• Nominācija

  • Gads

  • Pilsēta

  • Tikai laureāti

  • Projekta autors

  • Būvuzņēmējs

  • Pasūtītājs / Uzņēmējs

Objekti

Objekta nosaukums Adrese Novads/pilsēta

Projekta pasūtītājs:
SIA "VANGAŽU NAMSAIMNIEKS"
Projekta autors:
SIA "Arche"
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA "MI2"
Būvuzraugs:
Jānis Ozoliņš

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu ēka Gaujas ielā 16, Vangažos, Inčukalna novadā, ir 8 dzīvokļu ēka ar 2 stāviem, 1 kāpņu telpu, bēniņiem un pagrabu. Ēkas kopējā platība ir 576,6 m², apkurināmā platība – 442,3 m². Ēka ekspluatācijā nodota 1959. gadā un atjaunota 2014. gadā.
Ēkā tiek veikta atkritumu un piesārņojuma kontrole, kā arī sekots līdzi ūdens taupībai.
Ēkas ārsienas, kas veidotas no silikāta ķieģeļiem, siltinātas ar 150 mm biezu siltumizolācijas materiālu, un bēniņu dzelzsbetona paneļi siltināti ar 300 mm biezu siltumizolācijas materiālu. Ir veikta cokola siltināšana, kā arī uzstādītas metāla siltinātās ārdurvis. Visai ēkai veikta durvju un logu nomaiņa, izmantojot montāžas putas, tvaika un vēja izolācijas lentas un logu ailu siltināšanai Paroc ailu apdares un siltināšanaas loksnes. Siltuma regulēšana ēkā notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras, arī individuāli ar termoregulatoriem. Karstā ūdens temperatūras regulēšana ēkā notiek siltuma mezglā.