Renovētā daudzdzīvokļu ēka Dārza iela 27, Alūksne

Renovētā daudzdzīvokļu ēka Dārza iela 27, Alūksne

Projekta pasūtītājs: SIA Alūksnes nami

Projekta autors: SIA Efekta

Galvenais būvuzņēmējs: SIA Ozolmājas

Būvdarbu vadītājs: Viktors Dubovs

Būvuzraugs: Zoja Kazakova

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu māja Dārza ielā 27 Alūksnē ekspluatācijā nodota 1972. gadā, renovēta 2018. gadā. Ēkas kopējā platība ir 1329,4 m2, ieskaitot pagrabtelpas, tai ir trīs virszemes un viens pazemes stāvs. Nesošās sienas veidotas no ķieģeļa mūra, gala sienas un pilastri – no sarkanajiem māla ķieģeļiem, norobežojošās ārsienas – no saliekamiem ārsienu gāzbetona paneļiem. Pirms atjaunošanas netika izmantoti alokatori un termoregulatori.

Galerija