Renovēta daudzdzīvokļu ēka Dzintaru ielā 84, Liepājā

Renovēta daudzdzīvokļu ēka Dzintaru ielā 84, Liepājā

Projekta pasūtītājs: SIA Liepājas namu apsaimniekotājs

Projekta autors: Anita Pope

Galvenais būvuzņēmējs: SIA “MK Būvniecība”; SIA “Mūrnieks”

Būvdarbu vadītājs: Juris Zītars

Būvuzraugs: Jānis Burģis

Projekta apraksts:

III vieta nominācijā “Energoefektīvākā renovētā daudzdzīvokļu ēka Latvijā” 2016

Daudzdzīvokļu māja Dzintaru ielā 84, Liepājā, ekspluatācijā nodota 1975. gadā. Ēkas kopējā platība ir 3411,5 m², bet apkurināmā platība – 2434,1 m². Ēkai ir 5 stāvi, pagrabs un bēniņi. Ārsienas ir no gāzbetona paneļiem, pārsegumi – no dzelzsbetona paneļiem. Pirms renovācijas ēkā tika nodrošināta centralizēta siltumapgāde, taču netika izmantoti alokatori un termoregulatori.Renovācijas laikā ārsienas siltinātas ar 140 mm akmens vati, pagraba/grīdas segums – ar akmens vates lamellām 120 mm biezumā, bet bēniņu pārsegums – ar beramo vati 260 mm biezumā. Ēkā veikta logu un durvju nomaiņa, montāžai izmantojot silikonu un Paroc FAB3 aiļu siltināšanai. Siltumapgāde ēkā tiek nodrošināta centralizēti un regulēta atkarībā no gaisa temperatūras ārā, piemērojot temperatūras pazeminājumu brīvdienās, kā arī individuāli – ar termoregulatoriem. Ēkā ierīkota horizontālā apkures sistēma, kur katram dzīvoklim uzstādīts apkures skaitītājs. Karstā ūdens sagatavošana notiek centralizēti siltuma mezglā, ūdens temperatūru piemērojot apstākļiem un atkarībā no ēkas lietošanas veida. Uzskaite karstā ūdens sagatavošanai tiek veikta atbilstoši patērētajam karstā ūdens apjomam. Ēkā nodrošināta dabiskās pieplūdes un dabiskās nosūces ventilācija. Izveidota energoefektīva teritorijas un telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana (taimeri, kustības/klātbūtnes sensori). Pēc ēkas renovācijas notiek siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņa monitorings, veicot siltummezglu sistēmas pārbaudi no datora.

Galerija