• Nominācija

  • Gads

  • Pilsēta

  • Tikai laureāti

  • Projekta autors

  • Būvuzņēmējs

  • Pasūtītājs / Uzņēmējs

Objekti

Objekta nosaukums Adrese Novads/pilsēta

Projekta pasūtītājs:
SIA Valmieras namsaimnieks
Projekta autors:
Elita Dreimane
Galvenais būvuzņēmējs:
KS „RBSSKALS Būvsabiedrība”
Būvdarbu vadītājs:
Valdis Čerpakovskis
Būvuzraugs:
Valdis Valainis

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu ēka L.Laicena ielā 9, Valmierā nodota ekspluatācijā 1975. gadā, bet tās renovācijas projekts īstenots no 2014. – 2015. gadam. Ēkai ir 5 stāvi un pagrabstāvs, ēkā ir 143 dzīvokļi un ēkas kopējā platība ir 8635,2 m².

Ēkas ārsienas ir māla ķieģeļu mūris 510 mm un 390 mm biezumā, fasādes siltināšanai izmantota 150 mm biezuma minerālvate FRONTROCK MAX E. Cokols siltināts ar ekstrudēta putupolistirola plāksnēm Finnfoam b=100mm. Pagraba/grīdas pārsegums, kas veidots no dzelzsbetona pārseguma paneļiem 220 mm biezumā, siltināts ar Isover Topdec DP3 100 mm biezumā.

Jumta konstrukciju veido divslīpju savietotais jumts ar centrālo lietus ūdens savācēju. Jumta konstrukcija veidota no dzelzbetona pārseguma paneļiem. Jumta siltināšana veikta ar minerālvates plāksnēm Technoroof N30 + Technoroof N30g + Technoroof V50, kopējais biezums 250 mm. Izmantots arī uzkausējamā jumta segums 2 kārtās.

Ārdurvis, pagraba un vējtvera durvis nomainītas uz koka durvīm, bet siltummezglam izvēlētas metāla durvis.

Veikta logu nomaiņa veikta – kāpņu telpā stikla bloki nomainīti uz PVC logiem. Ēkā izmantoti PVC pakešlogi ar divstiklu paketi ar selektīvo stiklu (U≤1.3). Logu montāžai izmantotas montāžas putas, tvaika izolācijas un pretvēja montāžas lentas, logu ailas siltinātas ar Paroc Fab 3 30mm.

Renovācijas laikā veikta siltummezglu (3gab.) rekonstrukcija, nomainot uz pieslēgumu pēc neatkarīgās shēmas. Ēkas apkures sistēma sadalīta pa fasādēm, katrai ēkas fasādei paredzēts savs siltummainis. Nomainīti apkures guļvadi, veikta cauruļvadu siltināšana. Apkures stāvadu noslēgarmatūru un iztukšošanas ventiļu nomaiņa, uzstādot uz stāvvadiem balansējošos ventiļus.  Sadales sistēma aprīkota ar plūsmas balansēšanas vārstiem. Nomainīti sildķermeņi kāpņu telpās un uzstādīti termoregulatori. Jāatzīmē, ka pirms renovācijas netika izmantoti alokatori vai termoregulatori.

Siltuma temperatūra tiek regulēta atkarībā no ārgaisa temperatūras, pazemināta naktīs un brīvdienās, kā arī to var regulēt individuāli ar termoregulatoriem. Siltumenerģijas uzskaitei izmanto vienoto uzskaiti siltuma mezglā kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Ēkā pieslēgts Lattelecom Telemetrijas pakalpojums attālinātai siltuma vadībai. Telemetrijas pakalpojums ļauj automātiski nolasīt ūdens un siltumenerģijas patēriņu ēkā, analizēt iekārtu darbības informāciju. Apkures sistēmu iespējams vadīt un ieregulēt attālināti.

Karstā ūdens sagatavošana notiek centralizēti siltummezglā. Te nomanīti un izolēti pagrabā esošie ūdensapgādes guļvadi. Karstā ūdens sagatavošanai nepieciešamo siltumenerģiju uzskaita vienotā uzskaites sistēmā kopā ar apkuri un karstā ūdens sagatavošanu.

Veikts ventilācijas kanālu remonts, ventilācijas vadu tīrīšana, velkmes pārbaude. Virs ventilācijas kanāliem uzstādīti jumta turbīnas deflektori, kas paredzēti gaisa nosūkšanai dabiskā veidā, kas vēja ietekmē rada vilkmes efektu. Uzstādīti gaisa pieplūdes vārsti fasādes ārsienā.

Veikta pagraba elektroinstalācijas pārbūve, gaismekļu, nozarkārbu, slēdžu nomaiņa pārvietojot par siltinājuma tiesu. Sakārtota elektroinstalācija un sakaru kabeļi kāpņu telpās, izveidota zibensaizsardzības sistēma.

Lai optimizētu atkritumu savākšanu, kāpņu telpās izvietotas ZAAO kastes papīra makulatūrai. Pie ēkas novietoti atkritumu šķirošanas konteineri.

Saskaņā ar siltumenerģijas datu patēriņu gada laikā, piemēram, ja 2010. gadā tas sasniedza 1419,01 MWh gadā, 2011. gadā 1357,46 MWh gadā, 2014. gadā -1254,37 MWh, bet 2015. gadā jau 861,03 MWh, 2016. gadā – 954,63 MWh.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.