Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /www/energoefektivakaeka_194/public/wp-content/plugins/code-snippets/php/snippet-ops.php(575) : eval()'d code on line 52
Daudzdzīvokļu ēka Stendera ielā 3, Valkā - Energoefektīvāka ēka

Daudzdzīvokļu ēka Stendera ielā 3, Valkā

Projekta pasūtītājs: SIA Valkas Namsaimnieks

Projekta autors: Iveta Zalmane

Galvenais būvuzņēmējs: SIA Plastik

Būvdarbu vadītājs: Daiga Mendziņa, Jānis Borisēvičs

Būvuzraugs: Pēteris Gudrinieks

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu ēka Stendera ielā 3, Valkā ekspluatācijā nodota 1964. gadā, bet atjaunošana veikta 2018. gadā. Ēkas platība ir 669 m2, tai ir 3 stāvi, silkātķieģeļu mūra ārsienas, dzelzsbetona pārsegumi, divslīpju koka jumts. Pirms atjaunošanas netika izmantoti alokatori un termoregulatori. Ēkas ārsienas siltinātas ar akmens vati Paroc Linio 10 150 mm un akmens vati Paroc ROS 30 150 mm. Bēniņu pārsegums siltināts ar beramo akmens vati 250 mm. Pagraba/grīdas pārsegums siltināts ar akmens vates lamelām 100 mm biezumā. Projekta ietvaros veikta durvju un logu nomaiņa. Cokolam un pamatiem montāžai izmantota bitumena mastika Den Braven Den bit D, cokolam Finnfoam , λ 0,033. Ēkai ir centralizētā siltumapgāde. Siltuma regulēšana ēkā notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras un individuāli ar termoregulatoriem. Siltuma enerģijas uzskaitei ir vienotā uzskaite siltuma mezglā tikai apkurei un individuāli ar alokatoriem. Karstais ūdens tiek sagatavots centralizēti siltuma mezglā. Karstā ūdens temperatūras regulēšana notiek siltuma mezglā. Siltumenerģijas uzskaite karstā ūdens sagatavošanai ir tikai karstā ūdens apjomam. Attiecībā par ventilāciju tiek izmantota dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce. Saskaņā ar Energosertifikāta datiem ēkas koriģētais siltumenerģijas patēriņš apkurei ir 66.70 kWh/m2 gadā, karstā ūdens sagatavošanai 41.41 kWh/m2 gadā.

Galerija