Daudzdzīvokļu ēka Ķieģeļu ielā 8. Valmierā

Daudzdzīvokļu ēka Ķieģeļu ielā 8. Valmierā

Projekta pasūtītājs: SIA Valmieras namsaimnieks

Projekta autors: SIA Tectum

Galvenais būvuzņēmējs: SIA Monum

Būvdarbu vadītājs: Rolands Čakšs

Būvuzraugs: Valdis Valainis

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu ēka Ķieģeļu ielā 8. Valmierā ekspluatācijā nodota 2018. gadā. Ēkas platība ir 5422.3 m2, tai ir 5 stāvi un pagrabstāvs. Ēkas ārsienas veido 3 slāņu saliekamie dzelzsbetona paneļi, siltumizolācijai izmantota PAROC BLT9, minerālvate, biezums 270 mm (λ≤0.041W/(mK)). Ārsienu siltumcaurlaidība ir U=0,1663 W/(m2K). Aukstā bēniņstāva grīda izbūvēta no dobajām dzelzsbetona pārseguma plātnēm, kas no augšpuses siltinātas ar beramo minerālvati. Siltumizolācijai izmantora PAROC BLT9, minerālvate, biezums 270 mm (λ≤0.041W/(mK)). Pagraba/grīdas pārsegumu veido monolītā dzelzsbetona grīda. Cokolstāva uz grunts esošās grīdas siltumizolācija – ekstrudēts putupolistirols, Finnfoam FL300 biezums 50 mm. Ēkai ir divslīpju jumts un tai ir skārda jumta segums Weckman Elegant ar PURMATT b = 0,5 mm pārklājumu. Durvīm izvēlēts alumīnija konstrukciju ārdurvju bloks, kura siltumcaurlaidība – 1.1 W/(m2xK). Uzstādīti logi ar KBE 76 profilu sistēmu un trīskāršu stiklojumu. Kopējā loga siltumcaurlaidība zemāka par 0,9 W/(m2xK). Montāžai izmantotas montāžas putas, tvaika izolācijas lentas no iekšpuses un pretvēja lentas no ārpuses. Ēkai ir centralizētā siltumapgāde. Siltuma regulēšana ēkā notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras, temperatūra tiek pazemināta naktīs un brīvdienās, kā arī to var regulēt individuāli ar termoregulatoriem. Regulāciju nodrošina Danfoss ECL-210 regulators, uz visiem dzīvokļu radiatoriem uzstādīti Danfoss termoregulatori. Siltumenerģijai ir vienotā uzskaite siltuma mezglā kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai, kā arī ir individuālā uzskaite katram dzīvoklim ar individuāliem siltuma skaitītājiem. Ēkai ir centralizēta karstā ūdens sagatavošana siltuma mezglā. Karstā ūdens temperatūras regulēšana ēkā notiek siltuma mezglā, temperatūras regulēšana notiek piemērojoties apstākļiem un atkarībā no ēkas lietošanas veida. Siltumenerģijai ir vienotā uzskaite kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Attiecībā uz ventilāciju ēkai ir vēdināšana, dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce. Uzstādīti Lindab ULA svaiga gaisa pieplūdes vārsti katra dzīvokļa ārsienā. Kāpņu telpās uzstādītas LED lampas. Kāpņu telpas dežūrapgaismojums tiek vadīts ar astronomiskā vadības releja palīdzību, pastāvīgais apgaismojums tiek ieslēgts ar kustības sensoru palīdzību. Šādā veidā tiek taupīta elektroenerģija dienas gaišajā periodā, lieki nepatērējot elektroenerģiju, kad kāpņu telpā nenotiek cilvēku kustība. Izveidota aktīvā zibensaizsardzības sistēma – uzstādīts aktīvais zibensuztvērējs INGESCO PDC AIR20. Katrā dzīvoklī uzstādīts autonomais, fotoelektriskais dūmu detektors – SD218. Saskaņā ar Energosertifikāta datiem ēkas koriģētais siltumenerģijas patēriņš apkurei ir 42.02 kWh/m2 gadā, karstā ūdens sagatavošanai 16.47 kWh/m2 gadā.

Galerija