Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /www/energoefektivakaeka_194/public/wp-content/plugins/code-snippets/php/snippet-ops.php(575) : eval()'d code on line 52
Publiskā ēka Lielais laukums 1, Ventspils - Energoefektīvāka ēka

Publiskā ēka Lielais laukums 1, Ventspils

Projekta pasūtītājs: Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde Komunālā pārvalde

Projekta autors: Deivids Kuks (David Cook) no Vācijas

Galvenais būvuzņēmējs: pilnsabiedrība Merks-Ostas celtnieks

Būvdarbu vadītājs: Ivo Brālēns

Būvuzraugs: Ainārs Maceikēvičs, SIA Firma L4

Projekta apraksts:

I vieta nominācijā „Energoefektīvākā publiskā ēka Latvijā” 2020

Ventspils Mūzikas vidusskola Lielajā laukumā 1 Ventspilī ekspluatācijā nodota 2019. gadā. Ēkas platība ir 8887 m2. Pamati – dzelzsbetona pāļi, monolītā dzelzsbetona plātne. Vertikālā konstrukcija – stikla konstrukcijas, monolītais dzelzsbetons. Starpstāvu pārsegumi – monolītā dzelzsbetona klājs, dzelzsbetona paneļi. Jumta konstrukcija – metāla konstrukcijas. Jumta segums – profilētā tērauda loksnes. Fasādes apdare – keramikas plātnes. Logi – koka logi, četri stikli, pa vidu iebūvēta žalūzija, virpuļdurvis.Ēkas būvniecībā izmantoti ekoloģiski materiāli: logu blīvējamais materiāls – kokšķiedru vate, vienai būves daļai ir zaļais jumts. Būvniecībā izmantotajai koksnei bija jābūt likumīgi un no ilgtspējīgiem avotiem iegūtai, ievērojot vides aizsardzības intereses.Ir centralizēta lokālā siltumapgāde ar siltumsūkni un elektriskajiem sildītājiem. Siltuma regulēšana notiek atkarībā no āra gaisa temperatūras, tiek veikts temperatūras pazeminājums naktīs un brīvdienās, kā arī regulēšanu veic individuāli ar termoregulatoriem. Siltumenerģijas uzskaite tiek veikta vienoti siltuma mezglā kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Karstā ūdens sagatavošana notiek centralizēti siltuma mezglā. Karstā ūdens temperatūras regulēšana notiek, piemērojoties apstākļiem un atkarībā no ēkas lietošanas veida. Tiek veidota vienotā uzskaite kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai, kā arī tikai karstā ūdens apjomam.Par ventilāciju – ēkā sabūvētas visas iespējamās attālinātās vadības sistēmas, piemēram, inteliģentās kontroles sistēmas, klimata un laika informācijas sistēma, žalūziju vadības sistēma, gaismas vadības sistēma, klimata vadības sistēma, enerģijas uzskaite sistēma. Katra telpa aprīkota ar decentralizētās mehāniskās ventilācijas iekārtām, kas nodrošinās attiecīgo telpu vēdināšanu atbilstoši telpu noslodzei atkarībā no CO2 piesārņojuma apkalpojamā telpā. Decentralizēta ventilācijas iekārta ar augstas efektivitātes reģenerācijas tipa rekuperatoru atbilstoši laika periodam nodrošinās arī apkalpojamo telpu apkuri un dzesēšanu. Telpās uzstādīti speciāli informatīvi paneļi, kuros uzrāda laika un telpu klimata rādītājus – temperatūru, CO2 līmeni, mitrumu, ir arī pulkstenis. Foajē uzstādīts monitors – televizors, kur redzami būves energoefektivitātes rādījumi, enerģijas patēriņš, klimatiskie apstākļi ēkas iekšienē, āra laika apstākļi. Telpu klimata vadību un uzraudzību veic individuāli telpas kontrolleri. Telpu kontrolleros iebūvēti vadības algoritmi sildīšanas un dzesēšanas nodrošināšanai, CO2 uzraudzībai.Izveidota energoefektīvās teritorijas un telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana – taimeri, kustības un klātbūtnes sensori,izveidota zibensaizsardzības sistēma, pārsprieguma aizsardzības sistēma, uzstādīti dūmu detektori.Saskaņā ar pagaidu energosertifikātu ēkai piešķirta A klase, kopējais enerģijas patēriņš ir 92,10 kWh/m² gadā.Ēkas atjaunošanai tika piesaistīts Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums.

Galerija