Bērnu atbalsta centrs “Dzintari”, Salmu iela 53, Liepāja

Projekta pasūtītājs: Liepājas pilsētas pašvaldība

Projekta autors: Ēriks Cērpiņš

Galvenais būvuzņēmējs: SIA Būvkompānija MBR

Būvdarbu vadītājs: Uldis Valdmanis

Būvuzraugs: Gints Ernstsons

Projekta apraksts:

Dzīvojamā māja bez vecākiem palikušajiem bērniem Salmu ielā 53, Liepājā, pirmreizējā ekspluatācijā nodota 2022. gadā. Ēkas kopējā platība ir 279,5 m2. Ēkai ir viens virszemes stāvs. Tai ir monolītā dzelzsbetona lentveida pamati. Vertikālajām konstrukcijām izmantotas koka karkasa konstrukcijas (biezumā vairāk par 15 cm), koka dēļu iesegums un gāzbetons. Ēkā ir koka siju starpstāvu pārsegums ar koka sijām. Jumta konstrukcijas veidota no koka, jumta segumam izmantotas profilēta tērauda loksnes. 

Ēkas ārsienu karkass siltināts ar vēja aizsardzības plāksni 50;  PAROC eXtra: 200×2; PAROC eXtra: 50×2. Bēniņu pārseguma koka sijas siltinātas ar PAROC eXtra plus d=50 un beramo ekovati, 550. Pagraba grīdas pārsegums, ko veido monolīta dzelzsbetona plāksne, siltināts ar putupolistirolu 200 mm biezumā.  

Ēkā ir lokālā siltumapgāde ar siltumsūkni. Siltuma regulēšana ēkā notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras, tiek veikts temperatūras pazeminājums naktī, kā arī siltumu regulē individuāli ar termoregulatoriem. Ēkā ir lokālā karstā ūdens sagatavošana. Karstā ūdens temperatūras regulēšana ēkā notiek piemērojoties apstākļiem un atkarībā no ēkas lietošanas veida. Netiek veikta siltumenerģijas uzskaite karstā ūdens sagatavošanai.  

 Attiecībā uz ventilāciju ēkai ir mehāniskā ventilācija ar siltuma atgūšanu no izvadāmā gaisa. 

Izveidota energoefektīvas teritorijas  un telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana, Sakārtota zibensaizsardzības sistēma un pārsprieguma aizsardzības sistēma, uzstādīti dūmu detektori. 

Saskaņā ar ēkai piešķirto energosertifikātu tā atbilst A+ klasei ar enerģijas patēriņa novērtējumu 76,50 kWh/m² gadā.   

Galerija