Renovētā daudzdzīvokļu ēka Stendera iela 3, Valka

Renovētā daudzdzīvokļu ēka Stendera iela 3, Valka

Projekta pasūtītājs: SIA Valkas Namsaimnieks

Projekta autors: Iveta Zalmane

Galvenais būvuzņēmējs: SIA Plastik

Būvdarbu vadītājs: Daiga Mendziņa, Jānis Borisēvičs

Būvuzraugs: Pēteris Gudrinieks

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu māja Stendera ielā 3 Valkā ekspluatācijā nodota 1964. gadā, renovēta 2018. gadā. Ēkai ir trīs stāvi, kopējā platība – 669 m2. Namam ir silikātķieģeļu mūra ārsienas, dzelzsbetona pārsegumi, divslīpju koka jumts. Pirms atjaunošanas netika izmantoti alokatori un termoregulatori.Silikātķieģeļu sienas siltinātas ar akmensvati Paroc Linio 10, 150 mm, un akmensvati Paroc ROS 30, 150 mm. Bēniņu pārsegums, ko veido dzelzsbetons, siltināts ar beramo akmensvati, 250 mm. Pagraba/grīdas pārsegums, ko veido dobie dzelzsbetona paneļi, siltināts ar akmensvates lamelām, b = 100 mm. Mainītas ārdurvis un pagraba durvis. Cokola un pamatu hidroizolācijai izmantota bitumena mastika Den Braven Den bit D.Ēkai ir centralizētā siltumapgāde. Siltuma regulēšana notiek atkarībā no āra gaisa temperatūras un individuāli ar termoregulatoriem. Siltumenerģijas uzskaite apkurei tiek veikta gan vienoti siltuma mezglā, gan individuāli ar alokatoriem. Karstā ūdens sagatavošana notiek centralizēti siltuma mezglā. Siltumenerģijas uzskaite karstā ūdens sagatavošanai tiek veikta tikai karstā ūdens apjomam.Ventilācijai izmanto dabisko pieplūdi un dabisko nosūci.Saskaņā ar ēkas pagaidu energosertifikātu namam piešķirta C klase, kopējais enerģijas patēriņš ir 103,78 kWh/m² gadā.Ēkas atjaunošanai tika piesaistīts Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums.

Galerija