sergejs Duks
Būvuzraugs:
Jānis Burģis

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu māja Krūmu ielā 49, Liepājā, ekspluatācijā nodota 1980. gadā. Ēkas kopējā platība ir 2643,5 m², bet apsildāmā platība – 2163,8 m². Ēkai ir 9 stāvi, pagrabs un bēniņi. Ārsienas veidotas no gāzbetona paneļiem, pārsegumi – no dzelzsbetona paneļiem. Pirms renovācijas ēkā tika nodrošināta centralizēta siltumapgāde, taču netika izmantoti alokatori un termoregulatori.

Renovācijas laikā ārsienas siltinātas ar 120 mm akmens vati, pagraba/grīdas segums – ar akmens vates lamellām 120 mm biezumā, bet bēniņu pārsegums – ar beramo vati 200 mm biezumā. Ēkā veikta durvju nomaiņa, montāžai izmantojot silikonu un Paroc FAB3 aiļu siltināšanai. Siltumapgāde ēkā tiek nodrošināta centralizēti un regulēta atkarībā no gaisa temperatūras ārā, piemērojot temperatūras pazeminājumu brīvdienās, kā arī individuāli – ar termoregulatoriem. Ēkā ierīkota horizontālā apkures sistēma, kur katram dzīvoklim uzstādīts apkures skaitītājs. Karstā ūdens sagatavošana notiek centralizēti siltuma mezglā, uzskaiti karstā ūdens sagatavošanai veicot atbilstoši patērētajam karstā ūdens apjomam. Izveidota energoefektīva teritorijas un telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana (taimeri, kustības/klātbūtnes sensori). Pēc ēkas renovācijas notiek siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņa monitorings, veicot siltummezglu sistēmas pārbaudi no datora.

Saskaņā ar 2015. gadā ēkai izsniegto pagaidu energosertifikātu ēka atbilst C klasei un tās atsauces vērtība ir 48,03kWh/m2. Enerģijas patēriņš tiek novērtēts 88,39 kWh/m2 gadā, primārais enerģijas novērtējums ir 99,05 kWh/m2 gadā, bet oglekļa dioksīda emisijas novērtējums ir 22,63 kgCO2/m2 gadā.

Saskaņā ar siltumenerģijas patēriņa datiem pirms renovācijas 2012./2013. gada apkures sezonā tas bija 253,1444MWh, 2013./2014. gada apkures sezonā 241,6882 MWh, bet pēc renovācijas 2016./2017. gada apkures sezonā no oktobra līdz aprīlim 144,9480MWh.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Projekta pasūtītājs:
SIA Liepājas namu apsaimniekotājs
Projekta autors:
Anita Pope
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA firma "UPTK"
Būvdarbu vadītājs:
Sergejs Duks
Būvuzraugs:
Jānis Burģis

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu māja Krūmu ielā 49, Liepājā, ekspluatācijā nodota 1980. gadā. Ēkas kopējā platība ir 2643,5 m², bet apsildāmā platība – 2163,8 m². Ēkai ir 9 stāvi, pagrabs un bēniņi. Ārsienas veidotas no gāzbetona paneļiem, pārsegumi – no dzelzsbetona paneļiem. Pirms renovācijas ēkā tika nodrošināta centralizēta siltumapgāde, taču netika izmantoti alokatori un termoregulatori.Renovācijas laikā ārsienas siltinātas ar 120 mm akmens vati, pagraba/grīdas segums – ar akmens vates lamellām 120 mm biezumā, bet bēniņu pārsegums – ar beramo vati 200 mm biezumā. Ēkā veikta durvju nomaiņa, montāžai izmantojot silikonu un Paroc FAB3 aiļu siltināšanai. Siltumapgāde ēkā tiek nodrošināta centralizēti un regulēta atkarībā no gaisa temperatūras ārā, piemērojot temperatūras pazeminājumu brīvdienās, kā arī individuāli – ar termoregulatoriem. Ēkā ierīkota horizontālā apkures sistēma, kur katram dzīvoklim uzstādīts apkures skaitītājs. Karstā ūdens sagatavošana notiek centralizēti siltuma mezglā, uzskaiti karstā ūdens sagatavošanai veicot atbilstoši patērētajam karstā ūdens apjomam. Izveidota energoefektīva teritorijas un telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana (taimeri, kustības/klātbūtnes sensori). Pēc ēkas renovācijas notiek siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņa monitorings, veicot siltummezglu sistēmas pārbaudi no datora.