Daudzdzīvokļu ēka Ausekļa iela 2, Valka

Projekta pasūtītājs: Biedrība Ausekļa iela 2

Projekta autors: Kaspars Sproģis, Rūdolfs Liberts, Aldis Putniņš

Galvenais būvuzņēmējs: SIA PRO DEV

Būvdarbu vadītājs: Andrejs Kalniņš, Valdis Kamoliņš

Būvuzraugs: IK Reģis, Jānis Cunskis

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu ēka Ausekļa ielā 2, Valkā, pirmreizējā ekspluatācijā nodota 1973. gadā. Ēkai ir 5 virszemes stāvi un ēkas kopējā platība ir 2812,9 m2. Iepriekš tai nav veikti atjaunošanas darbi. Ēkā netika izmantoti alokatori un termoregulatori.

Renovācijas laikā ēkas ārsienas, ko veido ķieģeļi, keramzītbetons un koks siltinātas ar cieto akmens vati Paroc Linio10, 150 mm, λ≤ 0,036 w/mK. Bēniņu dzelzsbetona pārsegums siltināts ar beramo akmens vati Paroc BLT 9, λ≤ 0,041 W/mK. Dzelzsbetona pagraba/grīdas pārsegums siltināts ar  akmens vates plāksnēm Paroc CGL 20cy, 100 mm, λ≤ 0,037W/mK. Jumta segumam izmantots gumijoto ruļļu materiāls un nosegplātnes ar cinkota skārda apdari. Veikta vējtvera un pagraba durvju maiņa, uzstādot siltinātas, blīvas durvis. (U<=1.8 (W/m2K)). Veikta nenomainīto koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot, ka kopējā logu U vērtība ir Uw<=1.1(W/m2K). Montāžai izmantota GreenteQ gan ārējā gan iekšējā izolācijas lenta, siltumizolācijai akmens vate Paroc Linio 10, 30 mm, λ≤ 0,036 W/mK. 

Ēkai ir centralizētā siltumapgāde. Siltuma regulēšana ēkā notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras, tiek veikts temperatūras pazeminājums naktī un siltumu regulē individuāli ar termoregulatoriem. Siltumenerģijas uzskaite tiek veikta individuāli ar alokatoriem. Karstais ūdens tiek sagatavots centralizēti siltummezglā. Karstā ūdens temperatūras regulēšana notiek siltuma mezglā. Tiek veikta atsevišķa siltumenerģijas uzskaite karstā ūdens sagatavošanai. Uzstādīti ūdens viedie skaitītāji un alokatori apkures patēriņa kontrolei. 

Attiecībā uz ventilāciju ēkā tiek izmantota vēdināšana, dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce. Ir ierīkoti Ventsys un VTK-100 vārsti. 

Koplietošanas telpās veikta iekšējo elektrotīklu renovācija: atjaunots ēkas iekšējais  elektrotīkls, izveidota energoefektīvas teritorijas  vai telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana, sakārtota zibensaizsardzības sistēma, pārsprieguma aizsardzības sistēma. Ēkas koplietošanas telpu apgaismojumam uzstādīti krēslas sensori, kas samazina elektroenerģijas patēriņu diennakts tumšajā laikā. 

Ēka atjaunota piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu
Apkure pēc ēkas atjaunošanas (izmērītais) 48.22 kWh/m2, Kopējais siltumenerģijas ietaupījums ir 55 %

Video: https://youtu.be/STcT3394bi4

Galerija