• Nominācija

  • Gads

  • Pilsēta

  • Tikai laureāti

  • Projekta autors

  • Būvuzņēmējs

  • Pasūtītājs / Uzņēmējs

Objekti

Objekta nosaukums Adrese Novads/pilsēta

Projekta pasūtītājs:
SIA Invesco
Projekta autors:
SIA Balts un Melns
Galvenais būvuzņēmējs:
Komandītsabiedrība „EnergoMāja”
Būvdarbu vadītājs:
Anatolijs Bičkovskis
Būvuzraugs:
ānis Vīgants

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu ēka L.Paegles ielā 19a, Cēsīs ekspluatācijā nodota 1986. gadā.Dzīvojamā ēka pilnībā būvēta no saliekamajiem dzelzsbetona paneļu elementiemDzīvojamās mājas pārsegumi veidoti no saliekamā dzelzsbetona dobtajām plātnēm 220 mm biezumā, lodžiju pārsegumi – ribotās dzelzsbetona plātnes.

Dzīvojamai mājai ir tehniskais pagrabs, aukstie bēniņi un jumts ar iekšējo lietus ūdens novadīšanas sistēmu. Dzīvokļi ir ar lodžijām. Ēka pilnībā pieslēgta pilsētas inženierkomunikācijām.

Fasādes siltināšanai izmantots RockwoolFrontrockMax E (100 mm), bēniņu pārsegumam, kas veidots no dobā dzelzbetona paneļiem, fibrolīta un izlīdzinošā cementa siltināšanai izmantota beramā celulozes ekovate 300 mm biezumā. Pagraba/grīdas pārseguma dobā dzelzsbetona paneļi un keramzīts siltināts ar Tenapors EPS 60 E (100 mm).

Jumta konstrukciju veido dobā dzelzbetona paneļi, fibrolīts, izlīdzinošais cements un bitumena ruļļmateriāla segums. Veikta ārdurvju nomaiņa, izvēloties metāla durvis(U<1,6 W/m2K), kā arī nomainīti vecie logi pret PVC logiem (U=1,4 W/m2K).

Ēkas pagrabstāvā atsevišķā telpā uzstādīts siltummezgls. Siltummezgls ir rekonstruēts, automatizēts, izbūvēts pēc neatkarīgās shēmas, uzstādīti divi siltummaiņi apkures un karstā ūdens sagatavošanai. Karstā ūdens apgāde ar karstā ūdens sagatavošanu ēkas siltummezglā, kas izbūvēts pēc neatkarīgās pieslēguma shēmas. Karstā ūdens skaitītāji novietoti kāpņu telpā. Siltuma temperatūra tiek regulēta atkarībā no gaisa temperatūras ārā, piemērojot temperatūras pazeminājumu brīvdienās, kā arī individuāli – ar termoregulatoriem.

Attiecībā par ventilāciju izveidota mehāniskā ventilācija ar siltuma atgūšanu no izvadāmā gaisa – ierīkota centralizētā mehāniskā ventilācijas sistēma ar siltuma atgūšanu. Kopā ēkai ir 5 ZehnderComfoAir 550 R LuxeEnthalpie agregāti. Tiek nodrošināta konstanta gaisa apmaiņa dzīvoklī. Nosūce tiek organizēta caur esošajām ventilācijas šahtām, pieplūde tiek nodrošināta dzīvojamajās istabās.

2017. gada maijā sagatavotie dati par siltumenerģijas patēriņu šajā ēkā laikaposmam no 2011. – 2016. gadam liecina, ka siltumenerģijas patēriņa rezultāti ir ievērojami uzlabojušies. Piemēram, ja 2011. gada janvārī tas bija 70,2 MWh, 2012. gada janvārī 63,6 MWh, tad 2015. gada janvārī 39,5 MWh, bet 2016. gada janvārī tie bija 44,3 MWh. Savukārt, piemēram, februārī 2011. gadā tie bija 71,3 MWh, bet 2016. gadā 30,1 MWh.

Saskaņā ar 2017. gadā ēkai izsniegto pagaidu energosertifikātu tā atbilst C klasei ar atsauces vērtību 68,1 kWh/m2 gadā. Enerģijas patēriņš tiek novērtēts 89,3 kWh/m2 gadā, primārais enerģijas novērtējums ir 116,1 kWh/mgadā, bet oglekļa dioksīda emisijas novērtējums ir 23,6 kgCO2/m2 gadā.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Projekta pasūtītājs:
Cēsu novada pašvaldība
Projekta autors:
Vija Zlaugotne
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA Sanart
Būvdarbu vadītājs:
Aigars Āboliņš
Būvuzraugs:
Vladimirs Afanasjevs

Projekta apraksts:

Publiskā ēka Raunas ielā 7 Cēsīs ekspluatācijā nodota 1911. gadā, renovēta 2018. gadā. Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas ēka būvēta vairākās kārtās un sastāv no dažādos laikmetos tapušiem būvapjomiem. Visvecākā ēkas daļa nodota ekspluatācijā 1911. gadā. Pamati un pagraba sienas mūrētas no laukakmeņiem un māla pilnķieģeļiem. Pagraba pārsegums ir no dobtiem dzelzsbetona paneļiem. Ārsienas mūrētas no māla pilnķieģeļiem un māla caurumotajiem ķieģeļiem. Viena būvapjoma ārsienas daļa ir koka karkass ar siltumizolācijas pildījumu. Pirmā stāva grīdas ir uz grunts ar koka dēļu un slīpēta betona segumu. Vecākajiem korpusiem pirmā stāva pārsegums veidots pa koka sijām ar izdedžu siltumizolāciju un dēļu segumu. Jaunākajiem korpusiem pirmā stāva pārsegumā izmantoti dobtie dzelzsbetona paneļi. Otrā stāva pārsegums vecākajiem korpusiem veidots pa koka sijām ar izdedžu siltumizolāciju. Jaunākajiem būvapjomiem otrā stāva pārsegums ir no dobtajiem dzelzsbetona paneļiem ar izdedžu siltumizolāciju. Virs izdedžu siltumizolācijas papildus iestrādāta beramā minerālvate. Virs zāles izveidota jumta kopņu konstrukcija ar minerālvates siltumizolāciju. Pārējā jumta konstrukcija – koka spāres ar profilētā skārda iesegumu.Renovācijas laikā ārsienas siltinātas ar 200 mm biezu minerālvati. Bēniņu pārsegumam izvēlēta 150 mm bieza minerālvate. Pagraba/ grīdas pārseguma siltināšanai izmantots 150 mm biezs ekstrudētais polistirols ar rievsavienojumiem malās. Jumta konstrukcijai veikta koka spāru pastiprināšana un atstāts esošais Rukkki montery segums. Mainītas durvis un logi. Montāžai izmantotas tvaika izolācijas membrānas ar mainīgo difūzijas pretestību un siltumizolācijas materiāli no Baumit.Ēkai ir centralizētā siltumapgāde. Siltuma regulēšana notiek atkarībā no āra gaisa temperatūras, temperatūra tiek pazemināta naktī un brīvdienās. Siltumenerģijas uzskaite tiek veikta vienoti siltuma mezglā tikai apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Karstais ūdens tiek sagatavots lokāli, karstā ūdens temperatūra tiek regulēta siltuma mezglā.Tiek izmantota vēdināšana un mehāniskā ventilācija ar siltuma atgūšanu no izvadāmā gaisa. Veikta iekšējo elektrotīklu renovācija – atjaunots ēkas iekšējais elektrotīkls, izveidota energoefektīvās teritorijas un telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana – taimeri, kustības un klātbūtnes sensori – ,izveidota zibensaizsardzības un pārsprieguma aizsardzības sistēma, ierīkoti dūmu detektori.Saskaņā ar pagaidu energosertifikātu ēkai piešķirta A klase, kopējais enerģijas patēriņš ir 52,59 kWh/m² gadā.