Daudzdzīvokļu ēka Liepājā, Klaipēdas ielā 126

Daudzdzīvokļu ēka Liepājā, Klaipēdas ielā 126

Projekta pasūtītājs: SIA Liepājas namu apsaimniekotājs

Projekta autors: Jēkabs Skrastiņš

Galvenais būvuzņēmējs: SIA Mūrnieks

Būvdarbu vadītājs: Edgars Šilders

Būvuzraugs: Armands Jansons

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu ēka Liepājā, Klaipēdas ielā 126 ekspluatācijā nodota 1973. gadā, bet ēkas renovācija veikta 2015. gadā. Ēkas kopējā platība ir 2 385.2 m2. Ēkai ir 9 stāvi, pagrabs un bēniņi. Ārsienas būvētas no gāzbetona paneļiem. Pirms renovācijas ēkā netika izmantoti alokatori un termoregulatori. Renovācijas laikā ārsienām izmantota akmens vate 150 mm biezumā, bēniņu pārsegumam beramā akmens vate 200 mm biezumā, pagraba/grīdas pārsegumam akmens vates lameles 100 mm biezumā. Veikta logu un durvju nomaiņa. Kā montāžas materiāls tam izmantots silikons. Ēkai ir centralizētā siltumapgāde un siltuma regulēšana notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras, nodrošināts temperatūras pazeminājums brīvdienās un temperatūra regulējama individuāli ar termoregulatoriem. Ēkai ir vienotā siltumenerģijas uzskaite siltuma mezglā tikai apkurei un katram dzīvoklim ir savs siltuma skaitītājs. Ēkai ir centralizētā karstā ūdens sagatavošana siltuma mezglā, bet ūdens temperatūra tiek regulēta attālināti no datora. Ēkai ir vēdināšana, ir Izveidota energoefektīvas teritorijas un telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana (taimeri, kustības/klātbūtnes sensori). Saskaņā ar Energosertifikāta datiem ēkas apkurei tiek izmantots 65.80 kWh/m2 gadā, karstā ūdens sagatavošanai 67.67 kWh/m2 gadā.

Galerija