Ražošanas ēka Garkalnes ielā 1, Jūrmalā ekspluatācijā nodota 1989. gadā, bet tās atjaunošana veikta 2017.gadā. Tā ir rūpnieciskās ražošanas ēka, kuras 1. stāvā SIA “Jūrmalas Mežaparki” veic ražošanu, savukārt 2. stāvā ir iekārtots administrācijas birojs. Kopējā telpu platība ir 1834.1 m2, kopējais stāvu skaits – 2. Pirms atjaunošanas netika izmantoti alokatori un termoregulatori. Ēkas ārsienas būvētas no silikātķieģeļiem un siltinātas ar akmens vati 125 mm biezumā. Bēniņu pārsegumu veido koka brusas, kas siltinātas ar beramo vati 300 mm. Jumta segumu veido skārda segums valcprofils un kausējamais jumta segums. Jumts siltināts ar akmens vati 150 mm biezumā. Veikta durvju un logu nomaiņa. Ēkai ir koka ārdurvis un ailu siltināšana veikta ar akmens vati 30 mm biezumā. Ierīkoti PVC logi ar stikla paketēm un ailu siltināšana veikta ar akmens vati 30 mm biezumā. Montāžai izmantota PENOSIL Premium Sealing Tape External un izmantota PENOSIL Premium Sealing Tape Internal, kā arī montāžas putas. Ēkai ir lokālā siltumapgāde ar granulu apkures katlu. Siltuma regulēšana ēkā notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras, daļēji temperatūra tiek regulēta individuāli atkarībā no uzņēmuma darba laika. Tāpat temperatūra tiek pazemināta naktīs un brīvdienās. Tiek veikta vienotā siltumenerģijas uzskaite siltuma mezglā tikai apkurei. Ir gan centralizēta siltā ūdens sagatavošana siltuma mezglā, gan lokāli ar elektriskiem sildītājiem. Karstā ūdens temperatūra tiek regulēta siltuma mezglā. Attiecībā uz ventilāciju ēkā ir vēdināšana, dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce, dabiskā pieplūde un mehāniskā nosūce. Renovācijas laikā veikta iekšējo elektrotīklu renovācija: atjaunots ēkas iekšējais elektrotīkls, izveidota energoefektīvas teritorijas un telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana (taimeri, kustības/klātbūtnes sensori), uzstādīti dūmu detektori. Saskaņā ar Energosertifikāta datiem ēkas koriģētais siltumenerģijas patēriņš apkurei ir 49.92 kWh/m2 gadā, kopējais elektroenerģijas patēriņš 49844.76 kWh/m2.