Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /www/energoefektivakaeka_194/public/wp-content/plugins/code-snippets/php/snippet-ops.php(575) : eval()'d code on line 52
Daudzdzīvokļu ēka Jāņu iela 6, Liepāja - Energoefektīvāka ēka

Daudzdzīvokļu ēka Jāņu iela 6, Liepāja

Projekta pasūtītājs: SIA Liepājas namu apsaimniekotājs

Projekta autors: SIA WOOS

Galvenais būvuzņēmējs: SIA Mūrnieks

Būvdarbu vadītājs: Edgars Šilders

Būvuzraugs: Aigars Ausējs

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu ēka Jāņu ielā 6, Liepājā, pirmreizējā ekspluatācijā nodota 1966. gadā, bet atjaunošana veikta 2021. gadā. Tā ir silikātķieģeļu 5 stāvu ēka ar kopējo platību 2234,1 m². Ēkai iepriekš nav veikti atjaunošanas darbi. Iepriekš arī netika izmantoti alokatori un termoregulatori.Renovācijas laikā silikātķieģeļu ārsienas siltinātas ar akmens vati 150 mm biezumā. Bēniņu dzelzsbetona pārsegums siltināts ar 400 mm beramo akmens vati. Pagraba/grīdas dzelzsbetona pārsegums siltināts ar akmens vates lamelēm 150 mm biezumā. Ēkai ir divslīpju jumts ar šķiedrcementa viļņveida profila loksnēm. Ēkā veikta logu nomaiņa. Hidroizolācijas montāžai izmantota izolācijas lente, tvaika izolācijai difūzijas lente. Siltumizolācijai izmantota akmens vate.Ēkai ir centralizētā siltumapgāde. Siltuma regulēšana ēkā notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras, ko nodrošina attālinātā temperatūras regulēšana siltummezglā, un tiek veikts temperatūras pazeminājums naktī. Ēkā ir vienotā uzskaite siltuma mezglā tikai apkurei un ir izbūvēta horizontālā apkures sistēma ar termoregulatoriem un skaitītāju katram dzīvoklim. Karstais ūdens tiek sagatavots centralizēti siltummezglā. Karstā ūdens temperatūras regulēšana ēkā notiek siltuma mezglā. Tiek veikta atsevišķa siltumenerģijas uzskaite karstā ūdens sagatavošanai.Attiecībā uz ventilāciju ēkā tiek izmantota vēdināšana, dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce. Uzstādīti gaisa pieplūdes vārsti ārsienā, vārsti logos un iztīrītas ventilācijas šahtas.Izveidota energoefektīvas telpu apgaisme, uzstādīti kustības sensori. Sakārtota zibensaizsardzības sistēma, pārsprieguma aizsardzības sistēma.Saskaņā ar ēkai piešķirto energosertifikātu tā atbilst B klasei ar kopējo enerģijas patēriņu 95,80 kWh/m² gadā.

Galerija