Renovētā daudzdzīvokļu ēka Māra ielā 5

Renovētā daudzdzīvokļu ēka Māra ielā 5

Projekta pasūtītājs: SIA JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE

Projekta autors: SIA CERKAZI – G

Galvenais būvuzņēmējs: SIA Tools Vendor

Būvdarbu vadītājs: Viktors Liepiņš

Būvuzraugs: SIA WU6, Staņislavs Vusiks

Projekta apraksts:

Galerija