• Nominācija

  • Gads

  • Pilsēta

  • Tikai laureāti

  • Projekta autors

  • Būvuzņēmējs

  • Pasūtītājs / Uzņēmējs

Objekti

Objekta nosaukums Adrese Novads/pilsēta

Projekta pasūtītājs:
SIA “Jūrmalas Mežaparki”
Projekta autors:
SIA “M Kubā”,
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA “A CELTNE”
Būvdarbu vadītājs:
Andris Rutkovskis
Būvuzraugs:
Andris Valbahs

Projekta apraksts:

Ražošanas ēka Garkalnes ielā 1, Jūrmalā ekspluatācijā nodota 1989. gadā, bet tās atjaunošana veikta 2017.gadā. Tā ir rūpnieciskās ražošanas ēka, kuras 1. stāvā SIA “Jūrmalas Mežaparki” veic ražošanu, savukārt 2. stāvā ir iekārtots administrācijas birojs. Kopējā telpu platība ir 1834.1 m2, kopējais stāvu skaits – 2. Pirms atjaunošanas netika izmantoti alokatori un termoregulatori. Ēkas ārsienas būvētas no silikātķieģeļiem un siltinātas ar akmens vati 125 mm biezumā. Bēniņu pārsegumu veido koka brusas, kas siltinātas ar beramo vati 300 mm. Jumta segumu veido skārda segums valcprofils un kausējamais jumta segums. Jumts siltināts ar akmens vati 150 mm biezumā. Veikta durvju un logu nomaiņa. Ēkai ir koka ārdurvis un ailu siltināšana veikta ar akmens vati 30 mm biezumā. Ierīkoti PVC logi ar stikla paketēm un ailu siltināšana veikta ar akmens vati 30 mm biezumā. Montāžai izmantota PENOSIL Premium Sealing Tape External un izmantota PENOSIL Premium Sealing Tape Internal, kā arī montāžas putas. Ēkai ir lokālā siltumapgāde ar granulu apkures katlu. Siltuma regulēšana ēkā notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras, daļēji temperatūra tiek regulēta individuāli atkarībā no uzņēmuma darba laika. Tāpat temperatūra tiek pazemināta naktīs un brīvdienās. Tiek veikta vienotā siltumenerģijas uzskaite siltuma mezglā tikai apkurei. Ir gan centralizēta siltā ūdens sagatavošana siltuma mezglā, gan lokāli ar elektriskiem sildītājiem. Karstā ūdens temperatūra tiek regulēta siltuma mezglā. Attiecībā uz ventilāciju ēkā ir vēdināšana, dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce, dabiskā pieplūde un mehāniskā nosūce. Renovācijas laikā veikta iekšējo elektrotīklu renovācija: atjaunots ēkas iekšējais elektrotīkls, izveidota energoefektīvas teritorijas un telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana (taimeri, kustības/klātbūtnes sensori), uzstādīti dūmu detektori. Saskaņā ar Energosertifikāta datiem ēkas koriģētais siltumenerģijas patēriņš apkurei ir 49.92 kWh/m2 gadā, kopējais elektroenerģijas patēriņš 49844.76 kWh/m2.

Projekta pasūtītājs:
"Dzīvokļu īpašnieku biedrība ZM9"
Projekta autors:
SIA Efekta
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA Ēkas siltināšana
Būvdarbu vadītājs:
Ēvalds Pēteris Cirsis
Būvuzraugs:
Ivo Kampāns

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu ēka Zigfrīda Meierovica prospektā 9, Jūrmalā ekspluatācijā nodota 1971. gadā, bet atjaunošana veikta 2018. gadā. Ēkas kopējā platība ir 5119,8 m2. Ēkai ir 10 virszemes stāvi un 1 pazemes. Ēkai ir 15 ārējās ieejas, no kurām 7 ir ieejas ēkā un 8- iebrauktuves garāžās. Ēkā ir vienas starpstāvu kāpnes un vienas uz pagrabstāvu. Ēkā ir divi pasažieru lifti. Pirms atjaunošanas ēkā tika izmantoti siltumskaitītāji. Atjaunošanas laikā ēkas ārsienas, ko veido ķieģeļu mūris ar cementa apmetumu, siltinātas ar Paroc Linio 10, 150 mm biezumā. Ēkas pagraba/grīdas pārsegums, ko veido dzelzsbetons, siltināts ar Paroc Linio 10, 150 mm biezumā. Logiem veikta stikla pakešu maiņa. Ēkai ir centralizētā siltumapgāde. Siltuma regulēšana ēkā notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras un individuāli ar termoregulatoriem. Tiek veikta vienotā uzskaite siltuma mezglā kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai, kā arī individuālā ar siltumskaitītājiem. Karstā ūdens sagatavošana notiek centralizēti siltuma mezglā. Ventilāciju nodrošina dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce. Ēkā sakārtota vai izveidota zibensaizsardzības sistēma, pārsprieguma aizsardzības sistēma, uzstādīti dūmu detektori. Sakārtota izveidota zibensaizsardzības sistēma, pārsprieguma aizsardzības sistēma. Saskaņā ar Energoefektivitātes sertifikātu koriģētais siltuma patēriņš apkurei ir 27.34 kWh/m2 un enerģijas patēriņš karstajam ūdenim 20.58 kWh/m2.