Daudzdzīvokļu ēka Celtnieku iela 16, Liepāja

Projekta pasūtītājs: SIA Liepājas namu apsaimniekotājs

Projekta autors: Agita Lieģe

Galvenais būvuzņēmējs: SIA IGA-4

Būvdarbu vadītājs: Ivars Dimza

Būvuzraugs: Aigars Ausējs

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu ēka Celtnieku ielā 16, Liepājā, pirmreizējā ekspluatācijā nodota 1962. gadā. Tā ir trīs stāvu mūra ēka ar kopējo platību 754,70 m2. Ēkā netika izmantoti alokatori un termoregulatori. 

Renovācijas laikā ēkas ārsienas, ko veido silikātķieģeļi, siltinātas ar putupolistirolu EPS 150 un akmens vati Paroc Linio15. Bēniņu dzelzsbetona pārsegums siltināts ar izdedžiem 150 mm biezumā un ekovati 250 mm biezumā. Dzelzsbetona pagraba/grīdas pārsegums siltināts ar  CGL 20CY 100 mm biezumā. Veikta ārdurvju un logu nomaiņa. Hidroizolācijas montāžai izmantota Penosil difūzijas lenta un montāžas putas. 

Ēkai ir centralizētā siltumapgāde. Siltuma regulēšana ēkā notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras, tiek veikts temperatūras pazeminājums naktī un siltumu regulē individuāli ar termoregulatoriem. Ēkā ir vienotā siltumenerģijas uzskaite siltuma mezglā kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Karstais ūdens tiek sagatavots centralizēti siltummezglā. Karstā ūdens temperatūras regulēšana notiek siltuma mezglā. Tiek veikta atsevišķa siltumenerģijas uzskaite karstā ūdens sagatavošanai. 

 Attiecībā uz ventilāciju ēkā tiek izmantota vēdināšana, dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce. Uzstādīts ventilācijas difuzors ar termostatu D140 mm. 

Ir izveidota energoefektīvas teritorijas  vai telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana. Uzstādīts slēdzis ar laika palaidēju. 

Ēka atjaunota piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu
Apkure pēc ēkas atjaunošanas (izmērītais) 51.55 kWh/m2, Kopējais siltumenerģijas ietaupījums ir 54 %

Video: https://youtu.be/6rBPzTtVz94

Galerija