Daudzdzīvokļu ēka Klaipēdas iela 88, Liepāja

Daudzdzīvokļu ēka Klaipēdas iela 88, Liepāja

Projekta pasūtītājs: SIA Liepājas namu apsaimniekotājs

Projekta autors: Anita Pope

Galvenais būvuzņēmējs: SIA “MK Būvniecība”

Būvdarbu vadītājs: Juris Zītars

Būvuzraugs: Jānis Burģis

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu ēka Liepājā, Klaipēdas ielā 88 ekspluatācijā nodota 1968. gadā, bet ēkas renovācija veikta 2015. gadā. Ēkas kopējā platība ir 3354.40 m2. Ēkai ir 5 stāvi, pagrabs un bēniņi. Ārsienas ir no silikāta ķieģeļiem. Pirms atjaunošanas netika izmantoti alokatori un termoregulatori. Renovācijas laikā ārsienas siltinātas ar akmens vati 140 mm biezumā. Bēniņu pārsegums siltināts ar beramo akmens vati 260 mm biezumā. Pagraba/grīdas pārsegums siltināts ar akmens vates lamelēm 120 mm biezumā. Veikta durvju un logu nomaiņa. Montāžai izmantots silikons un FAB 3. Ēkai ir centralizētā siltumapgāde. Siltuma regulēšana ēkā notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras, temperatūras pazeminājums notiek brīvdienās, kā arī, ņemot vērā, ka ir horizontālā apkures sistēma, katram dzīvoklim ir savs apkures skaitītājs. Karstais ūdens tiek sagatavots centralizēti siltuma mezglā, un karstā ūdens temperatūra tiek regulēta attālināti no datora. Siltumenerģijas uzskaite karstā ūdens sagatavošanai tiek veikta kā atsevišķa uzskaite karstā ūdens sagatavošanai un tikai karstā ūdens apjomam (m3). Attiecībā uz ventilāciju tiek izmantota vēdināšana un dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce. Izveidota energoefektīvas teritorijas un telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana (taimeri, kustības/klātbūtnes sensori). Saskaņā ar Energosertifikāta datiem ēkas apkurei tiek izmantots 49.74 kWh/m2 gadā, karstā ūdens sagatavošanai 50.26 kWh/m2 gadā.

Galerija