Renovētā daudzdzīvokļu ēka Grīzupes ielā 9

Renovētā daudzdzīvokļu ēka Grīzupes ielā 9

Projekta pasūtītājs: SIA Liepājas namu apsaimniekotājs

Projekta autors: Sandijs Grietēns

Galvenais būvuzņēmējs: SIA IGA-4

Būvdarbu vadītājs: Ivars Dimza

Būvuzraugs: Aigars Ausējs

Projekta apraksts:

Galerija