Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /www/energoefektivakaeka_194/public/wp-content/plugins/code-snippets/php/snippet-ops.php(575) : eval()'d code on line 52
Daudzdzīvokļu ēka Skolas ielā 5, Ugālē, Ventspils novadā - Energoefektīvāka ēka

Daudzdzīvokļu ēka Skolas ielā 5, Ugālē, Ventspils novadā

Projekta pasūtītājs: SIA “VNK Serviss”

Projekta autors: Guntis Kārkliņš

Galvenais būvuzņēmējs: SIA Erteks

Būvdarbu vadītājs: Arnis Ruža

Būvuzraugs: SIA “VENCEG”

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu ēka Skolas ielā 5, Ugālē atjaunota 2018. gadā. Ēkai ir 3 sekcijas, pagrabs un bēniņi. Ēkai ir 3 ieejas, pa vienai katrā kāpņu telpā rietumu pusē. Pie katras ieejas izbūvēta nojume virs ieejas kāpņu telpā. Katras ēkas sekcijas katrā stāvā ir divi dzīvokļi. Kopā ēkā ir 18 dzīvokļi. Vidējā viena dzīvokļa platība ir 67.7 m2. Dzīvokļiem austrumu fasādē izbūvēti balkoni. Telpu augstums dzīvokļos ap 2.50m. Ēkai izbūvēts pagrabs, kurā izvietots siltummezgls, sadalošās inženierkomunikācijas – ūdensvada, kanalizācijas un apkures cauruļvadi, elektrosadales u.c. inženierkomunikāciju tīkli. Ēkā izbūvēti bēniņi, kuros izvietoti dabiskās ventilācijas kanāli. Ēkas konstruktīvā shēma – karkasa ēka ar nesošām mūra šķērssienām. Ēkas fasāde izbūvēta ar pašnesošiem fasādes paneļiem. Pagraba nesošās šķērssienas un garensienas izbūvētas no saliekamā dzelzsbetona pamatu blokiem. Nesošās šķērssienas būvētas no māla ķieģeļu mūra. Pirms renovācijas netika izmantoti alokatori un termoregulatori. Fasāde siltināta ar Rockwool Frontrock Max E 150 mm biezumā. Bēniņu pārsegums siltināts ar Paroc BLT, vēja membrānu Daltex Frameschield 300 mm biezumā. Pagraba/grīdas pārsegums siltināts ar lamelēm Rockwool Fasrock G 120 mm biezumā. Renovācijas laikā veikta durvju un logu nomaiņa. Montāžai izmantoti Penosil Windows Tape iekšējiem un ārējiem darbiem, kā arī Penosil Windows & Doors Elastic PU putas. Ēkai ir centralizētā siltumapgāde un siltuma regulēšana ēkā notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras, temperatūra tiek pazemināta naktīs un individuāli ar termoregulatoriem. Kopš 2018. gada februāra tiek veikta karstā ūdens sagatavošanai nepieciešamā siltuma uzskaite ar atsevišķu skaitītāju pēc kopējā skaitītāja. Karstā ūdens sagatavošana notiek centralizēti siltuma mezglā. Karstā ūdens temperatūra tiek regulēta siltuma mezglā. Attiecībā uz ventilāciju ēkā ir dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce, kā arī katrā dzīvoklī iebūvēts ieplūstošā gaisa termoregulators. Projekta gaitā sakārtota ēkas iekšējā apgaismojuma sistēma pagrabā, kā arī izprojektēta un izbūvēta jauna zibensaizsardzības sistēma. Salīdzinot patērētās siltumenerģijas apjomu, piemēram, 2016./2017. gada apkures sezonā tās bija 151.9928 MWh, bet 2018./2019. gada apkures sezonā 77.381 MWh.

Galerija