Daudzdzīvokļu ēka Lielā iela 13, Jelgava

Daudzdzīvokļu ēka Lielā iela 13, Jelgava

Projekta pasūtītājs: SIA JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE

Projekta autors: SIA CERKAZI – G

Galvenais būvuzņēmējs: SIA Tools Vendor

Būvdarbu vadītājs: Viktors Liepiņš

Būvuzraugs: SIA WU6

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu ēka Lielajā iela 13, Jelgavā, pirmreizējā ekspluatācijā nodota 1959. gadā. Ēkai ir trīs stāvi ar trīs kāpņu telpām. Kopējā ēkas platība 2215,70 m2. Ēka tiek ekspluatēta kā daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka ar komerctelpām ēkas pirmajā un pagrabstāvā. Ēkā iepriekš netika izmantoti alokatori un termoregulatori.

Renovācijas laikā ārsienu māla ķieģeļu mūris siltināts ar minerālo akmens vati ROCKWOOL  FRONTROCK PLUS, 150mm. Bēniņu pārseguma dzelzsbetona dobumotās plātnes siltinātas ar beramo vati Knauf Insulation Supafil Frame 034, 300mm + 20%. Pagraba/grīdas betona pārsegums siltināts ar putupolistirola plāksnēm Tenapors Neo EPS 100, 100mm. Jumta segumu veido profilētā skārda jumta loksnes. Veikta ārdurvju nomaiņa, ierīkojot alumīnija ārdurvis Uw=1,4 W/(m²K). Ierīkotas arī bēniņu kāpnes FAKRO U=0,79 W/(m²K). Veikta logu nomaiņa izvēloties PVC logus ar Uw=0,82 W/(m²K). Montāžai izmantota Den Braven ārējā un iekšējā logu lente, Penosil montāžas putas, minerālvate. 

Ēkai ir centralizētā siltumapgāde. Siltuma regulēšana ēkā notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras, tiek veikts temperatūras pazeminājums naktī un siltumu regulē individuāli ar termoregulatoriem. Siltumenerģijai ir vienotā uzskaite siltuma mezglā kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai un individuālā ar alokatoriem. Karstais ūdens tiek sagatavots centralizēti siltummezglā. Karstā ūdens temperatūras regulēšana notiek siltuma mezglā. Tiek veikta vienotā uzskaite kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. 

Attiecībā uz ventilāciju ēkā tiek izmantota vēdināšana, dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce.  

Veikta arī iekšējo elektrotīklu renovācija: atjaunots ēkas iekšējais  elektrotīkls. Izveidota energoefektīvas teritorijas  vai telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana un ierīkoti dūmu detektori.  

Ēka atjaunota piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu
Apkure pēc ēkas atjaunošanas (izmērītais) 38.65 kWh/m2, Kopējais siltumenerģijas ietaupījums ir 63 %
Video: https://youtu.be/bolwxRUxGwA

Galerija