Renovētā daudzdzīvokļu ēka Atbrīvošanas alejā 147

Renovētā daudzdzīvokļu ēka Atbrīvošanas alejā 147

Projekta pasūtītājs: SIA Rēzeknes namsaimnieks

Projekta autors: SIA EDOS-M

Galvenais būvuzņēmējs: SIA ASKO AS

Būvdarbu vadītājs: Nikolajs Ivanovs un Jurijs Guļbinovs

Būvuzraugs: IK Voldis, Voldemārs Dibaņins

Projekta apraksts:

Galerija