Renovētā daudzdzīvokļu ēka Bērzupes ielā 23

Renovētā daudzdzīvokļu ēka Bērzupes ielā 23

Projekta pasūtītājs: SIA Invesco

Projekta autors: SIA PRO DEV

Galvenais būvuzņēmējs: SIA PRO DEV

Būvdarbu vadītājs: Andrejs Kalniņš

Būvuzraugs: Jānis Vīgants

Projekta apraksts:

Galerija