Daudzdzīvokļu ēka Veidenbauma ielā 2a, Liepājā

Daudzdzīvokļu ēka Veidenbauma ielā 2a, Liepājā

Projekta pasūtītājs: SIA Liepājas namu apsaimniekotājs

Projekta autors: Anita Pope

Galvenais būvuzņēmējs: SIA “Dakstiņa Jumti”

Būvdarbu vadītājs: Jānis Strautmanis, Anatolijs Kamuškovs

Būvuzraugs: Jānis Burģis

Projekta apraksts:

III vieta nominācijā „Energoefektīvākā atjaunotā daudzdzīvokļu ēka Latvijā” 2019

Daudzdzīvokļu ēka Veidenbauma ielā 2a, Liepājā atjaunota 2018. gadā. Ēkas kopējā platība ir 2788.5 m2. Ēkai ir 5 stāvi, pagrabs un bēniņi. Ārsienas ir no silikāta ķieģeļiem. Pirms atjaunošanas netika izmantoti alokatori un termoregulatori. Renovācijas gaitā ārsienas siltinātas akmens vati 180 mm biezumā. Bēniņu pārsegums siltināts ar beramo akmens vati 400 mm biezumā. Pagraba/grīdas pārsegums siltināts ar 150 mm biezuma akmens vates lamelēm. Veikta durvju un logu nomaiņa. Montāžai izmantoti silikona hermētiķis, hidroizolācijas lentas, difūzijas lentas, montāžas putas. Ēkai ir centralizētā siltumapgāde un siltuma regulēšana ēkā notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras, kā arī individuāli ar termoregulatoriem. Siltuma mezglā tiek veikta vienotā siltumenerģijas uzskaite, kā arī izveidota horizontālā apkures sistēma, katram dzīvoklim ir savs apkures skaitītājs. Siltuma mezglā notiek centralizēta karstā ūdens sagatavošana. Projekta gaitā tikai mainīti karstā ūdens stāvvadi. Karstā ūdens temperatūras regulēšana notiek attālināti no datora. Tiek veidota atsevišķa uzskaite karstā ūdens sagatavošanai. Attiecībā uz ventilāciju ēkai ir vēdināšana ar dabisko pieplūdi un dabisko nosūci. Izveidota energoefektīvas teritorijas un telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana (taimeri, kustības/klātbūtnes sensori), sakārtota un izveidota zibensaizsardzības sistēma, pārsprieguma aizsardzības sistēma. Saskaņā ar Energosertifikāta datiem ēkas koriģētais siltumenerģijas patēriņš apkurei ir 33.84 kWh/m2 gadā, karstā ūdens sagatavošanai 34.66 kWh/m2 gadā.

Galerija